Рекомендаційний список літератури:
“Лебедина пісня Леся Курбаса”
(до 125 річниці від дня народження Леся Курбаса)

 

1.    Курбас, Л.  Драма і сцена / Л. Курбас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 7. – С.·38-39.

2.    Курбас, Л.  Символістський театр. О. Олесь : з театрального архіву / Л. Курбас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 40.

3.    Безручко, О.  Творчі лабораторії Леся Курбаса та Олександра Довженка / О. Безручко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 16.

4.    Береза-Кудрицький, П.  Театральний "ЛЕФ" в Україні - мистецьке об'єднання "Березіль" / П. Береза-Кудрицький // Український театр. – 2008. – № 5. – С. 23-25.

5.    Бобошко, Ю. М.  Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. – К. : Мистецтво, 1987. – 197 с.

6.    Богатиренко, О.  Шляхи "епізації" драми в естетичних системах Леся Курбаса та Бертольда Брехта / О. Богатиренко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 4. – С. 105-115.

7.    Богатирьов, В. О.  Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі / В. О. Богатирьов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / гол. ред. О.·Смоляк. – Тернопіль ; К., 2010. – Вип. 1. – С. 148-153.

8.    Брюховецька, Л.  Продовження Курбаса. Лесь Курбас і Юрій Іллєнко / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 17-18.

9.    Василишин, О.  Потаємні сторінки з життя Леся Курбаса / О. Василишин // Вільне життя. – 2011. – 2 берез. (№ 16). – С. 9.

10.    Ваховська, М.  Культурно-педагогічна діяльність Леся Курбаса (1923-1933 рр.) / М. Ваховська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 21. – С. 70-74.

11.    Ваховська, М.  Основні віхи життя та діяльності Леся Курбаса / М. Ваховська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В .Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 37-39.

12.    Велимчаниця, О.  Лесь Курбас і експресіонізм  / О. Велимчаниця // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 12-13.

13.    Величко, Ю.  Діалектика театральної синтези: від вистави ілюстрації до вистави-концепції  / Ю. Величко // Визвольний шлях. – 2003. – № 11. – С. 58-66.

14.    Видатні діячі м. Тернополя  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 5-6.

15.    Гірняк, Й.  Лебедина пісня Леся Курбаса  / Й. Гірняк // Кіно-Театр. – 2010. – № 3. – С. 29-30.

16.    Голобородько, Я.  Геніальний тріумфат : Лесь Курбас, Микола Куліш, Мар`ян Крушельницький / Я. Голобородько // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 33-41.

17.    Голобородько, Я.  Національний геніалітет : (Курбас, Куліш, Крушельницький) / Я. Голобородько // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 72-84.

18.    Єрмакова, Н.  Актор з погляду педагогіки : (із практики мистецького об'єднання "Березіль") / Н. Єрмакова // Український театр. – 2008. – № 2. – С. 21-24.

19.    Єрмакова, Н.  До історії педагогічної практики Леся Курбаса / Н. Єрмакова // Український театр. – 2007. – № 4. – С. 17-19.

20.    Єрмакова, Н.  Про музичний аспект педагогіки Леся Курбаса / Н. Єрмакова // Український театр. – 2008. – № 1. – С. 22-23.

21.    Захожай, З.  Західноукраїнська інтелігенція в ході українізації (20-30-ті роки) / З. Захожай // Історія України. Шкільний світ. – 2004. – № 17. – С. 1-4.

22.    Кисілевська-Ткач, Л.  Українська література у вищих клясах середньої школи : посібник для вчителя. Т. 1 : Доба Розстріляного Відродження, Ч. 12 / Л. Кисілевська-Ткач. – Мюнхен ; Ню-Йорк : УВУ, 1996. – 61 с.

23.    Корнієнко, Н.  Лесь Курбас - "Людина ідеального принципу" / Н. Корнієнко // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 12-19. – [Портрет].

24.    Корнієнко, Н.  Лесь Курбас і кіно / Н. Корнієнко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 12.

25.    Лабінський, М.  "Болючий уривок життя..." : до 120-ліття від дня народження Леся Курбаса / М. Лабінський // Українська культура. – 2007. – № 3. – С. 6-7.

26.    Лабінський, М.  Виграна битва слона : (переклади Леся Курбаса) / М. Лабінський // Український театр. – 2007. – № 1. – С.·10-13. – До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса.

27.    Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. – К. : Мистецтво, 1969. – 359 с.

28.    Лисенко, Т.  Нове філософське бачення театрального мистецтва: сюрреалістичний "Театр Жорстокости" Антонена Арто і "Молодий театр" Леся Курбаса / Т. Лисенко // Визвольний шлях. – 2004. – № 5. – С. 69-73.

29.    Марченко, С.  Ще раз про "Пастку" - фільм про Леся Курбаса / С. Марченко // Кіно-Театр. – 2007. – № 6. – С. 23.

30.    Молодий театр : Генеза. Завдання. Шляхи / упор. М. Г.  Лабінський. – К. : Мистецтво, 1991. – 320 с.

31.    Рогозинский, В.  Жизнь и судьба гениального Леся Курбаса / В. Рогозинский // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 7. – С. 60-64.

32.    Рогозинський, В.  Творчі пошуки Леся Курбаса та Макса Рейнхардта / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 38-39.

33.    Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / [упоряд., передм. Ю. Лавріненко ; післям. Є.·Сверстюка]. – 6-е вид. – К. : Смолоскип, 2008. – 976 с. : портр.

34.    Романько, І.  Глядач театру революційної епохи (1919-1920) / І. Романько // Історія України. Шкільний світ. – 2004. – № 23/24. – С. 8-14.

35.    Семенова, М. В.  Філософія театру Леся Курбаса в контексті історичних процесів України 20-х років XX століття / М.·В.·Семенова, С. Б. Ананенко // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. – Вип.30. – С. 188-193.

36.    Смолич, Ю. К.  Мої сучасники : літературно-портретні нариси / Ю. К. Смолич. – К. : Рад. письменник, 1978. – 375 с.

37.    Смолич, Ю. К.  Про театр : зб. статей, рецензій, нарисів / Ю. К. Смолич ; Ю. Смолич. – К. : Мистецтво, 1977. – 216 с.

38.    Станішевський, Ю.  Оперна режисура Леся Курбаса / Ю. Станішевський // Український театр. – 2009. – № 1. – С. 22-29.

39.    Танюк, Л.  Монологи : Театр, культура, політика / Л. Танюк. – Харків : Фоліо, 1994. – 383 с.

40.    Форкош, І. М.  Від кореня до крони : матеріали до уроку з вивчення творчості Леся Курбаса / І. М. Форкош // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 10. – С. 25-29.

41.    Ханас, Й. І.  "Розстріляне відродження" в Україні : інтегрований урок : 10 клас / Й. І. Ханас // Історія та правознавство. – 2008. – № 9. – С. 17-22.

42.    Хрестоматія з української літератури ХХ сторіччя  / упоряд. Є. В. Федоренко, П. Маляр. – Нью-Йорк : Вид-во ШР-УККА, 1978. – 432 с.

43.    Хто є хто на Тернопільщині : видатні земляки : довідково-біографічне видання. Вип. 1 / редкол.: О. Г. Бенч, В. В. Болгов, В. Ф. Гладун та ін. – К. : УАГТЗЛ, 2004. – 224 с. : іл.

44.    Чечель, Н.  Акторська школа Леся Курбаса і кіно / Н. Чечель // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 14-15.

45.    Шляхами золотого Поділля : регіональний історично-мемуарний збірник Тернопільщини. Т. 3 : Тернопільщина і Скалатщина / ред. Р. Миколаєвич. – Філядельфія : Вид. Комітету Тернопільщина, 1983. – 846 с.

46.    Шот, Г.  Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 94-98.

47.    Юкало, В.  Музей-садиба славетного засновника "Тернопільських театральних вечорів" і "Березоля" / В. Юкало // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 63-64.

 

Підготувала: Білецька Л. Я.
06.02.2012 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort