Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Ірина: Добрий день, підберіть будь ласка літературу на тему: Жіноча проза в українській літературі.

Ірино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Жіноча проза в українській літературі

1. Білоус Н. Жіночі характери в укр. прозі кінця І9 – поч 20 ст. / Н. Білоус // Сучасний погляд на літературу. – 2001. – Вип.6. – С 100–110.
2. Дунчак, М. М. Художні особливості сучасної української жіночої прози : магістерська робота / М. М. Дунчак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. С. В. Бородіца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 75 c.
3. Костюк І. С. Українська і польська постмодерна жіноча проза : особливості слилю (на матеріалі творів Ірени Карпи та Мануели гретковської) : дипломна робота /І. С. Костюк ; ТНПУ ім. В.Гнатка, філолог. ф-ту. ; наук. кер. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.
4. Крупка М. А. Емансипаційні тенденції в українській жіночій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. Наук : 10.01.01 – українська література /Крупка Мирослава Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.
5. Кулешова Т. В. Література і гендер: до питання про українську "жіночу" прозу / Т. В. Кулешова // Гендерна освіта в Україні : світоглядні та праксеологічні аспекти реалізації. – 2011. – С. 45–48. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Логвиненко О. Драма у сідлі, або Жіночий феномен в українській прозі на зламі століть / О. Логвиненко // Київ. – 2006. – № 2. – С. 178-182.
7. Пшебило О. Текстуалізація повсякденного досвіду в українській жіночій мемуарній прозі межі XIX – XX століття / Олена Пшебило //Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. – 2011. – С. 289–292.
8. Самара І. Невідоме тіло української жіночої прози / Ірина Самара // Дніпро. – 2015. – № 7/9. – С. 134–139.
9. Філоненко С. "Інша мова жінки" : художні особливості української жіночої прози XX ст. / С. Філоненко // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 49–56.
10. Філоненко С. Новий тип героїні української жіночої прози 90–х років XX століття : проблема самореалізації жінки через творчість / С. Філоненко // Сучасний погляд на літературу. – 2006. – Вип. 10. – С. 239–250.
11. Філоненко С. Феномен жіночої прози в українській літературі : матеріали до уроків / С. Філоненко // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2008. – № 22-24. – С. 57–61.
12. Хода Г. Я. Феномен жіночої прози в сучасній українській літературі : урок позакласного читання в 11 класі / Г. Я. Хода // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 2. – С. 30–35.
13. Щур О. Апофеози жіночої прози, або Легке, Середнє й Важке укрсучліту / О. Щур // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 163–165.

Довідку виконала І. М. Крупа
лютий 2021р., 13 джерел


Вівторок, 23 лютого 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах