Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Сергій: Доброго дня! Допоможіть з пошуком літератури на тему "Трансформації особистості в освітньому простор...

Сергію, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації


1. Авер'янова Н. Становлення та розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформації українського суспільства / Н. Авер'янова, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2006. – Вип. 10. – С. 47–51.
2. Бирзул О. Реалізація форм та методів розвивального навчання на уроках історії в системі особистістно орієнтованої освіти / О. Бирзул // Історія України. Шкільний світ. – 2005. – № 42. – С. 9–15.
3. Воропаєва Т. Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі / Т. Воропаєва // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 174–177. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Гладко М. П. Освітньо-виховний простір як середовище формування особистості / М. П. Гладко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика. – 2014. – С. 24–28. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Дмитрієв А. Ноосферна освіта у формуванні особистості / А. Дмитрієв // Сучасна школа України. – 2015. – № 4. – С. 4–6.
6. Зламанюк Л. М. Особливості формування особистості учня в процесі входження освіти в Болонський процес / Л. М. Зламанюк // Проблеми освіти. – 2007. – Вип. 51. – С. 80–84.
7. Ігнатенко Н. Громадянська освіта як засіб формування ціннісних орієнтирів особистості в сучасному світі / Н. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : міжнародна науково-практична конференція, 4–5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Кремень В. Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2008. – № 2. – С. 5–14.
9. Охрончук Н. М. Інноваційно-трансформаційний підхід до вивчення нового матеріалу як один із формуючих факторів компетентісної моделі особистості / Н. М. Охрончук // Хімія. – 2006. – № 10. – С. 9–17.
10. Партико Т. Б. Трансформація особистісних рис дітей у період становлення української державності / Т. Б. Партико // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5. – С. 38–49.
11. Ралко В. М. Формування освітнього простору життєтворчості особистості в умовах загальноосвітнього навчального закладу / В. М. Ралко // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 5/6. – С. 65–68.
12. Солодка А. К. Соціокультурні трансформації особистості у процесі кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, Г. П. Пустовіт, Ж. В. Петрочко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 303–312. – Бібліогр. в кінці ст.
13. Стрижак І. П. Освітньо-виховний простір гімназії як середовище формування та розвитку особистості / І. П. Стрижак // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами : матеріали 1 Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції, 23 грудня 2015 року : у 2 ч. / Херсонська обласна рада, Херсон. нац. тех. ун-т. ; редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Жорова І. Я. [та ін.]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. – Ч. 2. – С. 116–121. – Бібліогр. в кінці ст.
14. Тепляков М. М. Психосемантичний аналіз трансформації свідомості особистості : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук : 19.00.01 – загальна психологія, історія психології / Тепляков Микола Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2019. – 44 с.
15. Яременко О. Інтеграція екологічного контексту в освіту як засіб формування особистості у західноєвропейських країнах / О. Яременко // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2005. – Вип. 20. – С. 118–123.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
травень 2020 р., 15 джерел


Вівторок, 26 травня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах