Лесь Курбас – фундатор українського театру
(130 років від дня народження українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публіциста, перекладача)


11    Він мав яскраві фізичні дані, артистичну зовнішність – екстравагантно вдягнений, стрункий, вродливий, з великими одухотвореними очима, гучним баритоном, імпульсивними рухами. На сцені створював яскраві, екзотичні образи, неповторні індивідуальності. Усі, хто знав і бачив Курбаса-актора, відзначали його інтелігентність, інтелектуальність, надзвичайні темперамент і емоційність, що були результатом майстерності.

    Народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір (тепер Львівської області) у родині акторів галицького театру Степана та Ванди Курбасів (за сценою Яновичі).
   Навчався у Тернопільській гімназії, у Віденському та Львівському університетах. Тому цілком природно, що Лесь увібрав у себе все те, що могла дати йому європейська культура. В 1916 році він вступає до демократичного театру Садовського в Києві. Акторська творчість Курбаса в театрі обіцяла розвинутися, але сталося так, що він приніс свій акторський талант у жертву режисерському. Головна увага й енергія молодого митця були скеровані на організацію студії молодих акторів, з якої виріс згодом Молодий театр – театр пошуків нових форм втілення сучасної та класичної драматургії.
   В 1919 працював режисером Київського оперного театру «Музична драма».
  Влітку 1920-го Лесь Курбас зібрав своїх найкращих акторів, хто добровільно приєднався з Київського театру ім Т. Шевченка, і під назвою «Кийдрамте» (Київський драматичний театр) трупа почала своє турне по містах Київщини. Спочатку осіли у Білій Церкві, потім в Умані.
   Лесь Курбас був засновником спочатку політичного (1922–1926), а потім і філософського (1926–1933) театру в Україні. У виставах свого філософського театру «Березіль» Курбас малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях.
   У 1924–1925 роках Лесь Курбас здійснює спроби опанувати специфіку кінотворчості. Його запросили до Одеської кінофабрики для постановки фільмів «Шведський сірник», «Вендета», «Пригоди Мак-Дональда», «Арсенальці».
   Багато чого з творчих пошуків Курбаса не розумілося широкими масами глядачів. Це стосується і його вистави «Маклена Граса», яка досягає справжньої філософської глибини. Але незважаючи на несприятливу для творчості атмосферу нерозуміння, недоброзичливості, Лесь Курбас не занепадав духом, він до останньої можливості вів боротьбу з поширеними у той час тенденціями спрощенства, вульгаризації мистецтва.
   Можливо, саме тому, що режисер не поступився своїми переконаннями, його було наклепницьки обмовлено і заарештовано.
   Заарештований 26 грудня 1933. Відправлений етапом до Харкова. 9 квітня 1934 р. засуджений до 5 років ВТТ. Його було вислано на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, на Медвежу Гору, потім його відправили на Соловки. 9 жовтня 1937 засуджений до страти. 3 листопада 1937 його було розстріляно в урочищі Сандармох, а 1957 року посмертно реабілітовано.
   Ім’я Леся Курбаса назавжди залишиться серед плеяди славетних імен світового театрального мистецтва – К. Станіславського, В. Мейєрхольда, К. Марджанішвілі, С. Міхоелса, Є. Вахтангова, С. Ахметелі.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Бобошко, Ю. М.  Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. – Київ : Мистецтво, 1987. – 197 с.

 

   Висвітлено творчий шлях видатного українського режисера, актора, теоретика театру, педагога, діяча літератури і мистецтва О. С. Курбаса – одного з основоположників і організаторів українського театру. Він увійшов в історію вітчизняної культури як художній керівник, організатор і натхненник Молодого та Київського драматичного театрів, а також політичного театру «Березіль». Його теоретичні погляди не втратили своєї актуальності та значення до нашого часу.

2

   Волицька, І.  Театральна юність Леся Курбаса : проблема формування творчої особистості / Ірина Волицька. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1995. – 152 с.

 

   У монографії досліджено маловивчену проблему формування творчої особистості видатного режисера-реформатора українського театру Леся Курбаса. Розглянуто період навчання у Віденському та Львівському університетах на тлі європейських театральних пошуків початку ХХ ст., участь в аматорських театрах, а також професійна акторська діяльність в театрі товариства «Руська бесіда».

3

   Гірняк, Й.  Великий режисер і реформатор українського театру – Лесь Курбас / Йосиф Гірняк // Шляхами золотого Поділля : регіональний історично-мемуарний збірник Тернопільщини. Т. 3 : Тернопільщина і Скалатщина / ред. Р. Миколаєвич. – Філядельфія : Вид. Комітету Тернопільщина, 1983. – С. 232–243.

 

   У третьому томі збірника подано численні описи з життя українських сіл, спомини та біографії визначних громадян Тернопільщини й Скалатщини. Одним з них є Лесь Курбас – реформатор українського театру.

4

   Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліографічний покажчик / уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. Г. Веселовська ; ред. О. Раскіна ; відп. за вип. В. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 288 с. – (Родом з України ; вип. 7).


   Видання присвячено Лесеві Курбасу – акторові та режисеру, публіцисту й організаторові театру, театральному педагогу й драматургу, перекладачеві й театральному філософу, людині, що у повній мірі розділила трагічну долю свого покоління. Посібник містить бібліографію праць, літератури та електронних ресурсів про життя й творчість славетного нашого земляка.
   Бібліографічний покажчик адресовано в першу чергу фахівцям театрального мистецтва, котрі час від часу намагаються «покликати» Леся Курбаса на допомогу, звернутися до методів, прийомів, смислів його самобутнього театру. Він стане в пригоді науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам, учням, усім тим, кого зацікавить доробок режисера, творчість якого вчить любити Україну.

5

   Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. – Київ : Мистецтво, 1969. – 359 с. – (Спогади. Листи. Щоденники).

 

   У книзі представлено добірку спогадів, що висвітлюють життєвий і творчий шлях українського актора і режисера Леся Курбаса. Друзі й соратники митця відтворили атмосферу культурного життя України у 20–30-х роках ХХ століття. Більшість матеріалів друкується вперше, в одному із додатків наведено хронологію життя і творчості Леся Курбаса.

6

   Лесь Курбас : статьи и воспоминания о Л. Курбасе : литературное наследие / сост.: М. Г. Лабинский, Л. С. Танюк ; вступ. ст. Н. Б. Кузякиной. – Москва : Искусство, 1988. – 463 с.

 

   Книга складається з двох частин. В першій частині зібрано статті і спогади сучасників Леся Курбаса про його новаторські вистави, складні естетичні погляди, педагогічну діяльність, організаційні здібності. Друга частина представляє читачам літературну спадщину Л. Курбаса. Книга наповнена фотографіями з життя і творчої діяльності акторів.

7

   Курбас, Л.  Березіль : із творчої спадщини / Лесь Курбас ; упоряд. М. Лабінський. – Київ : Дніпро, 1988. – 518 с.

 

   У книгу вміщено значну частину творчої спадщини видатного режисера, актора, мислителя і теоретика театрального мистецтва, фундатора українського радянського театру, одного з найвидатнішого діячів української культури першої третини ХХ століття.
   Дана книга є першою ґрунтовною спробою відкрити українському читачеві духовну спадщину видатного митця-новатора, чия вулканічна енергія, широка ерудиція, допитлива думка, пристрасна творчість особливо близькі духові сучасності.

8

   Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, –документи / заг. ред., передм. і прим. В. Ревуцького ; упоряд. О. Зінкевич. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с.

 

   У збірнику зібрано всі основні статті й листи Курбаса, що були опубліковані в Україні в 1917–1932 роках та всі найважливіші статті про його театральну діяльність, про «Молодий театр», «Кийдрамте» і «Березіль».

9

   Лоза, М.  Лесь Курбас / Михайло Лоза // Альманах "Гомону України" на рік 1977 = Almanac of "Homin Ukrainy", 1977. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, [1977]. – С. 113–150. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 48).

 

   У статті проаналізовано окремі видання та спогади про життя і творчість відомого режисера. Зібраний матеріал допомагає краще зрозуміти творчу особистість Леся Курбаса.

10

   Молодий театр : ґенеза, завдання, шляхи / упоряд. М. Г. Лабінський. – Київ : Мистецтво, 1991. – 320 с.

 

   Книга присвячена 75-річчю від дня заснування «Молодого театру». У ній вміщено статті Леся Курбаса, в яких розроблено теоретичні засади творчого колективу та його програму, висвітлено творчість молодотеатрівців, подано спогади учасників «Молодого театру» про те, як вони працювали над виставами. Кожен з фактів творчої біографії «Молодого театру» підтверджений архівним документом, повідомленнями преси, рецензіями на вистави, тощо.

11

   Смолич, Ю.  Курбас / Юрій Смолич // Мої сучасники : літературно-портретні нариси / Юрій Смолич. – Київ : Рад. письменник, 1978. – С. 171–191.

 

   У збірнику літературно-портретних нарисів подано маловідомі факти з життя українських письменників, журналістів, діячів театру, образотворчого мистецтва, з якими Ю. Смоличу так чи інакше доводилось перетинатися в житті. Серед них відомий діяч театру Лесь Курбас.

 

 Додаткову інформацію можна переглянути → "Лебедина пісня Леся Курбаса" (до 125 річниці від дня народження Леся Курбаса).

Підготувала
Днесь О. Я.
лютий 2017 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

seks hikayesi

mersin escort> gaziantep escort>