«Її устами говорила сама Україна» 

(190 років із дня народження Марка Вовчка – Марії Олександрівни Вілінської (1833–1907) письменниці, перекладачки, етнографині)

 

vovchok markoВкраїни донька, ти жила між нас,
Душею чиста, ніби наші ріки,
Твоє ім`я - величне, мов Кавказ,
Вкарбоване в краю моїм навіки.
(А. Шомахов)

 

   Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) – відома українська письменниця, перекладачка, етнографиня народилася 20 грудня 1833 року в Орловській губернії.

   Письменниця Марко Вовчок увійшла в історію української літератури ХІХ ст. як неординарна, талановита і яскрава постать. Видатний український письменник І. Франко назвав її творчість «визначною появою в нашій літературі».

   Марко Вовчок завдяки своїй європейській освіченості, знанню російської, французької та німецької мов, невтомній літературній, перекладацькій і пошуково-фольклористичній діяльності та, передусім, непересічному таланту зуміла завоювати визнання тогочасної літературної громадськості, викликати захоплення Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка та інших великих постатей, спонукати критиків та читачів до дискусії навколо своєї творчості.
   Пізнавши побут українського народу під безпосереднім впливом свого першого чоловіка, відомого етнографа, одного із членів Кирило-Мефодіївського братства Опанаса Марковича, російська дворянка з Орловської губернії захопилася мелодійністю та поетичним багатством українського слова, яке осявало її протягом великого творчого шляху. Знайомлячись із мальовничими селами Полісся – Чернігівщини, Київщини, а згодом Поділля, молода інтелігентка відкрила для себе красу української душі, трагедію знедоленого селянства,пригніченого тягарем кріпосницького свавілля.
   Слухаючи щиросердні оповіді селян про їхнє життя, а пізніше записуючи їх, пройнявшись народним болем як власним, Марія Маркович творить низку оповідань, у яких змальовує галерею образів селян, їхні трагічні долі, зламані тогочасним суспільним устроєм російської імперії, відтворює велику трагедію народу України.
   У своїх творах письменниця правдиво відтворила тогочасну дійсність, засуджуючи насильство й жорстокість та висловлюючи сміливий протест проти поневолення людини. Збагатила українську літературу такими жанрами, як соціально-проблемне й баладне оповідання, соціальна і психологічна повість та соціальна казка. Розмаїта творчість письменниці, долаючи кордони, відкрила світові щиру українську душу, красу українського селянства, його самобутньої культури й високої моралі.
   Як зазначив відомий критик Д. Писарєв, устами Марка Вовчка «говорить сама Україна з її чарівною природою і з своїм поетичним народом, який любить своє минуле, свою волю і свою поезію…»

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1 0005

   Вовчок М. Твори : в 3 т. Т. 1. Повісті та оповідання / Марко Вовчок ; вступ. ст. Н. Є. Крутікової ; приміт. О. О. Білявської. – Київ : Дніпро, 1975. – 637 с.


   До першого тому творів відомої української письменниці ввійшли повісті та оповідання: «Сестра», «Козачка», «Чумак», «Одарка», «Три долі», «Інститутка», «Пройдисвіт» та багато інших. 

1 0004

   Вовчок М. Твори : в 3 т. Т. 2. Повісті. Оповідання. Нариси. Казки / Марко Вовчок ; приміт. О. О. Білявської. – Київ : Дніпро, 1975. – 560 с.


   Другий том містить повісті, оповідання, нариси, казки: «Глухой городок», «Теплое гнездышко», «Ведмідь», «Кармелюк», «Затейник», «Чортова пригода» та інші.

1 0001

   Вовчок М. Твори : в 3 т. Т. 3. Романи / Марко Вовчок ; приміт. О. О. Білявської. – Київ : Дніпро, 1975. – 703 с.


   До третього тому увійшли романи: «Живая душа», «Записки причетника».

1 0010

   Вовчок М. Жива душа : твори : навчальний посібник / Марко Вовчок ; упоряд. А. А. Чічановського ; передмова Л. Ф. Дунаєвської. – Київ : Грамота, 2004. – 320 с. – (Шкільна бібліотека)


   Книга вміщує повісті, оповідання та казки письменниц : «Інститутка», «Три долі», «Ледащиця», «Два сини», «Игрушечка», «Маша», «Кармелюк», «Невільничка» та інші.

1 0011

   Вовчок М. Інститутка ; Народні оповідання : вибрані твори / Марко Вовчок. – Київ : Знання, 2017. – 240 с. – (Скарби ; № 8).


   «Інститутка» Марка Вовчка – перша в українській літературі реалістична соціально-побутова повість, яку Іван Франко назвав найкращою перлиною української літератури. Майстерно поєднавши напружений драматизм подій та внутрішні переживання героїв, авторка надзвичайно правдиво показала, яких меж може сягати людське свавілля. Манірна легковажна панночка, що повернулася після навчання в Інституті шляхетних дівчат у маєток своєї бабусі, згодом стає жорстокою повелителькою людських доль, що призводить до гострого соціального конфлікту. До збірки також увійшли оповідання з народного життя, сповнені щирого смутку, викликаного людською недолею та гуманного співчуття до гноблених і поневолених.

1 0012

   Вовчок М. Казки : для середнього шкільного віку / Марко Вовчок ; упоряд. і прим. В. О. Дорошкевича, І. Т. Купріянова ; післямова І. Т. Купріянова. – Київ : Веселка, 1988. – 383 с.


   До книги класика української літератури Марка Вовчка увійшли казки, пройняті духом волелюбності, вірою в перемогу добра над злом: «Лимерівна», «Кармелюк», «Невільничка», «Зла Колючка і Добра Троянда», «Як Хапко солоду відрікся» та інші.

1 0009

   Вовчок М. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2007. – 254 с. – (Укр. класика).


   До видання увійшли твори письменниці, написані російською мовою: оповідання «Маруся», «Маша», а також повісті та казки: «Чортова пригода», «Невільничка», «Гайдамаки» та інші.

1 0002

   Вовчок М. Народні оповідання ; Повісті / Марко Вовчок ; ред. Є. І. Мазніченко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 252 с. – (Бібліотека школяра).


   У книзі вміщено «Народні оповідання», у тому числі «Два сини», «Ледащиця» та повісті «Інститутка» і «Три долі».
   «У «Народних оповіданнях» зійшлося разом усе – і гарна, принадна, мистецька форма, і чудова щиронародна добірна мова, й сила справжнього чуття, і глибокий зміст поважний, і вміння зачепити найчутливіші струни в серці у читача, і знання та досвід життєвий, і волелюбні, гуманні погляди». (Сергій Єфремов.)

1 0003

   Вовчок М. Три долі : повісті та оповідання / Марко Вовчок ; худож.-оформл. А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с. – (Українська класика).


   Найвищого ідейно-художнього рівня досягає Марко Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному суспільстві зазнала найбільшого приниження і безправ’я. За словами І. Франка, «з простотою, красою й ніжністю її мови й стилю в’яжеться нерозривно її ніжна любов до всіх нещасних і страждущих, а особливо до найбідніших між бідними – до жінок…»

1 0006

   Іваненко О. Д. Марія : роман / Оксана Іваненко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 542 с.


   «Марія» – роман про життя видатної української письменниці – Марка Вовчка – Марії Олександрівни Маркович.
   Зі сторінок книжки постає доля незвичайної жінки шістдесятих років минулого сторіччя, її дружба з передовими людьми того часу: Т. Шевченком, О. Герценом, І. Тургенєвим, М. Добролюбовим, Д. Писарєвим та ін., її блискучий успіх у літературі, складна особиста доля, трагічне кохання. Разом з героїнею роману ви побуваєте у Росії, на Україні, побачите Італію, Париж середини XIX сторіччя.

1 0014

   Українки в історії / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хом'як [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – 326 с.


   У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Велику увагу у книзі приділено життю та творчості славетної Марко Вовчок.

1 0015

   Омельянов М. Я. Марко Вовчок : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / М. Я. Омельянов, О. О. Білявська; упоряд. : М. Я. Омельянов, О.О. Білявська. – Київ : Радянська школа, 1981. – 143 с.


   В альбомі висвітлюється життєвий та творчий шлях видатної української письменниці Марко Вовчок. В численних фотографіях, ілюстраціях, документах, висловлюваннях передових діячів культури розкривається багатогранний образ Марко Вовчок – письменниці, перекладачки, публіцистки, фольклористки.

1 0013

   Брандіс Є. П. Марко Вовчок : повість-дослідження / Євген Брандіс. – Київ : Дніпро, 1975. – 668 с.


   Біографічна повість-дослідження містить висвітлення біографії, еволюції суспільно-політичних і літературно-естетичних поглядів письменниці. Видання за своїм жанром документально точне. Уривки з листів, спогадів, щоденників, цензурних справ і поліцейських доносів звучать переконливіше, ніж найкрасномовніші перекази.

1 0007

   Грицай М. С. Марко Вовчок : творчий шлях / М. С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1983. – 200 с.


   У монографії висвітлюються життєвий і творчий шлях, суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди видатної української письменниці Марка Вовчка. Автор розглядає художнє багатство, новаторство і громадсько-виховну роль її української та російської прози, показує місце Марка Вовчка в історії передової вітчизняної культури.

1 0008

   Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б. Б. Лобач-Жученко. – вид. 2-е, доп. – Київ : Дніпро, 1983. – 464 с.


   Автор, онук класика української літератури Марка Вовчка, на основі документальних та архівних даних розповідає про життя і літературно-громадську діяльність письменниці-демократки, про людей, які її оточували, про найважливіші політичні й культурні події другої половини ХІХ ст.

 

Підготувала М. В. Редьква
грудень 2023 р., 15 джерел.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах