Web of Science ResearcherID: I-7205-2018

Gabrusev

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Буяк Б. Б. Засоби сервісу BigBlueButton для проведення онлайн навчання / Б. Б. Буяк, Г. В. Терещук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40-44.
 2. Басістий П. В. Використання методу моделювання у процесі навчання фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98–102.
 3. Габрусєв В. Ю. Структура електронно-навчально методичного комплексу вивчення дисципліни «Операційні системи» / В. Ю. Габрусєв, О. М. Головата // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 75–77.
 4. Скиба О. П. Аналіз якості надання освітніх послуг / О. П. Скиба , В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 144–146.
 5. Габрусєв В. Ю. Засоби системи управління навчальними ресурсами MOODLE для проведення тестового контролю знань / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, О. О. Кулянда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 159–162.
 6. Габрусєв В. Ю. Компоненти електронного навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мартинюк // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції (8 - 10 квітня 2020 р., м. Одеса). – Одеса, 2020. – С. 466–467.
 7. Ковальчук О. Я. Використання SunRav Software при викладанні дисципліни «логіка» студентам юридичних спеціальностей / О. Я. Ковальчук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 120–122.

 2019 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / В. Ю. Габрусєв, П. І. Чопик, А. В. Вельгач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 39-43.
 2. Василенко М. Я. Розробка сервісу опрацювання статистичних даних в медицині / М. Я. Василенко, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 145–148.
 3. Кудінов І. В. Застосування засобів інформаційних технологій для контролю стану здоров’я / І. В. Кудінов, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 13–15.
 4. Смітюх В. Т. Програмний засіб емуляції роботи ядра операційної системи / В. Т. Смітюх, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 203–205.
 5. Вельгач А. В. 3D-моделювання, як один з методів розвитку просторового мислення учнів початкової школи / А. В. Вельгач, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 34–36.
 6.  Войтенко А. Я. Огляд середовища Jupyter для вивчення мови програмування Рython / А. Я. Войтенко, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 11–12.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації