Web of Science ResearcherID: I-7018-2018

Lupak

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Лупак Н. М. Сучасні вимоги до вчителя мистецтва / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – Київ, 2020. – № 3 (97). – С.
  2. Лупак Н. М. Інтермедіальна технологія формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: структурно-функціональна модель / Н. М. Лупак // International journal of innovative technologies in social science. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2020. – Vol. 1 (22). – P. 3-9.
  3. Лупак Н. М. Комунікативна діяльність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей у педагогічних університетах / Н. М. Лупак // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 163–165

2019 рік

  1. Лупак, Н. М. Художня комунікація в площині мистецької освіти : теорія, практика, інновації : роль мистецької освіти як важливого чинника формування художнього пізнання майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 6–11.
  2. Lupak N. M. Communicative competence of future teachers of artistic disciplines : definition of concept / N. M. Lupac // Wschodnioeuropejskie czasopismo naukowe : east european scientific journal.  2019. – № 5 (45). – P. 5053.
  3. Лупак Н. М. Культурносеміотичний, медіатехнолгічний, комунікативний підходи у дослідженні поняття « інтермедіальність» / Н. М. Лупак // Science Review. – 2019. – № 6 (23), July. – P. 21–27.
  4. Лупак Н. М. Структура комунікативної компетентності майбухніх учителів мистецьких дисциплін : сучасний формат / Н. М. Лупак // Web of scholar : international academy journal. – 2019. – №4 (34), Арril. – P. 32–38.
  5. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. 2019. Вип. 8. С. 185–200.
  6. Lupak N. M. Methodological approaches to the formation of communicative competence of future teachers of artistic disciplines // European Journal of Humanities and Social Sciences. – Vena : "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2019.  № 3. – P. 6065.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації