Kalba

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Кальба Я. Є. До питання про вчинкову парадигму у психології виховання в умовах Нової української школи / Я. Є. Кальба // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 16–18.
  2. Кальба  Я. Ґендерний аспект у психотерапевтичній практиці: погляди гештальт-терапії / Я. Кальба // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 151–153.
  3. Кальба Я. Вчинок і буття молодої людини: у пошуках ціннісних орієнтирів / Я. Кальба // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 34–36

2019 рік

  1. Кальба Я. Є. Феномен масових настроїв: проблеми та виклики сьогодення // Advances of science : proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019) [Electronic resource]. – Karlovy Vary ; Kyiv : Skleněný Můstek : MCNIP, 2019. – S. 373–383.
  2. Кальба Я. До проблеми розвитку душевно-духовних потенцій зростаючої особистості (вчинковий підхід) // Humanitarium: зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.  Г. Сковороди, 2019. – Том. 42, вип. 1.  С. 59–68.
  3. Kalba Ya. Ye. Psychology of mass influence : from dichotomy to typology // Challenges of hybrid war : informational dimension : international scientific and practical conference (August 16-17, 2019). – Vilnius : Baltija Publishing, 2019. – Р. 98–102.
  4. Практикум: навчально-методичний посібник із «Психології» : за вимогами кредитно-модульної системи / упоряд. Я. Є. Кальба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.
  5. Кальба Я. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу / Я. Кальба // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. С. 131–135.
  6. Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня: теоретико-методологічні засади дослідження / Я. Кальба // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 40-51.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації