Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


student_tnpu@ukr.net: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: Геологічні пам'ятки Тернопільсько...

Ірино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Геологічні памятки Тернопільської області як обєкт геотуризму

 1. Богуцький А. Геологічна будова Тернопільського палеолітичного осередку / Андрій Богуцький, Олена Томенюк // Леси і палеоліт Поділля. – 2015. – С. 14–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Вихрущ В. П. Геолого-економічна оцінка мінеральних ресурсів та промисловихх відходів Тернопільської області / В. П. Вихрущ, О. Й. Бент. – СПб., 1992. – 42 с. 
 3. Геологічна будова, палеографія та геологічні пам'ятки Тернопільської області : [навчальний посібник] / Й. М. Свинко, П. М. Дем'янчук, О. В. Волік, С. В. Гулик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільський осередок НТШ. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 228 с. 
 4. Геологічні пам'ятки Тернопільської області / Й. М. Свинко, О. В. Волік, П. М. Дем'янчук, Б. Б. Гдаль ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 88 с.
 5. Геологія міста Тернополя та його околиць : інженерно-геологічний та екологічний аспекти = Geology of the City of Ternopol and its Environs : [навчальний посібник] / Й. М. Свинко, П. М. Дем'янчук, О. В. Волік [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, Університет Ватерлу. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 84 с. 
 6. Глущишин Д. В. Геотуризм у Тернопільському Подністер'ї: сучасний стан і можливості розвитку / Д. В. Глущишин // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття : присвяч. 150-ій річниці від дня народж. В. Гнатюка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Тернопіль, 13 трав. 2021 р. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – С, 129-135. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Новицька С. Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами / Світлана Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2016. – Вип. 1 (40). – С. 155–162. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/Novitska.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Самойленко Л. В. Класифікація геологічних пам'яток за інженерно-геологічними ознаками / Л. В. Самойленко, А. В. Дубицька // Геологічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Свинко Й. М. Геологія Тернопілля у світлинах : [фотоальбом] / Й. М. Свинко ; [ред., дизайнер В. Хіхловський]. – Тернопіль : Підручники і посібники, [2014]. – 80 с. : фото.
 10. Свинко Й. М. Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний стан / Йосип Свинко. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2007. – 192 с. 
 11. Свинко Й. М. Цікава геологія Тернопілля : [посібник] / Й. М. Свинко, П. М. Дем'янчук, О. В. Волік ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Університет Ватерлу. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 122 с.
 12. Свинко Й. М. Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем'янчук, Б. Б. Гдаль ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Тернопільський осередок НТ ім. Шевченка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 84 с. 
 13. Свинко Й. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка як осередок навчання та виховання студентської і учнівської молоді / Йосип Свинко, Петро Дем'янчук // Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка. – 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 433–446.
 14. Свинко Й. Історія дослідження та сучасні уявлення про геологічну будову міста Тернополя і його околиць / Й. Свинко, П. Дем'янчук // Історія української географії. – 2008. – Вип. 18. – С. 52-59. – Натургеографічні та геологічні студії.
 15. Сивий М. Я. Тернопільське Придністер'я як полігон для проведення геологічних практик / Сивий М. Я. // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : матеріали Міжнародної науково-прктичної конференції (16-18 травня 2009 р.) / МОН України, Головне управління з питань туризму, сім'ї, молоді та спорту, ТДОА, ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: О. В. Заставецька, О. М. Адаменко, Г. І. Денисик [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 120–123. – Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Хоптій І. Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів в Тернопільській області / І. Хоптій // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 27. – С. 110–113. – Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Чернець І. Класифікації геологічних пам'яток природи та місце у них опорних розрізів лісово-грунтової серії / Ірина Чернець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 2 (30). – С. 248–253. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Шевчук О. М. Геотуристичні атракції Тернопільського Придністер'я / О. М. Шевчук // Природно-заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26-28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 929–934. – Бібліогр. наприкінці ст.

Довідку підготувала Н. В. Галіцька

Жовтень 2022, 18 джерел


Середа, 19 жовтня 2022
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах