Homenuyk H V

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Бойчук Т. В. Формування компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» на уроках математики / Т. В. Бойчук, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 77-79.
  2. Варварин В. В. Інклюзивне навчання як одна з складових нової української школи / В. В. Варварин, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 72-74.
  3. Гоменюк Г. В. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісного підходів до навчання / Г. В. Гоменюк, М. М. Обрецький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 55-57.
  4. Мотало Г. М. Електронний посібник, як один з засобів дистанційного навчання / Г. М.Мотало, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 62-64.
  5. Васильчук А. С. Інтеграція парної та групової роботи на уроках математики в STEM-освіту / А. С. Васильчук, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 22-24.

 2019 рік

  1. Гоменюк Г. В. Створення інтегрованих компетентнісно-орієнотованих завдань з математики та біології / Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2019. –  С. 164–166.
  2. Гоменюк Г. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісно зорієнтованого навчання алгебри учнів основної школи на засадах технологічного підходу / Г. Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 123–130.
  3. Бойко А. В. Перспективи дистанційного навчання у закладах вищої освіти / А. В. Бойко, А.В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.
  4. Яворівська М. Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти / М. Яворівська, А.В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.  
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації