Web of Science ResearcherID: I-7320-2018

Lutvun

 

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Литвин Л. М. Роль інформаційних технологій в процесі викладання навчальних дисциплін / Л. М. Литвин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 127-129.
  2. Литвин Л. М. Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця / Л. М. Литвин // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 95-96.
  3. Литвин Л. Основні цінності корпоративної культури / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль: Вектор, 2020. — С. 54-56

2019 рік

  1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 412 с.
  2. Литвин Л. Система цінностей у бізнесі / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — С. 60–63.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації