9ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

  Процеси глобалізації на межі ХХ – ХХІ ст.  якісно вплинули на модернізацію вищої освіти в країнах Західної Європи, стали каталізатором пошуку шляхів підвищення її конкурентоспроможності, привабливості на світовому ринку освітніх послуг та поступової інтернаціоналізації. Основою гармонізації сучасних освітніх систем у  Європі є загальнокультурні цінності; спільні основи філософських принципів освіти, ліберальна ідеологія, яка проголошує свободу совісті та освіти; визнання прав людини, зокрема права на освіту для всіх,  що передбачає рівність, обов’язковість та безоплатність в освіті як найважливіший компонент демократичного устрою.
  Модель системи освіти у Європі базується на принципах рівності шансів для всіх, розглядається як найважливіша цінність сучасної світової культури. Сьогодні кожна людина може здобути саме ту освіту, про яку мріяла, саме у тій країні, де бажає. Світ стає доступнішим, а кордони прозорішими.

Бібліографічний огляд літератури

  Маслова, Н. І.  Higher Education in Europe = [Вища освіта в Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 4. – С. 35–37.

  Стаття містить інформацію про рівень освіти в європейських університетах. Подано всебічний аналіз системних, інституційних та академічних структур освіти та докладні пояснення щодо інституційного управління. Зазначено вимоги для вступу та організації навчального процесу в Німеччині, Великобританії, Франції, Нідерландах, Польщі, Греції та Австрії.


  Байденко, В. И.  Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В. И. Байденко. – К. : [б. в.], 2005. – 144 с.

  Робота присвячена одному із найпотужніших сучасних інтеграційних процесів, який розгорнуто у системах вищої освіти Західної, Центральної та Східної Європи – Болонському процесу. Мета публікації полягає у популяризації серед громадськості цілей, сутності та завдань структурної реформи, що застосовується у європейській вищій школі. Проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку вищої освіти, європейська структура ступенів вищої освіти, акредитація, концептуальна прийнятність принципів Болонського процесу в країнах, що підписали Болонську декларацію.


  Байденко, В. И.  Болонский процесс : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 208 с.

  Висвітлено питання Болонського процесу як основи  інтеграції європейських країн у сфері вищої освіти, розкрито витоки та зв'язок з світовими тенденціями і процесами, зазначено його загальнотеоретичні засади, основні завдання вищої школи щодо реалізації принципів Болонського процесу та стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації.
  В основу викладеного матеріалу покладено авторитетні джерела: міжнародні угоди і декларації, матеріали нарад міністрів вищої освіти європейських країн, конференцій, діячів вищої школи, публікацій видатних учених.

  Нейматов, Я. М.  Образование в ХХІ веке: тенденции и прогнозы / Я. М. Нейматов. – М. : Алгоритм, 2002. – 480 с.

  В книзі узагальнено багатий зарубіжний досвід розвитку системи вищої освіти, запропонована нова концепція та оптимальні шляхи вдосконалення освітнього простору європейських країн. Автор монографії аналізує зростання ролі вищої освіти у сучасному світі, що є, на сьогоднішній день, важливим фактором формування нового суспільства в цілому.


  Левченко, Т. І.  Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах : монографія / Т. І. Левченко ; ред. В. М. Калюжна. – Вид. 1-е – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 512 с.

  У монографії  представлені теорії розвитку освіти та особистості в педагогічних системах різних країн, динаміка формування цінностей особистості, тенденції гуманізації та реформування вищої освіти і його інтеграція в європейський освітній простір.


  Ларионова, М. В.  Сотрудничество в сфере образования в Европе : нормативная основа, методы и инструменты кооперации / М. В. Ларионова. – М. : Логос, 2006. – 336 с.

  Проаналізовано нормативну базу розвитку співробітництва у сфері освіти в країнах Європейської Співдружності, методи та засоби реалізації, реформування вищої освіти та її інтеграція в європейський освітній простір.


  Вульфсон, Б. Л.  Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. - 208 с.

  На основі порівняльного аналізу важливих джерел охарактеризовано стратегію розвинутих зарубіжних країн у галузі освіти: еволюцію системи управління освітою, основні напрямки та результати структурних реформ вищої школи та роль міжнародних організацій щодо інтеграційних процесів у сфері освіти.


  Семенченко, Н. В.  Образование в Украине / Наталия Семенченко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 320 с.

  Проаналізовано систему освіти в Україні. Ряд інших розділів книги містить інформацію про цікаві факти та приклади освітніх систем країн Європи, концептуальні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу і новітніх освітніх технологій. Розглянуто  стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації.


Підготувала   Н. І. Пельо

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort Ataköy Escort