Web of Science ResearcherID: I-6999-2018

Lucuk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологі

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). EDP Sciences, 2020. Vol. 166. P. 1-8.
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-6.
 3. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик. –Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 123 с.
 4. Preparation of future teachers of technology for the organization of pupils’ educational activities in the modern information and educational conditions / H. Mamus, H. Нavryshchak, I. Lutsyk [et al.] // Modern approaches to knowledge мanagement development : сollective monograph. – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Busine, 2020. – P. 289-298.
 5. Луцик І. Б. Застосування інфографіки для візуалізації навчально-методичного матеріалу / І. Б. Луцик, Ю. Р. Фижик // Інформаційні технології – 2020: збірник тез VІІ Всеукр.науково-практ. конференції молодих науковців (21 травня 2020 р., м. Київ). – Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 80-82.
 6. Луцик І. Б. Розвиток інформаційних компетентностей майбутніх педагогів на сучасному етапі / І. Б. Луцик, В. І. Рак // WayScience. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах" (м. Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С.19-20.

2019 рік

 1. Луцик І. Б. Математичне моделювання : Основи роботи в Matlab : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Професійна освіта. Комп'ютерні технології / І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 72 с. 
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. спец. 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 32 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
 4. Луцик І. Особливості вивчення математичного моделювання в процесі фахової підгтовки інженерів-педагогів / Луцик І. // Інформаційні технології – 2019 : зб. тез VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р., м. Київ. – Київ : УНТ ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 6970. 
 5. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary / Lutsyk I., Franko Y., Rak V. [et al.] // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT 2019 (5-7 june, 2019). – Czech Republic, 2019. – С. 105108.
 6. Луцик І. Методичні особливості викладання баз даних для формування фахових компетентностей інженерів-педагогів / І. Луцик, В. Рак // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 660663.
 7. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / В. С. Федорейко, Р. І, Загородній, І. С. Іскерський [та ін.] // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : book of abstracts III International Scientific-technical conference. – Kielce (Poland), 2019. – C. 53.
 8. Нevko I. V. Innovative technologies in the educational process / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 9. – P. 708–714. – URL. : http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509.
 9. Потапчук О. Особливості застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. Потапчук, І. Луцик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 січня 2019 р.). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 374‒376.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації