Kuzik

 

Аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58–63.
 2. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196–205.
 3. Царик Л. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41–48.
 4. Кузик І. Рекреаційна роль лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – №1. – С. 163–171.
 5. Кузик С. Особливості підготовки старшокласників загальноосвітньої школи-інтернат до сімейного життя / С. Кузик, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9–10 квітня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 23–25.
 6. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68-77.
 7. Кузик І. Еколого-географічний аналіз озеленення Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 219–224.
 8. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 9. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). — Херсон : ХДАУ, 2020. — С. 125–129.
 10. Кузик І. Зелені зони як превентивний фактор підтоплення міста Тернопіль / І. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 79–89.

2019 рік

 1. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 2. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 1. – С. 198–211.
 3. Кузик І. Р. Оцінка рекреаційної ємності зелених зон міста Тернопіль / І. Р. Кузик // East - West (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic) : proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe (11th January 2019). – Vienna, 2019. – P. 577–584.
 4. Кузик І. Р. Методологічні підходи до визначення нормативної площі комплексної зеленої зони міста / І. Р. Кузик // La science et la technologie à l'ère de la société de l'information : coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des materiaux de la conference scientifique et pratique internationale (3 mars 2019). – Bordeaux, 2019. – Vol. 7. – P. 43–47.
 5. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen Wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.  Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32–37.
 6. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 7. Кузик І. Р. Ретроспективний аналіз зміни площ зелених насаджень у місті Тернопіль / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 90–93.
 8. Кузик І. Р. Роль кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка у громадському житті Тернопілля / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференція присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) . – Тернопіль, 2019. – С. 25–31.
 9. Кузик І. Сучасний стан та напрямки оптимізації землекористування басейну річки Нічлави / І. Кузик, З. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – №2 (2). – С. 44–48.
 10. Кузик І. Теоретико-методологічні засади дослідження комплексної зеленої зони міста / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 21–32.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації