Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Олена: Доброго дня, допоможіть з пошуком джерел на тему "Формування почуття гідності як компонент гуманісти...

Олено, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Формування почуття гідності як компонент гуманістичного виховання

1. Воскова І. В. В. О. Сухомлинський про шляхи й засоби виховання почуття власної гідності / І. В. Воскова // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 3. – С. 24–27. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Воскова І. В. Готовність учителів до виховання почуття власної гідності в учнів – необхідна умова громадянського виховання школярів / І. В. Воскова // Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. – 2012. – С. 31–35. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Воскова І. В. Формування поняття людської гідності та виховання власної гідності - невід'ємна складова громадянського виховання / І. В. Воскова // Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи. – 2006. – С. 32-34.
4. Журба К. О. Т еоретичні засади виховання культури гідності в школярів / К. О. Журба // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кам'янець-Подільський] : Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15, кн. 1. – С. 232–240. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Завалій В. М. Виховання в ліцеїстів почуття патріотизму та людської гідності в умовах глобалізації / В. М. Завалій // Таврійський вісник освіти. – 2018. – № 1. – С. 220–225. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Киричок В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності: теоретичний аспект / В. А. Киричок // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кам'янець-Подільський] : Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15, кн. 1. – С. 250–258. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Удовицька С. В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Удовицька Світлана Валентинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с.
8. Чорна К. І. Виховання культури гідності в дітей та учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема / К. І. Чорна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кам'янець-Подільський] : Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15, кн. 1. – С. 222–231. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Чорна К. І. Гуманізація навчально-виховного процесу як пріоритетна умова становлення культури гідності старшокласників / К. І. Чорна // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звітної науково-практичної конференції Ін-ту проблем виховання НАПН України (за 2011 р.) / [за ред.: О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2012. – Вип. 2. – С. 26–29. – Бібліогр. наприкінці ст.
10. Шкільна І. М. Виховання гідності в старших підлітків як базової гуманістичної цінності / І. М. Шкільна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кам'янець-Подільський] : Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15, кн. 1. – С. 241–249. – Бібліогр. в кінці ст.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
квітень 2020 р., 10 джерел


Четвер, 02 квітня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах