Web of Science ResearcherID: I-7408-2018

corp

Доктор педагогічних наук, професор
Завідувач кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-8.
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-6.
 3. Потапчук О. І., Гевко І. В. Роль дистанційного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів / О. І. Потапчук, І. В. Гевко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 112-124.
 4. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  "середня освіта. Трудове навчання та технології". Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик . – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 123 с.
 6. Hevko I. V. Current problems of professional training of service specialists / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(1). – P. 158–164. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.01.018/24876
 7.  Hevko I. V. Formation of ready for professional activity of future service favorites  / I. V. Hevko //Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol.10(2). – P. 107–113. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.02.014/24883 
 8. Hevko I. V. Preparation of future geography teachers for professional activity on a basis competence approach / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(3). – Р. 252-264. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.03.027/25687
 9. Hevko I. V. Use of modern information and communication technologies in the process of preparation of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko, Y. P. Franko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(4). – P. 280–288. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.04.031/26768
 10. Hevko I. V. Formation of the main directions of professional culture of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(5). – P. 332–339. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.05.035/26771
 11. Гевко І. В. Взаємодія стейкхолдерів із закладами вищої освіти в умовах оптимізації освітнього процесу / І. В. Гевко, В. В. Борисов // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2020. – Вип. – 3. – С. 57–63.
 12. Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solid-phase reduction / V. Borysov, I. Hevko, O. Torubara [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. – 2020. – Vol. 1, n. 12 (103). – P. 24–29. – URL. : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/196653
 13. Татарчук О. П. Роль процесу розробки прототипів в підготовці фахівців галузі інформаційних технологій / О. П. Татарчук, І. В. Гевко // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 101–106.
 14. Борисов В. В. Позиція рефлексії в процесі самоактуалізації майбутніх вчителів початкових класів / В. В. Борисов. І. В. Гевко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2020. – Вип. 1. – С. 100–107. 
 15.  Гевко І. В. Застосування цифрових інформаційних ресурсів в дистанційному навчанні / І. В. Гевко // Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Запоріжжя, 2020. – Вип. 1(2). – С. 111–119.

 2019 рік

 1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга, О. І. Потапчук, В. І. Рак,  Б. В. Струганець.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
 4. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 74 с.
 5. Нevko I. Information technologies in education: opportunities and negative consequences / I. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 1. – P. 69–77. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6473.
 6. Гевко І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання / І. Гевко, О. Невмержицька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал.  Дрогобич, 2019. – № 2 (169). – С. 41–45.
 7. Гевко І. В. Питання менеджменту в сучасній освіті / І. В. Гевко, В. В. Борисов // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2019.  Вип. 1.  С. 193–200.
 8. Гевко І. В. Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця / І. В. Гевко, О. М. Торубара // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (157).  С. 28–33.
 9. Гевко І. В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / І. В. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – № 1(64).  С. 52–58.
 10. Гевко І. Методика навчання комп’ютерної графіки студентів закладів вищої освіти / І. Гевко, П. Коляса // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 6–12.
 11. Гевко І. В. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3–D моделювання / І. В. Гевко // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (158).  С. 203–211.
 12. Гевко І. Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі / І. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019.  № 3 (66).  С. 59–65.
 13. Нevko I. V. Teacher professionalism is the basis of quality student preparation / I. V. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 6. – P. 556–561. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7500.
 14.  Нevko I. V. Innovative technologies in the educational process / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 9. – P. 708–714. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509.
 15. Hevko I.  Information and educational technologies in the educational process in institutions of higher education / I. Hevko, O. Potapchuk // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : monograph 24. – Katowicach : Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – Р. 163–170.
 16. Hevko I. Problems and prospects of development of informatization оf higher education / I. Hevko, O. Potapchuk, P. Kolyiasa // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Part 1. – P. 169-181.
 17. Потапчук О. І. Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / О. І. Потапчук, І. В. Гевко  // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 93–94.
 18. Studying the physicalchemical transformations at resourcesaving reduction melting of chrome-nickelcontaining metallurgical waste / A. Petryshchev, D. Milko, V. Borysov [et al.] // Eastern-european journal of enterprise technologies: materials science. – Kharkiv, 2019. – Vol 2, n. 12 (98). – P. 59–64.
 19. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych [et al.] // Journal of geology, geology, geography. – Dnipro, 2019. – Vol. 28(3) – P. 591-599.
 20. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації