Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Оксана: Допоможіть підібрати літ. по темі "Емпатійність як професійно важлива якість майбутнього педагога. М...

Шановна Оксано, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:
«Емпатійність як професійно важлива якість майбутнього педагога (або студента іншого профілю)»

1. Барна, М.  Емпатія як провідна професійно значуща якість майбутнього практичного психолога / М. Барна // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 92–95.
2. Буравцова, Н. В.  Влияние суверенности личностных границ на проявление эмпатии у будущих педагогов и психологов / Н.·В.·Буравцова // Психология в вузе. – 2008. – № 1. – С. 47–56.
3. Коваленко, О. Викладання спецкурсу "Емоційні компоненти педагогічного спілкування" як умова підвищення рівня емпатичної культури майбутніх педагогів / О. Коваленко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 6. – С.·177–184.
4. Коваленко, О. Г.  Особливості емпатії студентів різної статі / О. Г. Коваленко // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 129–134.
5. Маценко, Ж.  Емпатійність як духовна якість особистості: теоретична модель та технології формування / Ж. Маценко // Психологічна газета. – 2006. – № 23. – С. 9–23.
6. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Г. Пакуляк // Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства : матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених та студ., 22-23 жовт. / редкол.: Г. К. Радчук, І. П. Андрійчук, О. М. Кормило. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 148–155. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Пакуляк, Г.  Особливості емпатійності у студентів різного фахового спрямування / Г. Пакуляк // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 112–116. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Стратій, О.  Феномен "емпатії" в структурі спілкування / О. Стратій // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 15. – С. 162–163.
9. Удовенко, М. В.  Методы диагностики эмпатии / М. В. Удовенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 7. – С. 55–59.
10. Хомік, В. С.  Емпатія та децентрація: досвід теоретичного осмислення та емпіричних досліджень / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 8–13. – Школа практичного психолога і соціального працівника.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 03.12.2012 р.
Загородна С. Ю.


Вівторок, 13 жовтня 2015
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах