I-7224-2018

corp

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Варакута О. М. Світові освітні тренди підготовки фахівців у вищій школі. Лабораторні заняття : навчально-методичний посібник для магістрів географічних спеціальностей / О. М. Варакута. Тернопіль, 2019. 60 с.
  2. Варакута О. М.  Загальна географія : зошит для практичних робіт. 6 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 48 с.
  3. Варакута О. М.  Географія. Материки і океани : зошит для практичних робіт. 7 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
  4. Варакута О. М.  Географія. Україна у світі: природа, населення : зошит для практичних робіт. 8 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
  5. Варакута О. М. Географія. Україна і світове господарство : зошит для практичних робіт. 9 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
  6. Варакута О. М. Географія. Регіони та країни : зошит для практичних робіт. 10 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
  7. Варакута О. М. Географія : збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / О. М. Варакута. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 192 с.
  8. Варакута О. М. Методика навчання географії : курс лекцій : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 170 с.
  9. Варакута О. М. Методика навчання географії : лабораторні заняття : перший заліковий кредит :  навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 88 с.
  10. Варакута О. М. Методика навчання географії у вищій школі. Лабораторні заняття : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 52 с.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах