I-5935-2017

BodnarI

 Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Researsh Gate

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Bodnar D. I. On the convergence of branched continued fractions of a special Form in angular domains / D. I. Bodnar, Bilanyk I. B. // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 246, n. 2 (April). – P. 188–200.

 2019 рік

  1.  Боднар Д. І. Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Український математичний журнал. – Київ, 2019. – Т. 71, n. 3. – C. 325–340.
  2. Bilanyk I. B.  Representation of a quotient of solutions of a four-tenn linear recurrence relation in tire form of a brmrclred continued fraction / I. B. Bilanyk, D. I. Bodnar, L. M. Buyak // Carpathian mathematical publications : scientific journal.  2019. – Vol. 11, n. 1. – P. 33–42.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації