Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


наталя: Доброго дня!!! я хотіла би знайти література тема моєї курсової роботи рекламно-інформаційна діяльні...

Шановна Наталя, пропонуємо Вам список джерел на тему:
«Рекламно-інформаційна діяльність туристичної індустрії»

1. Гончарова, Л. М.  "Только лучшее..." : язык рекламы / Л. М. Гончарова // Русская речь. – 2010. – № 3. – С. 67–71.

2. Даниленко-Кульчицька, В.  Особливості рекламування продукту туристичного підприємства / В. Даниленко-Кульчицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 160–165. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Евдокимова, В. Е.  Создание рекламного баннера / В. Е. Евдокимова // Информатика и образование. – 2010. – № 5. – С. 62–64.

4. Запесоцкий, А. С.  Стратегический маркетинг в туризме : теория и практика / А. С. Запесоцкий. – СПб. : СПбГУП, 2003. – 352с.

5. Любіцева, О. О.  Ринок туристичних послуг : геопросторові аспекти : навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Альтерпрес, 2003. –
436 с. – (Б-ка проф. менеджера).

6. Маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 1 / Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, А. О. Змійов ; за ред. І. І. Тимошенка. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 324 с.

7. Маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 2 / Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, А. О. Змійов ; за ред. І. І. Тимошенка. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 427 с.

8. Маркетинг турпродукту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін ; за заг. ред. Г. Б. Муніна, О. О. Гаци. – К. : Кондор, 2009. – 394 с.

9. Мунін, Г. Б.  Маркетинг туризму : економіко-організаційні аспекти : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; під заг. ред. В. О. Лук'янова. – К. : Кондор, 2011. – 432 с.

10. Онишків, М.  Особливості організації рекламної діяльності туристичної фірми / М. Онишків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 28. –
С. 196–200. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Правик, Ю. М.  Маркетинг туризму : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

12. Скопень, М. М.  Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ  імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала Беновська І. В.    
6.12.2012


Понеділок, 19 жовтня 2015
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах