GevkoV

 

Помічник ректора

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

учений секретар

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

Google Scholar

 ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Гевко В. Р. Іноземна мова у професійній діяльності науково-педагогічних працівників / В. Р. Гевко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 березня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. —   С. 294-297.
  2. Гевко В. Трансформація системи освіти в умовах дистанційного навчання: нові виклики та перспективи / В. Гевко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка). — Тернопіль: Вектор, 2020. — С. 105-108.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації