2010

Барна М. М. Розвиток ботанічної науки в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. (42). – С. 3–25. ⇒ читати далі

 

Володимир Кравець, ректор Тернопільського національного педагогічного університету : "Готуємо високо-професійних фахівців на міжнародному рівні // Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – 2010. – №33. – С. 32-35. ⇒ читати далі

 

Зимомря М. Тло освітнього чину: слово про Володимира Кравця / М. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 29. – С. 318–323. ⇒ читати далі

 

fiz geo 1985

   Кафедра фізичної географії : довідник / заг. ред. проф. М. Я. Сивого. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2010. – 34 с. ⇒ читати далі

 

   В довіднику висвітлено історію становлення й розвитку кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Охарактеризовано навчальну і наукову роботу кафедри, подані біографічні дані працівників кафедри. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

 

Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя : до 70-річчя заснування ТНПУ ім. В. Гнатюка : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 68 с. ⇒ читати далі

 

Тернопіль може об’єднати розум : [інтерв’ю з ректором ТНПУ ім. В. Гнатюка В. Кравцем] / розмову вела К. Новіцька, О. Лайко // Тобі. Про Тернопіль : журнал : [розповіді різних відомих людей] / К. Новіцька, О. Лайко ; голов. ред. Т. Долішна. – Київ : Ходер, 2010. – 31 с. ; Тернопільська липа. – 2010. – 25 вересня. – URL: http://lypa.com.ua/2010/09/25/volodymyr-kravets-ternopil-mozhe-objednaty-tilky-rozum/ (дата звернення: 11.08.2020).

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка / В. Кравець // Енциклопедія педагогічної освіти України / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Ін-т біографічних досліджень, 2010. URL: https://who-is-who.ua/main/page/epou2009info/73/416 (дата звернення: 05.08.2020).

 

2011

Барна М. М. Олександр Федотович Явоненко - вчений-біолог, педагог та організатор вищої педагогічної освіти / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 271-278. ⇒ читати далі

 

Володимир Кравець любить відпочивати з сім'єю і «зависати» в Інтернеті [Електронний ресурс] : інтерв’ю на «Зустрічі без краватки» з ректором Тернопільського пед. університету ім. В. Гнатюка Володимиром Кравцем / записала Ольга Мозгова // Тернопільська липа. – 2011. – 14 липня. – URL: https://lypa.com.ua/2011/07/volodymyr-kravets-lyubyt-vidpochyvaty-z-simjeyu-i-zavysaty-v-interneti (дата звернення: 11.08.2020).

 

Грубінко В. В. Олександр Федотович Явоненко: формування наукової школи / В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 279-311. ⇒ читати далі

 

Юрчак М. Університет вчора і сьогодні / М. Юрчак // Студентський вісник. – 2011. – № 3. – С. 2. ⇒ читати далі

 

2012

Алексієвець М. Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ. – 2012. – Вип. 10. – С. 72–81. ⇒ читати далі

 

Барна М. М. Гербарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, сьогодення та перспективи / М. М. Барна, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1 (50). – С. 5–15. ⇒ читати далі

 

1940

Вища педагогічна освіта в Кременці 1940-1990 рр.: матеріали регіональної науково-практичної конференції "Вища педагогічна освіта в Кременці 1940-1990 рр.: знахідки, традиції, проблеми та перспективи" / за заг. редакцією Ломаковича А. М., Фурман О. А. Жовква: Місіонер, 2012. 280 с.

 ⇒ читати далі

 

   У збірнику вміщені матеріали доповідей і спогадів, виголошених на регіональній науково-практичній конференції "Вища педагогічна освіта в Кременці 1940-1990 рр.: знахідки, традиції, проблеми та перспектики" (Кременець, 19 травня 2011 року).

   Для науковців, викладачів, студентів і краєзнавців.

 

Кравець В. П. Кафедрі хімії ТНПУ ім. Володимира Гнатюка – 60 років / В. П. Кравець, Б. Д. Грищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія / редкол.: Б. Д. Грищук, Я. Г. Бальон, В. С. Броварець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 19. – С. 70–76. ⇒ читати далі

 

2013

Безпалько У. Музейний комплекс Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Уляна Безпалько // Збірник праць ТО НТШ. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Том 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 49-71. ⇒ читати далі (дата звернення: 13.11.2023)

 

Грицишин А. Наш університет - серед лідерів / А. Грицишин // Студентський вісник. – 2013. – № 6. – С. 1. ⇒ читати далі

 

Свинко Й. М. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка як осередок навчання та виховання студентської і учнівської молоді / Йосип Свинко, Петро Дем′янчук // Збірник праць ТО НТШ, – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Том 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 433-446. ⇒ читати далі (дата звернення: 08.12.2023)

 

Чихарівська С. Обличчя ТНПУ: Богдан Буяк розповів про перешкоди та справжню науку / Світлана Чихарівська // Погляд. – 2013. – 16 березня. – URL: https://poglyad.te.ua/personaliyi/osobystosti-2/oblychchya-tnpu-bohdan-buyak-rozpoviv-pro-pereshkody-ta-spravzhnyu-nauku.html (дата звернення: 20.09.2020).

 

Чихарівська С. Спецпроект «Обличчя ТНПУ» (Кравець Володимир Петрович) / Світлана Чихарівська // Студентська рада Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi В.Гнатюка. – 2013. – 5 березня. – URL: https://studrada-tnpu.at.ua/news/specproekt_oblichchja_tnpu_kravec_volodimir_petrovich/2013-03-05-175 (дата звернення: 26.08.2020).

 

Швець К. Про що розповів би Гнатюк / К. Швець // Студентський вісник. – 2013. – № 2. – С. 7. ⇒ читати далі

 

2014

Астаф’єв О. Щоб світ став Божим садом : [відомому літературознавцеві, письменнику, д-ру філол. наук, проф. ТНПУ ім. В. Гнатюка М. Ткачуку – 65 р.] / О. Астаф'єв // Наукові записки. Сер. Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – Вип. 41. – С. 402–413. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6001/1/Astaf%27yev.pdf (дата звернення: 05.08.2020).

 

Барна М. М. Дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та його використання у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 4 (61). – С. 5–27. ⇒ читати далі

 

Вузи Західної України готові прийняти студентів із східних та південних областей [Електронний ресурс] / розповідає голова Ради ректорів Тернопільської області, ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Володимир Кравець / спілкувалася Катерина Швець. – Тернопіль, 2014. – 26 серпня. – URL: https://academia.in.ua/?q=node/575. (дата звернення: 11.08.2020).

 

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 75 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка). ⇒ читати далі

 

1 0001

Кафедрі фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - 65 років : історична довідка : минуле і сучасне, 1949–2014 рр. – Ювілейно-довідкове вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 18 с. ⇒ читати далі

 

 

Терещук Г. Освітній процес у ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми та модернізація у контексті нового Закону України "Про вищу освіту" / Григорій Терещук // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 28–32. ⇒ читати далі

 

2015

Алексієвець Л. Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка – 75! / Л. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 7-8. ⇒ читати далі

 

Алексієвець М. Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії тнпу ім. В. Гнатюка / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 41-53. ⇒ читати далі

 

Барна М. М. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальні та наукові досягнення (до 75-річчя заснування) / М. М. Барна, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1(62) : Спеціальний вип. : присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 5–23. ⇒ читати далі

 

Буяк Б. Наукова робота університету: стан, проблеми та перспективи розвитку / Б. Буяк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 30-40 ⇒ читати далі

 

Грубінко В. В. Розвиток наукових досліджень на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін / В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1(62) : Спеціальний вип. : присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 180–192. ⇒ читати далі

 

Кравець В. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: історія і сучасність / В. Кравець // Україна– Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 15 : Присвячується 75-річчю ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – С. 15–20. – (Історія, міжнародні відносини). ⇒ читати далі

 

Подобівський С. С. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1(62) : Спеціальний вип. : присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 175–179. ⇒ читати далі

 

Терещук Г. Основні тенденції освітнього процесу ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті нового Закону України "Про вищу освіту” / Г. Терещук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 21-29. ⇒ читати далі

 

Федорів І. Дубровичанин Микола Алексієвець – український вчений-історик, громадський діяч, педагог / Ірина Федорів // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 16 : у 2 ч., ч. 1. – С. 20–33. – (Історія, міжнародні відносини). ⇒ читати далі

 

Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, досягнення та перспективи розвитку (до 75-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. З. Курант, А. І. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1(62) : Спеціальний вип. : присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 165–175. ⇒ читати далі

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопіль презентує ще один “Тролейбус ретрощастя” // Погляд: інтернет-видання. – 2015. 23 Вересня.  URL : https://poglyad.te.ua/podii/ternopil-prezentuje-sche-odyn-trolejbus-retroschastya.html (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Викладач тернопільського педуніверситету приїхав у відпустку після служби у зоні АТО / 0352.ua: сайт міста Тернополя. – 2015. – 18 Вересня. – URL :  https://www.0352.ua/news/965949/vikladac-ternopilskogo-peduniversitetu-priihav-u-vidpustku-pisla-sluzbi-u-zoni-ato  (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Талановите Тернопілля: Христина Ляхович // Вільне життя. – 2015. – 16 Вересня. – URL : http://vilne.org.ua/2015/09/talanovyte-ternopillya-hrystyna-lyaho/ (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські поети використовують "електричний стілець" / А. Омельницький // Місто. – 2015. – 29 Вересня. – URL : https://www.gazeta-misto.te.ua/ternopilski-poety-vykorystovuyut-elektrychnyj-stilets/ (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. "Тролейбус щастя" – у півфіналі конкурсу соцпроектів // Тернопіль вечірній. – 2015. – 28 Вересня. – URL : http://t-v.te.ua/suspilstvo/trolejbus-shastya-u-pivfinali-konkursu-socproektiv/ (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Волонтери-історики збирають старі простирадла й одяг // 20 хвилин. 2015.  28 Вересня. URL : https://te.20minut.ua/Podii/volonteri-istoriki-zbirayut-stari-prostiradla-y-odyag-10463501.html (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти зібрали понад 11 тис.грн. для війська // BezTabu. te.ua: інформація, що не знає обмежень. – 2015. – 27 Жовтня. – URL : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/ternopilski-studenti-zibrali-ponad-11-tisgrn-dlia-viiska (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Республіка ЗУНР очима тернопільського історика / О. Ботюк // BezTabu. te.ua: інформація, що не знає обмежень. – 2015. – 4 Листопада. URL : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/respublika-zunr-ochima-ternopilskogo-istorika (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти отримали дипломи польського навчального закладу // ІНтб: все, що тебе цікавить. – 2015. – 3 Листопада. – URL : https://intb.te.ua/2015/11/ternopil-s-ki-studenty-otrymaly-dyp/ (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУУ Тернополі побувала американський професор Лінда Вермелінг // Погляд. – 2015. – 3 Листопада. – URL : https://poglyad.te.ua/podii/amerykanskyj-profesor-linda-vermelinh-u-ternopoli-dilylasya-dosvidom-pidhotovky-sotsialnyh-pratsivnykiv.html (дата звернення 7.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти продаватимуть печиво, щоб допомогти бійцям АТО // Тернополяни. – 2015. – 10 Листопада. – URL : https://ternopoliany.te.ua/zhittya/10957-ternopilski-studenty-prodavatymut-pechyvo-shchob-dopomohty-biitsiam-ato# (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У новому "тролейбусі щастя" в Тернополі буде корисна інформація від фінансистів // Доба. – 2015. – 9 Листопада. – URL : https://doba.te.ua/post/23197 (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУВолодимир Гнатюк міг би пишатися / Т. Коблик // Терен. – 2015. – 9 Листопада. – URL : https://teren.in.ua/2015/11/09/volodymyr_hnatyuk_mih_by_pyshatysya/ (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. На "Дружбі" посадили дерева миру // 20 хвилин. – 2015. – 7 Листопада. – URL : https://te.20minut.ua/Podii/na-druzhbi-posadili-dereva-miru-10469693.html (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі студенти покажуть еротичну виставу // Погляд: інтернет-видання. – 2015. – 5 Листопада. – URL : https://poglyad.te.ua/podii/u-ternopoli-studenty-pokazhut-erotychnu-vystavu.html (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  “Розпусник” на малій сцені тернопільського театру / М. Богданович // Тернопільська липа. – 2015. – 12 Листопада. – URL : http://lypa.com.ua/2015/11/12/rozpusnyk-na-malij-stseni-ternopilskoho-teatru-foto/ (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Гандболістки Педуніверситету святкували дві поспіль перемоги // Спорт. – 2015. – 12 листопада. – URL : http://sports.te.ua/handball/9897 (дата звернення 8.10.2020)


ЗМІ про ТНПУ. Студенти педагогічного університету проходять практику у кримінально-виконавчій інспекції /  Н. Кава // TeNews.te.ua: всі новини Тернополя на одному сайті. – 2015. – 10 листопада. – URLhttps://www.tenews.org.ua/post/show/studenti_pedagogichnogo_universitetu_prohodyat_(дата звернення 8.10.2020)

_praktiku_u_kriminal_no-vikonavchiy_inspekcii

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти під дощем розгромили рівненських // Sport.te.ua: спорт Тернопільщини. – 2015. – 19 листопада. – URL : http://sports.te.ua/football/9955 (дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Студенти педагогічного вишу відзначили День української писемності та мови / О. Юрик // ІНтб. – 2015. – 16 листопада. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=_suZ1HcJFRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91 

(дата звернення 8.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Студенти Тернопільського педагогічного відвідали колонію для неповнолітніх // BezTaby.te.ua: інформація, що не має обмежень. – 2015. – 25 Листопада. – URL : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/studenti-ternopilskogo-pedagogichnogo-vidvidali-koloniiu-dlia-nepovnolitnih (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУСтуденти ТНПУ плетуть маскувальні сітки для АТО // TV4.te. – 2015. – 24 Листопада. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=w9yRMWDTteg&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B

E%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4 (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Круглий стіл «Майдан – символ гідності та європейських цінностей» відбувся у педуніверситеті // TeNews.org.ua.  – 2015. – 20 листопада. – URL : https://www.tenews.org.ua/post/show/krugliy_stil_na_temu_revolyucii

_gidnosti_vidbuvsya_u_peduniversiteti (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільський проект «Тролейбус щастя» – фіналіст всеукраїнського конкурсу / Ю. Швець // Портал “Тернопіль”. – 2015. – 14 Грудня.  – URL : https://ternopil.te.ua/ternopilskyj-proekt-trolejbus-schastya-finalist-vseukrajinskoho-konkursu/ (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Що єднає майбутніх тернопільських педагогів і кіборгів? // BezTaby.te.ua: інформація, що не має обмежень. –  2015. –  9 Грудня.. –  URL : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/shcho-ednae-maibutnih-ternopilskih-pedagogiv-i-kiborgiv (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти послухали лекцію на кількаметровій глибині // Тернополяни. – 2015. – 7 Грудня. – URL : https://ternopoliany.te.ua/zhittya/11464-ternopilski-studenty-poslukhaly-lektsiiu-na-kilkametrovii-hlybyni (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські "студенти" отримали відзнаку у Києві // 20 хвилин. – 2015. – 16 Грудня. – URL : https://te.20minut.ua/Sport/ternopilski-studenti-otrimali-vidznaku-u-kievi-10475093.html (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопіль матиме студентський фестиваль-конкурс // TeNews.org.ua.  – 2015. – 25 Грудня. – URL : https://www.tenews.org.ua/post/show/ternopil__matime_students_kiy_festival_-konkurs (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня //  Тернопільська обласна державна адміністрація.  – 2015. – 22 грудня. – URL : http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/108866.htm (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернополяни розробили проект, який допомагає у підготовці до ЗНО // Тернопіль. – 2015. – 27 Червня. – URL. : https://ternopil.te.ua/ternopolyany-rozrobyly-proekt-yakyj-dopomahaje-u-pidhotovtsi-do-zno/ (дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Олійник Д. Картини студентів педуніверситету прикрасять лікарні Тернополя / Д. Олійник // 20 хвилин. – 2015. – 15 вересня. – URL. : https://te.20minut.ua/dopomoga/kartini-studentiv-peduniversitetu-prikrasyat-likarni-ternopolya-10461513.html (дата звернення 22.02.2023)

 

 2016

kafedra geog 2016 Кафедра географії та методики її навчання: історія становлення, сьогодення, персоналії : 1985–2016 : [довідник] / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд. М. Я. Сивий. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 74 с. ⇒ читати далі

 

ЗМІ про ТНПУ. Дмитро Підручний: "Три гонки в Рупольдингу я біг на обезболюючому" // sports.te.ua: спорт Тернопільщини. – 2016. – 11 Січня. – URL : http://sports.te.ua/winter/10289 (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Дружина бійця АТО видала книгу про їхню доньку / Н. Вихристюк// TOPNEWS.IN.UA. – 2016. – 31 Січня. – URL : https://topnews.in.ua/news/society/the-wife-of-a-soldier-ato-published-a-book-about-their-daughter/ (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Науковці представили напрацювання щодо впровадження на Тернопільщині альтернативних джерел енергії // Прес-служба Тернопільської ОДА. –  2016.  –  5 Лютого. – URL : http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/111398.htm (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Хто допоможе обрати майбутню професію? // 20 хвилин. – 2016. – 7 Лютого . – URL. : https://te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/hto-dopomozhe-obrati-maybutnyu-profesiyu-10481545.html  (дата звернення 9.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  У Тернополі озеленили сквер Миру / Д. Костенчук // Терен. – 2016. – 9 Квітня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/04/09/u_ternopoli_ozelenyly_skver_myru_foto_video/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти влаштували "розбірки" у Кременці // 20 Звилин. – 2016. – 9 Квітня. – URL. : https://te.20minut.ua/Sport/ternopilski-studenti-vlashtuvali-rozbirki-u-krementsi-10494924.html (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі висадили рідкісні сливи Пісарді / О. Трач // За Збручем. – 2016. – 9 Квітня. – URL. : http://zz.te.ua/u-ternopoli-vysadyly-ridkisni-slyvy-pisardi-foto/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Монографію, присвячену Українським січовим стрільцям, представили студентам ТНПУ / І. Худоба // ІНтб: все, що тобі треба. – 2016.  – 8 Квітня. – URL. : https://intb.te.ua/2016/04/monohrafiiu-prysviachenu-ukrains-kym-s/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У ТНПУ завітали гості з Грузії / Д. Костенчук // Терен. – 2016. – 9 Квітня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/04/09/u_tnpu_zavitaly_hosti_z_hruziyi_foto_video/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Зоряна Удич: "У цьому житті треба вміти все" // Терен. – 2016. – 23 Березня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/03/23/zoryana_udych_u_tsomu_zhytti_treba_vmity_vse/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В Тернополі ділилися досвідом, як допомогати людям з особливими потребами // Терен. – 2016. – 3 Квітня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/04/03/v_ternopoli_dilylysya_dosvidom_yak_dopomahaty_lyudyam_z_oso

blyvymy_potrebamy_foto/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. ФК "Тернопіль-Педуніверситет" переміг у Кременці // Галичина спортивна. – 2016. – 7 Квітня. – URL. : http://galsports.com/news/fk-ternopil-peduniversytet-peremih-u-krementsi/183796.aspx (дата звернення 17.10.2020)

ЗМІ про ТНПУ. З трьох синів лише я пішов у науку…»: у Тернополі видали книгу спогадів про Романа Гром’яка / З. Кушнірук // Наш день. – 2016.  7 Квітня. – URL. : https://nday.te.ua/z-troh-syniv-lyshe-ya-pishov-u-nauku-u-ternopoli-vydaly-knyhu-spohadiv-pro-romana-hromyaka/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В Тернополі відбулася регіональна конференція-методичний семінар «Теорія і практика діяльності соціальних педагогів і соціальних працівників» // 20 хвилин. – 2016. – 5 Квітня. – URL. : https://te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/v-ternopoli-vidbulasya-regionalna-konferentsiya-metodichniy-seminar-te-10494274.html (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі буде їздити «Тролейбус здоров’я» // Тернопіль. – 2016. – 5 Квітня. – URL. : https://ternopil.te.ua/u-ternopoli-bude-jizdyty-trolejbus-zdorovya/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Найкрасивішою студенткою ТНПУ стала Вікторія Мульська (фоторепортаж) // Тернополяни. – 2016. – 24 Березня. – URL. : https://ternopoliany.te.ua/zhittya/13501-naikrasyvishoiu-studentkoiu-tnpu-stala-viktoriia-mulska-fotoreportazh# (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В ТНПУ відбувся конкурс «СтудМіс - 2016» / Д. Костенчук // Терен. – 2016. – 24 Берзня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/03/24/v_tnpu_vidbuvsya_konkurs_studmis__2016/ (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. На «Ярмарку народних ремесел» у Тернополі збиратимуть кошти бійцям АТО // Тернопільська міська рада. – 2016. – 29 Березня. – URL. : https://ternopilcity.gov.ua/news/12174.html (дата звернення 17.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  «Гендерні стереотипи – непохитні скелі у нашій голові» - Оксана Кікінежді // Терен. –  2016. –  21 Березня. –  URL. : https://teren.in.ua/2016/03/21/henderni_stereotypy__nepokhytni_skeli_u_nashiy_holovi__oksana_

kikinezhdi/ (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. До тернопільських студентів завітав Конрад Тернер / А. Кравець // Терен.   2016.  21 Березня.   URL. : https://teren.in.ua/2016/03/21/do_ternopilskykh_studentiv_zavitav_konrad_terner/ (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Конрад Тернер: «Для того, щоб з користю навчатися, важливо вміти вчитися» / А. Кравець // Терен. – 2016. – 22 Березня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/03/22/konrad_terner_dlya_toho__shchob_z_korystyu_navchatysya__

vazhlyvo_vmity_vchytysya/ (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУДо педагогічного університету Тернополя “прилетіли” журавлі // tv4. – 2016. – 22 Брезня. – URL. : https://tv4.te.ua/do-pedagogichnogo-universytetu-ternopolya-pryletily-zhuravli/ (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські біатлоністи стартують на світовій першості в Осло //  Галичина спортивна. – 2016. – 3 Березня. – URL. : http://galsports.com/news/ternopilski-biatlonisty-startuyut-na-svitoviy-pershosti-v-oslo/172783.aspx (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Двоє представників Тернопільських "вишів" стануть учасниками чемпіонату світу //  Галичина спортивна. – 2016. – 24 Лютого. – URL. : http://galsports.com/news/dvoye-predstavnykiv-ternopilskykh-vyshiv-stanut-uchasnykamy-chempionatu-svitu/171523.aspx (дата звернення 18.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.У ТНПУ пам’ять Вільяма Шекспіра вшанували конкурсом // TeNews.org.ua. – 2016. – 20 Травня. – URL. : https://www.tenews.org.ua/post/show/u_tnpu_pam-yat__vil_yama_shekspira_vshanuvali_konkursom (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В Тернополі запрацював книжковий онлайн секонд-хенд // Терен. – 2016. – 17 Травня. – URL. :  https://teren.in.ua/2016/05/17/v_ternopoli_zapratsyuvav_knyzhkovyy_onlayn_sekondkhend/ 

(Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. ФК Тернопіль-Педуніверситет розпочинає боротьбу у фіналі студентської ліги // Sport.te.ua. – 2016. – 17 Травня. – URL. : http://sports.te.ua/football/11321 (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Мілітарі-фітнес презентували у стінах педагогічного університету / А. Кравець // Терен.   2016. – 17 Травня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/05/17/militarifitnes_prezentuvaly_u_stinakh_pedahohichnoho_universy

tetu/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У стінах педагогічного університету проходить благодійний ярмарок / А. Кравець // Терен.   2016.   19 Травня. URL. : https://teren.in.ua/2016/05/19/u_stinakh_pedahohichnoho_universytetu_prokhodyt_blahodiynyy

_yarmarok_foto/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Сьогодні в одному із тернопільських тролейбусів влаштують свято // Тернопіль. – 2016. – 19 Травня. – URL. : https://ternopil.te.ua/sohodni-v-odnomu-iz-ternopilskyh-trolejbusiv-vlashtuyut-svyato/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Творче хобі доктора історичних наук та декана історичного факультету // Нова Тернопільська газета. – 2016. – 27 квітня.  – URL. : http://nova.te.ua/statti/kryhke-mystetstvo-abo-yayechni-vytynanky/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільська поетеса: "Люблю поетів "Срібного віку"" / А. Кравець // Терен. – 2016. – 3 Травня. – URL. :  https://teren.in.ua/2016/05/03/ternopilska_poetesa_lyublyu_poetiv_sribnoho_viku/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі почав курсувати тролейбус вільних людей / В. Ониськів // 20 хвилин. – 2016. – 26 Квітня. – URL. : https://te.20minut.ua/Podii/u-ternopoli-pochav-kursuvati-troleybus-vilnih-lyudey-10497270.html (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУТернопільські студенти-театрали виступили на сцені драмтеатру / А. Кравець // Терен. – 2016. – 29  Квітня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/04/29/v_ternopoli_studentyteatraly_vystupyly_na_stseni_dramteatru

_foto__video/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.У стінах педагогічного університету відбувся казковий карнавал / А. Кравець // Терен. – 2016. – 22 Квітня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/04/22/u_stinakh_pedahohichnoho_universytetu_vidbuvsya_kazkovyy_kar

naval_foto/  (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Сьогодні у Тернополі почне курсувати ще один ексклюзивний тролейбус // Тернопіль. – 2016. – 25 квітня. – URL. : https://ternopil.te.ua/sohodni-u-ternopoli-pochne-kursuvaty-sche-odyn-eksklyuzyvnyj-trolejbus/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернополян запрошують на безкоштовні майстер-класи з писанкарства // За Збручем. – 2016. – 9 Квітня. – URL. : http://zz.te.ua/ternopolyan-zaproshuyut-na-bezkoshtovni-majster-klasy-z-pysankarstva/ (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Студенти історичного факультету отримали грамоти Тернопільської ОДА // doz.te.gov.ua . (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільський професор унікальними розробками пропонує зменшити споживання російського газу // 0352.UA. – 2016. – 21 Квітня. – URL. : https://www.0352.ua/news/1198830/ternopilskij-profesor-unikalnimi-rozrobkami-proponue-zmensiti-spozivanna-rosijskogo-gazu-foto (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.Тернопільський педуніверситет відзначив 76-річчя / З. Бабаєва // Вільне життя. – 2016. – 21 квітня. – URL. : http://vilne.org.ua/2016/04/ternopilskyj-peduniversytet-vidzn/  (Дата звернення 20.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Кращі програмісти Південно-Західного регіону з’їхались в ТНПУ ім.В.Гнатюка / Т. Вітенько // Освітній портал "Академія". – 2016. – 19 Вересня. – URL. : http://academia.in.ua/?q=node/3981 (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Тернопільський педагогічний - один з найпрозоріших в Україні університетів // BezTaby. – 2016. – 20 Вересня. – URL. : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/ternopilskii-pedagogichnii-odin-z-naiprozorishih-v-ukrayini-universitetiv (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Монографію “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету” презентували у ТНПУ // tv4. – 2016. – 15 Вересня. – URL. : https://tv4.te.ua/monografiyu-akademichna-chesnist-yak-osnova-stalogo-rozvytku-universytetu-prezentuvaly-u-tnpu/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Проблему мовних бар'єрів обговорили в Тернополі // Сорока. – 2016. – 5 Вересня. – URL. : http://soroka.ternopil.ua/index.php/tech/problemne/item/1868-problemu-movnykh-barieriv-obhovoryly-v-ternopoli (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільський педагогічний університет – найкращий після столичного! // BezTaby.  – 2016. – 7 Липня. – URL. : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/ternopilskii-pedagogichnii-universitet-naikrashchii-pislia-stolichnogo (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  У дитячому таборі «Лісова пісня» готують майбутніх інформатиків // Прес-служба Тернопільськлої ОДА. – 2016. – 22 Липня. – URL. : http://www.doz.te.gov.ua/main/ua/news/detail/120338.htm (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Історики створили карту “Сакральні пам’ятки Тернопілля” // Тернопіль. – 2016. – 16 Серпня. – URL. : https://ternopil.te.ua/istoryky-stvoryly-kartu-sakralni-pamyatky-ternopillya/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Зарваниці на Тернопільщині відбулася літня релігієзнавча школа // Наш день. – 2016. – 2 Серпня. – URL. : https://nday.te.ua/u-zarvanytsi-na-ternopilschyni-vidbulasya-litnya-relihijeznavcha-shkola-foto/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Юрій Вітяк про «7 герц», що три роки «гойдають» Тернопіль // Номер один.   2016.   30 Червня. – URL. : http://www.gazeta1.com/statti/yurij-vityak-pro-7-gerts-shho-try-roky-gojdayut-ternopil/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  У Тернополі обрали нового мера // За Збручем.  – 2016. – 27 Червня. – URL. : http://ІІzz.te.ua/u-ternopoli-obraly-novoho-mera/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернополяни виграли чемпіонат України з легкої атлетики // sports.te.ua. 2016. 13 Черня. URL. : http://sports.te.ua/athletics/11512 (Дата звернення 21.10.2020)

  

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі студенти-історики плетуть маскувальні сітки для АТО // ІНтб. – 2016. – 14 червня. – URL. : https://intb.te.ua/2016/06/u-ternopoli-studenty-istoryky-pletut/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Хто активно озеленює Тернопіль // Інтернет-видання «Погляд». – 2016. – 15 Червня. – URL. : http://poglyad.te.ua/podii/hto-aktyvno-ozelenyuye-ternopil-fotofakt.html (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Історичний факультет разом із БПП передали маскувальні сітки в зону АТО // Доба. – 2016. – 14 Червня. – URL. : https://doba.te.ua/post/27529 (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Олександр Вільчинський: «Тернопіль – сакральне місто, яке я вже ніяк не можу оминути» / А. Золотнюк // Терен. – 2016. – 31 Травня. – URL. : https://teren.in.ua/2016/05/31/oleksandr_vilchynskyy_ternopil__sakralne_misto__yake_ya

_vzhe_niyak_ne_mozhu_omynuty/ (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Митрополит Василій подякував декану та викладачам Тернопільського педагогічного університету за співпрацю // Українська греко-католицька церква. – 2016.  – URL. : http://www.tze.org.ua (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Про що говорили провідні науковці, фахівці в Тернопільській ОДА? // 20 хвилин. – 2016. – 28 Травня. – URL. : https://te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/pro-scho-govorili-providni-naukovtsi-fahivtsi-v-ternopilskiy-oda-10509669.html  (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Спогади про Вчителя // Овсітній портал "Академія".  – 2016. – 30 Травня. – URL. : http://academia.in.ua/?q=node/3296 (Дата звернення 21.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські студенти зібрали 4 тисячі гривень для бійців АТО // Інтернет-видання «Погляд». – 2016. – 24 Жовтня. – URL. : http://poglyad.te.ua/podii/ternopilski-studenty-zibraly-4-tysyachi-gryven-dlya-bijtsiv-ato.html (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Київський міжнародний економічний форум: погляд ізсередини // Освітній портал "Академія".  – 2016. – 26 Жовтня. – URL. : http://academia.in.ua/?q=node%2F4109 (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські спортсмени Наталя та Іван Стребкови здобули "золото" та "бронзу" у легкоатлетичному кросі // Галичинна спортивна. – 2016. – 26 Жовтня. – URL. : http://galsports.com/news/ternopilski-sportsmeny-natalya-ta-ivan-strebkovy-zdobuly-zoloto-ta-bronzu-u-lehkoatletychnomu-krosi/210171.aspx  (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Маскувальні сітки для бійців АТО плетуть студенти-історики ТНПУ // 4Tv. – 2016. – 26 жовтня. – URL. : https://tv4.te.ua/maskuvalni-sitky-dlya-bijtsiv-ato-pletut-studenty-istoryky-tnpu/  (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Без сюрпризів, або як у тернопільському університеті пройшли вибори // Тернопіль наживо! – 2016. – 19 Жовтня. – URL. : http://ternopillive.com.ua/bez-syurpriziv-abo-yak-u-ternopilskomu-universiteti-proyshli-vibori/  (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В зону АТО з Тернополя передали маскувальні сітки та шкарпетки // TeNews. – 2016. – 22 Жовтня. – URL. : https://www.tenews.org.ua/post/view/1477146168-z-ternopolya-v-zonu-ato-peredali-maskuvalni-sitki-ta-shkarpetki (Дата звернення 23.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Як тернопільські студенти заробили на перерві майже 1500 гривень // Тернопіль наживо. – 2016. – 16 Жовтня. – URL. : http://ternopillive.com.ua/yak-ternopilski-studenti-zarobili-na-perervi-mayzhe-1500-griven/  (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Інститут педагогіки і психології ТНПУ ім. В.Гнатюка інформує // 20 хвилин. – 2016. – 15 Жовтня. – URL. https://te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/institut-pedagogiki-i-psihologiyi-tnpu-im-vgnatyuka-informue-10552449.html (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. «Диверсифікація джерел енергії: інноваційні комплексні енергетичні системи» // Офіційний сайт Тернопільської обласної ради. – 2016. – 12 Жовтня. – URL. : http://te-rada.org/list/?type=view&id=3461  (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. ФК «Тернопіль-Педуніверситет» стартує у студентській лізі // Номер 1. –  2016. – 3 Жовтня. –  URL. : http://www.gazeta1.com/statti/fk-ternopil-peduniversytet-startuye-u-studentskij-lizi/  (Дата звернення 27.10.2020)

 

 

ЗМІ про ТНПУ.  “Елітні” гості приїхали до Збаража, щоб привітати тернопільських істориків // Тернопіль. – 2016. 5 Жовтня. URL. : https://ternopil.te.ua/elitni-hosti-pryjihaly-zbarazha-schob-pryvitaty-ternopilskyh-istorykiv-fotofakt/  (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі розробили наукову працю, як очистити став // 20 хвилин. – 2016. – 29 вересня. – URL. : https://te.20minut.ua/Podii/u-ternopoli-rozrobili-naukovu-pratsyu-yak-ochistiti-stav-10548002.html  (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Тернопільські дітлахи змагалися у дворових турнірах з бадмінтону // Тернопіль наживо!. – 2016. – 26 Вересня. – URL. : http://ternopillive.com.ua/ternopilski-ditlahi-zmagalisya-u-dvorovih-turnirah-z-badmintonu/  (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУЕкологічний "Думайдан" завітав до Тернополя // День. – 2016.  – 10 Листопада. – URL. : https://day.kyiv.ua/uk/news/101116-ekologichnyy-dumaydan-zavitav-do-ternopolya (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Фізмат педуніверситету матиме свій 3D-принтер  //  Фізмат педуніверситету матиме свій 3D-принтер  // ІНтб. 2016. 10 Листопода. URL. : https://www.youtube.com/watch?v=LX57PaQ2nv8  (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Учасників АТО запрошують пройти безкоштовний курс реабілітації та масажів // Studic info. – 2016. – 8 Листопада. – URL. :  http://studic.info/regioni/380614.html  (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. В тернопільському університеті відкрили “секрети правильного навчання” / М. Підодвірна // Тернопіль.   2016.   23 листопад.    URL. : https://ternopil.te.ua/v-ternopilskomu-universyteti-vidkryly-sekrety-pravylnoho-navchannya/  (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Євгенія Кулеба стала "СтудМіс ТНПУ 2016" // 20 хвилин. – 2016. – 15 Листопада.  URL. : https://te.20minut.ua/Podii/evgeniya-kuleba-stala-studmis-tnpu-2016-onovleno-10561247.html (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Студенти-історики у Тернополі довели, що вміють усе // Тернопіль. – 2016. – 15 Листопада. – URL. : https://ternopil.te.ua/studenty-istoryky-u-ternopoli-dovely-scho-vmiyut-use/ (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські тролейбуси прикрасять до свят // Даба. – 2016. – 14 грудня. – URL. : https://doba.te.ua/post/31229  (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Депортацію українців Польщі обговорили у Тернополі  // TV-4. – 2016. – 7 Грудня. – URL. : https://www.youtube.com/watch?v=LpCJ7btzHIg (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Дмитро Підручний провів чудову гонку // За Збручем. – 2016. – 18 Грудня. – URL. : http://zz.te.ua/dmytro-pidruchnyj-proviv-chudovu-honku/ (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У ТНПУ в’яжуть теплі шкарпетки для військових на Сході // ІНтб. – 2016. – 8 Грудня. – URL. :  https://intb.te.ua/2016/12/u-tnpu-viazhut-tepli-shkarpetky-dlia-vi/ (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі відбулася конференція, присвячена темі депортації українців Польщі // ІНтб. – 2016. – 7 Грудня. – URL. : https://intb.te.ua/2016/12/u-ternopoli-vidbulasia-konferentsiia-pr/ (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські спортсмени в очікуванні Всесвітньої зимової Універсіади // Галичина спортивна. – 2016. – 26 Грудня. – URL. : http://galsports.com/news/ternopilski-sportsmeny-v-ochikuvanni-vsesvitnoyi-zymovoyi-universiady/215963.aspx (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. “За другий семестр 2016-17 н.р. стипендії будуть в нових розмірах”, — ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кравець // Погляд: новинний портал. – 2016. – 27 Грудня.  URL. : https://poglyad.te.ua/podii/strongza-drugyj-semestr-2016-17-n-r-stypendiyi-budut-v-novyh-rozmirah-rektor-tnpu-im-v-gnatyuka-volodymyr-kravetsstrong.html (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Конкурс студентських робіт "Український визвольний рух" - фінал // Galinfo. – 2016. – 21 Грудня. – URL. : https://galinfo.com.ua/news/konkurs_studentskyh_robit_ukrainskyy_vyzvolnyy_ruh__

final_247722.html  (Дата звернення 2.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ.  Тернопільський гирьовик Роман Порохняк став чемпіоном Європи // Тернопіль.  2016. – 2 Червня. – URL. : https://ternopil.te.ua/ternopilskyj-hyrovyk-roman-porohnyak-stav-chempionom-evropy/ (Дата звернення 16.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Викладачі історичного факультету взяли участь у конференції на честь 160-ї річчя Михайла Грушевського // ТV4. – 2016. – 1 Листопада. – URL.https://www.youtube.com/watch?v=p4sA6jElCFE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%

D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4 (Дата звернення 16.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУФінальні змагання "Дитяча легка атлетика IAAF": в ТНПУ ім.В. Гнатюка відбувся феєричний фінал / /Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. 2016. URL. : http://tmcfzn.blogspot.com/2016/10/iaaf-28102016.html (Дата звернення 16.11.2020) 

 

2017

Андрощук Г. Кравець Володимир Петрович: життя, окреслене невтомністю… / Григорій Андрощук // 0352. ua : сайт міста Тернополя.  2017.  URL: https://www.0352.ua/news/1610250/kravec-volodimir-petrovic-zitta-okreslene-nevtomnistu (дата звернення: 03.08.2020).

 

Гривас С. "Пора і честь знати", - каже ректор Володимир Кравець і збирається у відставку / Світлана Гривас // 20 хвилин.  2017.  24 травня. – URL: https://te.20minut.ua/Podii/pora-i-chest-znati---kazhe-rektor-volodimir-kravets-i-zbiraetsya-u-vid-10611428.html (дата звернення 26.08.2020)

 

Досягнення та здобутки – примножаться! У Тернопільському педагогічному університеті відбулася інавгурація нового ректора – Богдана Буяка / Свобода нічого крім правди ... – 2017. – 27 грудня. – URL: https://svoboda.te.ua/dosyagnennya-ta-zdobutky-prymnozhatsya/ (дата звернення 20.09.2020)

 

Історична подія в тернопільському університеті: як відбувалася інавгурація ректора Богдана Буяка // Погляд. – 2017. – 19 грудня. – URL: https://poglyad.te.ua/holovni/strongistorychnoyi-podiyi-v-ternopilskomu-universyteti-yak-vidbuvalasya-inavguratsiya-rektora-bogdana-buyakastrong.html (дата звернення 20.09.2020)

 

Миколайчук О. Екс-ректор педагогічного університету Володимир Кравець – про будзагони, роботу до 17.00, резерв у 20 мільйонів та… секс / Олесь Миколайчук // Тижневик "Номер один" : газета онлайн. – 2017. – 28 листопада. –URL: http://www.gazeta1.com/statti/eks-rektor-pedagogichnogo-universytetu-volodymyr-kravets-pro-budzagony-robotu-17-00-rezerv-u-20-miljoniv-ta-seks/ (дата звернення: 05.08.2020).

 

Тернополянин Андрій Оленин про перемогу у Польщі: «Думав, що пролетів як фанера над Парижем» (фото) // Терен: Тернопільські експрес новини. – 2017. – 1 липня.  URL: https://teren.in.ua/2017/07/01/ternopolyanyn-andrij-olenyn-pro-peremogu-u-polshhi-dumav-shho-proletiv-yak-fanera-nad-paryzhem-foto/ ; http://tnpu.edu.ua/news/1444/ (дата звернення 20.09.2020)

 

ЗМІ про ТНПУРектор ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кравець: «Колись студенти менше думали про матеріальне і як “вбити” когось своїм виглядом» / І. Юрко // Інтернет-видання «Погляд». – 2017. – 6 Квітня. – URL. : http://poglyad.te.ua/personaliyi/osobystosti-2/strongrektor-tnpu-im-v-gnatyuka-volodymyr-kravets-kolys-studenty-menshe-dumaly-pro-materialne-i-pro-te-yak-vbyty-kogos-svoyim-zovnishnim-vyglyadomstrong.html (Дата звернення 27.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУБіатлон. Фуркад забрав ще одне золото, Підручний потрапив у топ-10 / Кореспондент.net. – 2017. – 13 Січня.  – URL. : https://ua.korrespondent.net/sport/wintersports/3800436-biatlon-furkad-zabrav-sche-odne-zoloto-pidruchnyi-potrapyv-u-top-10 (Дата звернення 9.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. "Тріодівці" заколядували в Римі // Доба. – 2017. – 10 січня. – URL. : https://doba.te.ua/post/31726 (Дата звернення 9.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернополі почали реалізовувати програму з відновлення міського ставу // Тернопіль наживо! – 2017. – 31 Січня. – URL. : http://ternopillive.com.ua/u-ternopoli-pochali-realizovuvati-programu-z-vidnovlennya-miskogo-stavu/ (Дата звернення 9.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. ФК "Тернопіль-Педуніверситет" переміг у футзальній лізі // Галичина спортивна. – 2017. – 29 Січня. – URL. : http://galsports.com/news/fk-ternopil-peduniversytet-peremih-u-futzalniy-lizi/217818.aspx (Дата звернення 9.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. У Тернопільському педагогічному університеті за підтримки НАТО навчатимуть військових //  BezTaby.te.ua. – 2017. – 25 Січня. – URL. : https://beztaby.te.ua/novini-ternopilshchini/u-ternopilskomu-pedagogichnomu-universiteti-za-pidtrimki-nato-navchatimut-viiskovih (Дата звернення 9.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільські біатлоністи розпочинають виступи на чемпіонаті світу // 20 хвилин. – 2017. – 9 Лютого. –  URL. : https://te.20minut.ua/Sport/ternopilski-biatlonisti-rozpochinayut-vistupi-na-chempionati-svitu-10583474.html (Дата звернення 16.11.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Кубок тернопільського ректора вийшов на фінішну пряму // Номер один. 8 Лютого 2017. URL. : http://www.gazeta1.com/statti/kubok-ternopilskogo-rektora-vyjshov-na-finishnu-pryamu/ (Дата звернення 16.11.2020)

 

2018

Барна М. М. Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) / М. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - 2018. - Вип. 1(72). – С. 9–17. ⇒ читати далі

 

Барна М. М. Перспективи створення біблійного ботанічного саду Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Барна М. М., Барна Л. С. // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р., Тернопіль / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 14–17. ⇒ читати далі

 

Валіон О. Виховуємо еліту України : 25-річчя історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. // Україна–Європа–Світ. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 21. – С. 323–333. ⇒ читати далі

 

Видатні земляки: Олег Смоляк, доктор мистецтвознавства, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка. Відео  // Тернопільські експрес новини ТЕРЕН. – 2018. – 15 серпня. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=FJxioPndu9c&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%

D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%

D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A2%

D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D ; http://tnpu.edu.ua/news/2648/ (дата звернення 24.09.2020)

 

Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 2(73). – С.218–232. ⇒ читати далі

 

Острозька Н. Тернопільський виш у рейтингу найкращих в Україні / Настя Острозька // Всі новини Тернопільщини на одному сайті. 2018. 12 липня. – URL: https://www.tenews.org.ua/post/show/1531345408-ternopilskiy-vish-u-reytingu-naykraschih-v-ukraini (дата звернення 26.08.2020)

 

Острозька Н. У ТНПУ нова спеціальність (відео) / Настя Острозька // Всі новини Тернопільщини на одному сайті. – 2018. – 18 серпня. – URL: https://www.tenews.org.ua/post/show/1534617813-u-tnpu-nova-specialnist-video (дата звернення 20.08.2020)

 

Скасків М. В Тернопільському педагогічному урочисто відкрили скульптуру «Лісова пісня» і мистецьку алею (Фото, відео) / Максим Скасків // Всі новини Тернопільщини на одному сайті. 2018. 18 серпня. – URL: https://www.tenews.org.ua/post/show/1529059400-v-ternopilskomu-pedagogichnomu-urochisto-vidkrili-skulpturu--lisova-pisnya--i-mistecku-aleyu-foto-video (дата звернення 25.08.2020)

 

Скасків М. Фізико-математичний факультет ТНПУ святкував 30-річчя одної із кафедр / Максим Скасків // Всі новини Тернопільщини на одному сайті. 2018. 14 листопада. – URL: https://www.tenews.org.ua/post/show/1542192198-fiziko-matematichniy-fakultet-tnpu-svyatkuvav-30-richchya-odnoi-iz-kafedr (дата звернення 20.08.2020)

 

Томчишин Ю. Тернопіль/Тарнополь: місто для всіх : розмова з істориком Володимиром ОКАРИНСЬКИМ / Юлія Томчишин // Zbruc. – 2018. – 12 січня. – URL: https://zbruc.eu/node/75317 ; http://tnpu.edu.ua/news/1923/ (дата звернення 20.09.2020)

 

У тернопільському вузі студентка прийшла на екзамен у весільній сукні і з дружками. ФОТО // За Збручем.  2018.  30 липня. – URL: http://zz.te.ua/u-ternopilskomu-vuzi-studentka-pryjshla-na-ekzamen-u-vesilnij-sukni-i-z-druzhkamy-foto/ (дата звернення 26.08.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Олійник Д. Життя пацієнтів хоспісу в Плотичі скрасять картини молодих тернопільських художників / Д. Олійник // 20 хвилин. – 2018. – 30 березня. – URL: https://te.20minut.ua/Podii/zhittya-patsientiv-hospisu-skrasyat-kartini-molodih-ternopilskih-hudoz-10682515.html (дата звернення 22.02.2023)

 

ЗМІ про ТНПУ. Тернопільський історик отримав високу державну нагороду // Тернопіль. 2018. 6 листопада.  URL: https://ternopil.te.ua/ternopilskyj-istoryk-otrymav-vysoku-derzhavnu-nahorodu/ (дата звернення 26.02.2021)

 

 

2019

Астаф′єв О. Він світиться щастям і спокоєм (до 70-річчя від дня народження Миколи Ткачука, відомого вченого, критика і письменника)  / Олександр Астаф′єв. Тернопіль. 2019. URL: https://zolotapektoral.te.ua/%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%94%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-70-%D1%80%D1%96%D1%87/ (дата звернення: 11.08.2020).

 

Біля педуніверситету відкрили ще одну скульпьуру // Горизонт: нові обрії твоєї інформації. 2019. 7 грудня. URL: http://www.horyzont.te.ua/bilia-peduniversytetu-vidkryly-shche-odnu-skulpturu/ (дата звернення 20.08.2020)

 

Богдан Буяк: "ФК "Тернопіль-ТНПУ" спроможний поборотись за чемпіонство" // footboom.com.  2019.  8 червня. URL: https://amateur.footboom.com/amateur/student/1560016729-bohdan-buiak-fk-ternopil-tnpu-spromozhnyi-poborotys-za-chempionstvo.html (дата звернення 20.09.2020)

 

Висадження Біблійного саду у Тернополі за участі владик Теодора Мартинюка та Дмитра Григорака // Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. – 2019. – 16 квітня. – URL: https://synod.ugcc.ua/data/vysadzhennya-bibliynogo-sadu-u-ternopoli-za-uchasti-vladyk-teodora-martynyuka-ta-dmytra-grygoraka-778/ (дата звернення 25.08.2020)

 

Жайворонко А. Студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка по особливому привітали усіх із днем закоханих / Аліна Жайворонко // Vision Тернопіль. – 2019. – 14 лютого. – URL: http://www.vision.ternopil.ua/index.php/2016-04-28-05-28-09/sotsium/item/11183-studenty-tnpu-im-v-hnatiuka-po-osoblyvomu-pryvitaly-usikh-iz-dnem-zakokhanykh (дата звернення 26.08.2020)

 

Іноземцева Ю. З Днем народження, дорогий ФФІЖ! / Юлія Іноземцева // Тернопільська мережева газета – ваш корабель унформації у світі. – 2019. – 30 жовтня. – URL: http://gazeta.te.ua/z-dnem-narodzhennya-dorogyj-ffizh/ (дата звернення 08.09.2020)

 

Мурашка З. Студентом педагогічного бути престижно / З. Мурашка // Вільне життя. – 2019. – № 38-39. – С. 1,7. ⇒ читати далі

 

Наймасовіше виконання "Червоної рути". Рекорд тернопільських студентів // 20 хвилин. 2019.  14 лютого.  URL: https://te.20minut.ua/Podii/naymasovishe-vikonannya-cherrvonoyi-ruti-rekord-ternopilskih-studentiv-10802754.html (дата звернення 26.08.2020)

 

На території Тернопільського національного педагогічного університету з’явився унікальний Біблійний сад // Тернопільська міська рада. 2019.  15 квітня. – URL: https://ternopilcity.gov.ua/news/28659.html (дата звернення 25.08.2020)

 

Ректор Тернопільського вишу став членом Академії педагогічних наук // ТЕРНОПОЛЯНИ.  2019.  19 грудня. – URL : https://ternopoliany.te.ua/zhittya/41753-rektor-ternopilskoho-vyshu-stav-chlenom-akademii-pedahohichnykh-nauk# (дата звернення 20.09.2020)

 

Тернопільський педуніверситет знову представляє Україну на освітньому форумі // Поліс. На пульсі нашого міста.  2019.  5 серпня. – URL : http://www.polis.te.ua/ternopilskyi-peduniversytet-znovu-predstavliaie-ukrainu-na-osvitnomu-forumi-v-kytai/ (дата звернення 08.09.2020)

 

У Тернопільському університеті розпочала свою роботу інтерактивно-розвивальна кімната «Смайлик ТНПУ» (ФОТОФАКТ) // 0352 ua. Сайт міста Тернополя.  2019.  24 грудня. – URL : https://www.0352.ua/news/2613700/u-ternopilskomu-universiteti-rozpocala-svou-robotu-interaktivno-rozvivalna-kimnata-smajlik-tnpu-fotofakt ; http://tnpu.edu.ua/news/4388/ (дата звернення 20.09.2020)

 

У Тернополі влаштували свято до Дня художника // Тернопільський Медіа центр.  2019.  11 жовтня. – URL : https://www.facebook.com/tmc.info.ternopil/videos/671639329993373/%20%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%8C%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%D0%B0 (дата звернення 20.09.2020)

 

Шпак В. Випускник Волинського ліцею Антоні Бопре / В. Шпак // Вільне життя. – 2019. – № 60. – С. 3. ⇒ читати далі

 

Шпак В. Волинські Афіни / В. Шпак // Вільне життя. – 2019. ⇒ читати далі

 

Шпак В. Мистецтво у Волинській гімназії та ліцеї / В. Шпак // Вільне життя. – 2019. – № 48. – С. 4.⇒ читати далі

 

Шпак В. Технічна освіта у Волинській гімназії / В. Шпак // Вільне життя. – 2019. – № 56. – С. 3. ⇒ читати далі

 

Шпак В. Учительський і педагогічний інститут (1940-1969 рр.) / В. Шпак // Вільне життя. – 2019. – № 68. – С. 4. ⇒ читати далі

 

ЗМІ про ТНПУ. Семеняк В. У його книжках все неживе рухається, розмовляє, танцює, літає і плаває [Електронний ресурс] / В. Семеняк // TeNews. – 2019. – 9 січня. – URL : https://www.tenews.org.ua/post/view/1547018010-u-yogo-knizhkah-vse-nezhive-ruhaetsya-rozmovlyae-tancyue-litae-i-plavae# (дата звернення 22.02.2023)

 

ЗМІ про ТНПУ. Студенти виготовили вже вісім комп’ютерних 3D реконструкцій замків Тернопільської області (фото) [Електронний ресурс] // Погляд. – 2019. – 11 лютого. – URL : https://poglyad.te.ua/podii/strongstudenty-vygotovyly-vzhe-visim-kompyuternyh-3d-rekonstruktsij-zamkiv-ternopilskoyi-oblasti-fotostrong.html?fbclid=IwAR3UVrlWOLfUaw5K3LD3biPs9NkvJA9gPUUVoYpGRn3LzlNBuhGxAZCYfgQ (дата звернення 26.10.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Як навчались в Кременці 80 років тому [Електронний ресурс] // Тернопільська липа. – 2019. – 11 лютого. – URL : https://lypa.com.ua/2019/01/yak-navchalys-v-krementsi-80-rokiv-tomu (дата звернення 3.12.2020)

 

ЗМІ про ТНПУ. Луцик Х. Тернопільські історики та політичні діячі розповіли про справжню ціну Незалежності України [Електронний ресурс] / Христина Луцик, Віталій Куземко // ТНПУ ім. В. Гнатюка.  – 2019. – 24 серпня. – URL : http://tnpu.edu.ua/news/3896/ (дата звернення 26.02.2021)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах