«Хвилина мовчання сльозою горить»

(90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні)

 

0Горить свіча,

І огортається журбою

Осінній день промерзлою ходою.

У серце стука.

Память про померлих.

Замучених голодним тридцять

третім…

 

   У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Наймасштабнішим з них був голодомор 1932–1933 років.

   Голодомор в Україні визнаний геноцидом на законодавчому рівні і в судовому порядку.

   Історики називають причиною голоду репресивну політику хлібозаготівлі, яку провадила комуністична влада. Таким чином влада хотіла упокорити українців, остаточно ліквідувати спротив режиму та боротьбу за відродження власної державності.

   Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був голодомор 1932−1933 років. Ця спланована проти українського селянства акція мала на меті ліквідувати основу української нації і національного відродження, унеможливити протистояння радянській владі.  В українському селі мали місце всі елементи політики геноциду. Не посуха, яка охопила степові райони, була причиною голодомору, а цілеспрямована злочинна політика більшовицького керівництва. Такого висновку дотримуються і  члени Міжнародної комісії з розслідування голоду в Україні, яка працювала в 1988–1990 роках. Інакше кажучи, харчів не бракувало. Проте…

   Держава систематично конфісковувала більшу їх частину, ігноруючи заклики і попередження українських представників з місць. Це прирекло мільйони людей на смерть від голоду, який можна назвати, як  штучний.

   Навесні 1933 року помирало: щохвилини – 17, щогодини – 1000, щодня – 25000 українців.

   Результатом Голодомору стали не лише мільйони вбитих та опустілі українські домівки, а й спустошені душі тих, хто пережив 1933-й.

   І в ХХІ столітті знову відбувається геноцид українського народу тими ж злочинцями! Метою воєнної агресії з боку росії в Україні є системне й послідовне знищення Українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток.

   Про офіційну політику росії щодо невизнання права Українського народу на існування свідчать численні публічні заяви путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також відповідні дії Збройних сил рф.

   Щоденні масові вбивства, викрадення, позбавлення свободи людей, їх катування, ґвалтування жінок і дітей, глумління над тілами вбитих, розстріли, блокада населених пунктів, знищення цивільної інфраструктури, використання голоду як методу війни… І таких звірств безліч по всій території України, куди ступила нога російського окупанта.

   Ніколи не забудемо і не пробачимо!

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Брехуненко В.  Міфи про голодомор / Віктор Брехуненко, Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020. – 68 с.

 

   На підставі наукових аргументів проаналізовано ідеологічну мету кожного міфу, історичне підгрунтя для спекуляцій, розлого обгрунтовано документальні підстави заперечення спотворених образів Голодомору-геноциду. Як підкреслив директор Інституту дослідження Голодомору Віктор Брехуненко, в цьому році вийшли дві науково-популярні книжки. Це “Міфи про Голодомор”, що покликана спростувати основні міфи. Він зазначив, що в українській науковій площині є спроби навіяти міф про те, що поняття “Україна” як самоназва українського світу і “український народ” як ідентичність виникли у ХІХ столітті. Нібито українські інтелектуали, які мали проєкт “української нації” задумали ці поняття поширити і вкорінити в український загал. І нібито тільки впродовж ХІХ – першої половини ХХ століть українці почали усвідомлювати себе українцями.

2

   Брехуненко В. Україна й українці: ім’я як поле битви / Віктор Брехуненко ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Київ, 2020. ‒ 272 с.

 

   У книзі в науково-популярному форматі розглянуто походження самоназви "Україна" та її перетворення на єдине ім'я українського світу, простежено появу ідентиченості "українці", "український народ". За допомогою наукових арґументів спростовано маніпулятивні версії родоводу та смислового наповнення поняття "Україна". З'ясовується природа іншої нашої самоназви – "Русь" та похідних від неї понять: "Росія", "Мала Русь"/"Мала Росія", "Велика Русь"/"Велика Росія", "російський народ", "малоросійський народ". Показано як Московія привласнила ім'я "Русь" та його грецький відповідник "Росія", видаючи світові за нібито свою природну самоназву.

   Для всіх, хто цікавиться історією України.
3

   Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р. Я. Пиріг ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с. – (Більше не таємно).

 

   У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років.

5

   Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 25–26 вересня 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; відп. ред. І. Р. Юхновський. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. – 447 с.

 

   Книга висвітлює трагічні події в історії українського народу, що призвели до  Голодомору 1932–1933 років. У виданні зібрано матеріали Міжнародної наукової конференції, що проводилася за підтримки ЮНЕСКО. Мета конференції – обмін результатами наукових досліджень щодо причин та наслідків Голодомору 1932−1933 років в Україні та збереження національної пам’яті українського народу.

6

   Кульчицький С. В.  Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с. – (Невідома Україна).

 

   На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932–1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства, тобто геноцид проти українського народу.

   В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР. Розраховано на широке коло читачів.

4

   Лиха коса голодомору : 1932–1933 / П. П. Панченко, М. О. Багмет, М. А. Журба [та ін.] ; упоряд. П. П. Панченко. – Київ : Україна, 2008. – 432 с.

 

   У книзі трагедія голодомору 1932–1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і в регіональних аспектах, аналіз доповнюється архівними документами та спогадами очевидців страшної трагедії.

7

   Марочко В. І.  Енциклопедія голодомору 1932–1933 років в Україні / В. І. Марочко ; МК України, Нац. музей "Меморіал жертв голодомору", Асоціація дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. сл. Є. Нищука]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.

 

    Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932–1933 pp. – Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

   Подано понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

   Для істориків, педагогів, краєзнавців, студентів – усіх, кому не байдуже трагічне минуле українського народу.

8

   Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 1000 с. : іл.

 

   Книга є лише частиною масштабного загальноукраїнського видавничого проекту, який включає в себе 17 обласних томів та том міста Києва.

   На основі архівних джерел та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки Голодомору.
12

    Стасюк О.  Нариси про голодомор : або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с. 

 

   Безумовно, Голодомор-геноцид 1932–1933 років – це лише один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину.

13

   Стасюк О.  Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду : монографія / Стасюк Олеся. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – 356 с.

 

   Монографія розкриває процес становлення та функціонування інституту уповноважених на основі аналізу історичного матеріалу.

   Ототожнення структурної інституції «інститут уповноважених» з організаторами Голодомору-геноциду набуває в монографії нового бачення соціальної стратифікації радянського суспільства. Комуністичний тоталітарний режим, застосовуючи хлібозаготівлі як головний інструмент геноциду, здійснював його через функціональний інститут уповноважених. Карально-репресивні методи хлібозаготівель, насаджувані уповноваженими в українських селах і районах, розкривають суть геноциду українців.

   Здійснено комплексний історичний аналіз інституту уповноважених, які стали практичними виконавцями злочину Голодомору-геноциду 1932–1933 рр., організованого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР.

   Монографія розрахована на істориків, дослідників, краєзнавців, студентів та аспірантів з гуманітарних спеціальностей.

14

   Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям : книга пам'яті / ТАНГ ; уклад.: Б. Лановик, М. Лазарович, Р. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с.

 

   Зібрано спогади свідків та жертв голодомору 1932–1933 рр., які нині проживають на Тернопіллі. Наведені документи і матеріали ЦК КП(б)У, які засвідчують жорстоку політику комуністичного режиму щодо українського села.

   Уперше в літературі широко висвітлено допомогу населення областей Західної України, яка в результаті злочинних дій органів НКВС не могла бути отримана голодуючими.

   Подано твори художньої літератури та усну народну творчість, де відображено ці трагічні сторінки в історії України.

 

Тема голодомору в художній літературі

 

9

   Барка В. К.  Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2009. – 316 с.

 

   Автор роману, який сам пережив голод і на власні очі бачив жахи канібалізму, розкриває страшну правду про трагічні події 1932-1933 рр. в Україні.

   Роман «Жовтий князь» – це великий прозовий твір, присвячений національній трагедії України – страшному Голодомору 1932–1933 років, що забрав життя мільйонів людей. Письменник створює символічний образ Жовтого князя, демона зла, який несе з собою лише руйнування, спустошення, муки і смерть.

10

   Гудима А. Д.  Кара без вини : роман / Андрій Гудима. – Київ : Урожай, 1993. – 282 с.

 

   У романі автор звертається до жахливих подій, що внаслідок безглуздої сталінської тоталітарної політики мали місце в Україні у 1932–1933 роках. Далеко від жвавих шляхів та людських міст розкинулося невелике село Слобода, проте голод безжалісним потоптом пройшовся і по ньому.

11

   Самчук У. О. Марія: хроніка одного життя : роман / Улас Самчук. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 174 с.

 

   Роман «Марія» – це перший в українській літературі художній твір про примусову колективізацію та про Голодомор тридцять третього року. Написаний він у стилі хроніки життя жінки-селянки. Помираючи голодною смертю, Марія пропускає через свою просвітлілу свідомість все своє страдницьке життя. Це надає образу Марії вищого, надпобутового сенсу, підносить його до рівня символу України.

15

   Цюпа І. А.  Ненаситні жорна : повість пам’яті / Іван Цюпа. – Київ : [б. в.], 2003. – 255 с.

 

   Книга присвячена світлій пам’яті земляків, розчавлених жорнами тиранії, замучених Голодомором, доведених до згуби в роки сталінізму і сваволі.

   Нехай повість стане замість хреста на безіменних могилах мучеників окраденої України.

Огляд підготувала С. Б. Тененьська

листопад 2023 р., 15 джthtk

 

Інформаційний список літератури

 

1. Василенко В.  Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / Володимир Василенко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48 с.

 

2. Верстюк В.  Голодомор : геноцид українського народу, 1932–1933 / В. Верстюк, В. Тиліщак, І. Юхновський. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 25 с.

 

3. Голодомор = Holodomor : дві п'єси / упоряд. і автор передм. Л. Залеська-Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с.

 

4. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : матеріали кримінальної справи № 475. – Київ : [б. в.], 2009. – 52 с.

 

5. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law : монографія / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 360 с.

 

6. Голодомор 1932–1933 років. Геноцид української нації : навчальний посібник для вчителів / Д. Білий, В. Василенко, А. Козицький [та ін.] ; за заг. ред. О. Стасюк ; Інститут дослідження Голодомору. – Київ : ФОП Мельник М. Ю., 2021. – 336 с.

 

7. Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 4 жовтня 2016 р. / КНУ ім. Т. Шевченка, Національний музей "Меморіал жертв голодомору", Фундація українського голодомору-геноциду (Чикаго, США) ; редкол.: О. Стасюк, В. Марочко, В. Сергійчук [та ін.]. – Київ : [О. Філюк], 2017. – 200 с.

 

8. Голодомор 1932–1933 рр. на Україні : до 70-річчя : бібліографічний покажчик / МОН України ; уклад.: О. Г. Люта, Л. О. Смочко. – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ. управління у справах преси та інформації, 2004. – 146 с.

 

9. Голодомор 1932–33 рр. – геноцид українського народу / за ред. Б. Лановика. – Тернопіль : Астон, 2007. – 240 с.

 

10. Голодомор-геноцид: термінологія / В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко [та ін.] ; наук. ред.: С. Старовойт, В. Брехуненко, О. Стасюк ; Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Київ : Майстер книг, 2019. – 64 с.

 

11. Ковальчук О. О.  Голодомор 1932–1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки = 1932–1933 Famishment in the Ukrainian SSR and Ukrainian diaspora of North America / Олена Ковальчук, Тамара Марусик. – Чернівці : Наші Книги, 2010. – 224 с.

 

12. Марочко В.  Голодомор 1932–1933 рр. : геноцид українців / Василь Марочко. – Київ : [Н. Брехуненко], 2007. – 64 с. : іл. – (Голодомори).

 

13. Марочко В.  Йосип Сталін фельдмаршал голодомору / Василь Марочко. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

 

14. Марочко В.  Творці Голодомору 1932–1933 рр. / Василь Марочко. – Київ : Вид. ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с. – (Голодомори).

 

15. Марочко В. І.  Голодомор 1932–1933 років в Україні : хроніка / В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 294 с.

 

16. Михайличенко В. В.  Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Луганська область / В. В. Михайличенко, М. О. Борзенко, В. Л. Жигальцева. – Луганськ : Янтар, 2008. – 920 с.

 

17. Міждисциплінарні підходи у дослідженні голодомору-геноциду : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 листопада 2020 р. / редкол.: О. О. Стасюк, С. В. Маркова, І. М. Шугальова [та ін.] ; Інститут дослідження Голодомору ; Світовий конгрес Українців. – Житомир : Полісся, 2021. – 208 с.

 

18. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / авт.-упоряд.: В. П. Лациба [та ін.]. – Вінниця : ДФК, 2008. – 1360 с.

 

19. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область / Є. І. Бородін, В. М. Бекетова, С. С. Волинець [та ін.] ; відп. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 1248 с.

 

20. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Донецька область. Ч. 1 / О. Л. Третяк, С. Ф. Блєднов, В. М. Нікольский [та ін.]. – Донецьк : Регіон : СПД Блєднов, 2008. – 784 с.

 

21. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Житомирська область / Л. А. Копійченко, В. А. Поплавська, Є. Р. Тіміряєв [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Врублевський. – Житомир : Полісся, 2008. – 1116 с.

 

22. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Запорізька область / редкол.: О. В. Старух [та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 1080 с.

 

23. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Київська область / упоряд. А. І. Гай ; відп. ред. Г. С. Гай. – Біла Церква : Культура : Буква, 2008. – 1376 с.

 

24. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Кіровоградська область / О. О. Бабенко, В. В. Білошапка, В. М. Колесніченко [та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 920 с.

 

25. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Місто Київ / В. І. Марочко, В. К. Борисенко, О. М. Веселова [та ін.] ; відп. ред. В. І. Марочко. – Київ : Фенікс, 2008. – 584 с.

 

26. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Одеська область. Ч. 1 / редкол.: М. Д. Сердюк [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. – 1008 с.

 

27. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Полтавська область / упоряд.: О. А. Білоусько [та ін.]. – Полтава : Оріяна, 2008. – 1200 с.

 

28. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Сумська область / упоряд. І. Г. Федоренко ; редкол.: О. Ф. Лаврик [та ін.]. – Суми : Собор, 2008. – 920 с.

 

29. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / В. Я. Білоцерківський, Ю. С. Кириченко, О. В. Корнєв [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2008. – 1024 с.

 

30. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Херсонська область / С. Г. Водотика, С. М. Александровська, В. О. Баранюк [та ін.]. – Херсон : Наддніпрянська правда, 2008. – 844 с.

 

31. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Хмельницька область : в 2 кн. Кн. 2 / редкол.: І. К. Гавчук [та ін.] ; відп. ред. Г. Г. Осадча. – Хмельницький : Поліграфіст–2, 2008. – 1176 с.

 

32. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Хмельницька область : в 2 кн. Кн. 1 / редкол.: І. К. Гавчук [та ін.] ; відп. ред. Г. Г. Осадча. – Хмельницький : Поліграфіст–2, 2008. – 752 с.

 

33. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Черкаська область : в 2 ч. Ч. 2 / упоряд.: Е. А. Левицька [та ін.] ; редкол.: П. І. Гаман [та ін.]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 1200 с.

 

34. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Черкаська область : в 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: Е. А. Левицька [та ін.] ; редкол.: П. І. Гаман [та ін.]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 1200 с.

 

35. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Чернігівська область / упоряд.: О. Б. Коваленко [та ін.] ; редкол.: В. М. Хоменко [та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 1060 с.

 

36. Проблема екзистенційного вибору під час голодомору-геноциду : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2019 р. / редкол.: І Батирєва, Ю. Коцур, Т. Сопронюк, Л. Шеремета ; Інститут дослідження Голодомору ; Світовий Конгрес Українців в Україні. – Київ : ФОП Мельник М. Ю., 2020. – 312 с.

 

37. Сергійчук В. І.  В ім'я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору : лекція : додаток до збірника матеріалів "Конференція Дмитра Штогрина" / Володимир Сергійчук ; голов. ред. Ю. Суховець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 50 с.

 

38. Сергійчук В. І.  Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. – 320 с.

 

39. Стасюк О.  Нариси про голодомор : або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.

 

40. Стасюк О.  Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду : монографія / Стасюк Олеся. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – 356 с.

 

41. 33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / МК України, Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" ; наук. ред.: А. Л. Зінченко, О. О. Стасюк. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с.

 

42. Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям : книга пам'яті / ТАНГ ; уклад.: Б. Лановик, М. Лазарович, Р. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська

листопад 2023 р., 42 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах