Web of Science ResearcherID: I-9328-2018

sevtsenko

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Шевченко О. М. Особистісна компетентність вчителя як важлива складова його професійного зростання / О. М. Шевченко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-31.

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів: навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Шевченко О. М. Управління розвитком адаптивної школи / О. М. Шевченко // Управління школою. – 2019. – № 1/3. – С. 93–95.
  3. Шевченко О. М. Довіра до себе як особливе внутрішньо-особистісне утворення юнаків / О. М. Шевченко // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р.: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.ред.: О. І. Власової, Н. М. Дембицької, Я. Г. Запеки. Київ: Віваріо 2018. С. 175-176.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації