Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Ірина: Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему "Соціологічні підходи до визначення політики та по...

Ірино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

"Соціологічні підходи до визначення політики та політичних процесів"

  1. Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Бебик. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 496 с.
  2. Піча В. М.Політологія : підручник для студ. вищ. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. – 5-те вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 304 с. 
  3. Політологія : підруч. для вищих закл. освіти / за наук. ред. А. Колодій. – Київ : Ельга-Н : Ніка-Центр, 2000. – 584 с.
  4. Юрій М. Ф. Основи політології : навч. посіб. для студ. вузів / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340 с.
  5. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Політологія. Соціологія . Т. 7 / редкол.: С. Г. Рябов, В. Є. Хмелько [та ін.]. – Київ : Академія, 1999. – 88 с. 
  6. Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. праць. Т. 2 / наук. ред. А. М. Круглашов. – Чернівці : Прут, 2002. – 352 с. 
  7. Соціологічні та політологічні студії: підручник для студ. вищ. закл. освіти / А. С. Лобанова, І. В. Грабовець, М. С. Широкова [та ін.] ; за ред. А. С. Лобанової. – Київ : Каравела, 2019. – 519 с. 
  8. Ніколенко В. В. Наукова спадщина М. С. Грушевського та її значення для становлення соціологічної теорії в Україні / Ніколенко Вадим Вікторович // Грані. – 2018. – № 10. – С. 77– 79
  9. Боровський О.О Політичний режим як об'єкт соціологічного дослідження. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві теорії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004. – с. 96

Довідку виконала С. Б. Тененьська

Травень 2022 р., 9 джерел


Вівторок, 10 травня 2022
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах