Web of Science ResearcherID: I-7245-2018

kosovutc

 

Доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри романо-германської філології

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Косович О. В. Франкофонія у сучасному світі: єдність та розмаїття форм / О. В. Косович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філологічні науки. – Київ : ЛНУ, 2020. – Вип. 3 (334). – С. 27-37.
 2. Косович О. В. Quеlquеs réflеxіоns sur l’аvеnіr pоur lа lаnguе frаnçаіsе / О. В. Ксович // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 118-120.
 3. Kosovych О. Issues of gender education in the context of modern education / О. Kosovych // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 37-39.
 4. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
 5. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.

2019 рік

 1. Косович О. В. Мова в процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 39, т. 2. – С. 100103.
 2. Косович О. В. Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун) / О. В. Косович // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / О. В. Косович ; за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 205211.
 3. Косович О. В. Французька мова. Дипломатична служба : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія» / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
 4. Косович О. В. Французька мова. Дипломатичне листування : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Ч. 1 : Види і правила дипломатичного листування / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 90 с.
 5. Косович О. В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика / О. В. Косович // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Київ : Логос, 2019. – Вип. 36. – С. 129143.
 6. Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів / О. Косович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 214–224.
 7. Косович О. В. Гіперонімія / гіпонімія в лексико-семантичній системі мови // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія.  – Одеса, 2019. – № 40, т. 2. – С. 45–47.
 8. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.
 9. Косович О. В. Мова та національна ідентичність : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 203 с.
 10. Косович О. В. Співвідношення понять «мова» та «національний дух» у філософії мови В. Фон Гумбольдта / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Гельветика, 2019.  – № 43, т. 3. – С. 137-140.
 11. Косович О. Активные словообразовательные процессы в украинском языке в начале 21 века / О. Косович // Езиков свят - Orbis Linguarum. – Благоевград : Неофит Рилски, 2019. – Vol. 17, issue 2. – S. 9-16.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації