Web of Science ResearcherID: I-7212-2018

zakordonets

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Плавуцька О. П. Learner-centredness in ielts preparation / О. П. Плавуцька, Н. І. Закордонець // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 361-364.

2019 рік

  1. Олендр Т. English for Specific Purposes for Non-specialized Language Users – II : англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів за рівнем вищої освіти «магістр» / Т. Олендр, Н. Закордонець. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 120 c.
  2. Zakordonets N. Phraseological units with a compo-nent designing a person’s physical and mental condition in modern german language: ideographic aspect / N. Zakordonets, I. Shymkiv, A. Klymenko // Annals of the University of Craiova. Analele Universităţii din Craiova. Serie : Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – Romania, 2019. – Anul XLI, Nr. 1-2. – P. 395-412.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації