PetruhunaOIКандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її
навчання

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Бойко М. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування / М. М. Бойко, Г. Р. Генсерук, О. І. Петришина // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 87-90.
  2. Петришина О. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичні рекомендації для студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти / О. І. Петришина, Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 80 с.
  3. Петришина О. Лінгводидактичні основи формування навичок публічної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей / О. Петришина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 150–157.
  4. Гринчук Н. В. Вибіркова самопрезентація комунікантів у соцмережах / Н. В. Гринчук, О. І. Петришина // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 279–282.

2019 рік

  1. Петришина О. Дискурсні параметри сучасної української проповіді / О. Петришина // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки. – 2019. – Вип. 175. – С. 337-342.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації