Web of Science ResearcherID: I-7755-2018

demjanchuk

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

Керівник геологічного музею

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Геологічні пам'ятки Тернопільської області / Й. М. Свинко, О. В. Волік, П. М. Дем'янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 88 с.
 2. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 3. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 4. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 5. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 6. Дем’янчук П. Медико-демографічний аналіз смертності населення Тернопільської області / П. Дем’янчук, І. Дем’янчук, І. Турецька // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 133-139.

2019 рік

 1. Свинко Й. М. Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2019. – 84 с.
 2. Шегда І. В. Аналіз і оцінка смертності населення Тернопільської області / І. В. Шегда, П. М. Дем’янчук // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 203– 206.
 3. Свинко Й. М. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – C. 119–124.
 4. Свинко Й. М. Нарис з історії дослідження неотектоніки Західного Поділля / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Туризм, географія, краєзнавство : актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 196–204.
 5. Біобібліографічний покажчик / уклад. : О. Я. Кульчицька, П. М. Дем'янчук ; авт. передм. : М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. –Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. – 132 с.
 6. Дем’янчук П. М. В. В. Докучаєв як геолог і геоморфолог / П. М. Демьянчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 13–18.
 7. Дем’янчук П. М. Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття / Н. М. Турецька, П. М. Демьянчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 82–88.
 8. Дем'янчук П. Слово про вчителя : до 85-ліття професора Йосипа Михайловича Свинка / П. Дем'янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 186–192.
 9. Демянчук П. М. Слово про колегу і вчителя: вченого, ерудита і талановитого адміністратора (до 70-річчя від дня народження професора М. Сивого) / П. М. Демянчук, С. В. Гулик, Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 111–112.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації