J-2631-2018

Kuca

 

Доктор філологічних наук

Професор кафедри теорії і методики викладання української і світової літератури

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Куца О. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / О. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. – 60 с.
  2. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації