«Мойсей української літератури»

(165 років від дня народження Івана Яковича Франка, видатного українського письменника та поета, публіциста і перекладача, науковця, вченого-енциклопедиста, громадського діяча)

 

franko Іван Франко – це розум і серце нашого народу.

Це боротьба, мука і передчуття щастя

України. України і людськості.

/Максим Рильський/

 

   Іван Якович Франко (27.08.1856–28.05.1916) – один із найяскравіших представників української національної еліти, поет, прозаїк і драматург; перекладач і літературний критик, історик ітеоретик літератури, театру, мистецтва; публіцист, філософ, фольклорист, мовознавець, етнограф та економіст.

   Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка, член багатьох наукових товариств слов'янських народів. Активний член демократичного руху в Галичині останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Автор майже шести тисяч літературних, публіцистичних і наукових творів; вільно писав українською, польською, німецькою та російською мовами, робив переклади з 14 мов, у тому числі східних.

   Доробок Франка містить понад 100 прозових творів – оповідань, повістей та романів. Серед драматичної спадщини Франка вершиною є соціально-психологічна драма «Украдене щастя» (1893). Проте найбільшої слави Франко зажив як поет. Він називав поезію «вогнем в одежі слова». Його доробку притаманні зображення найтонших відтінків інтимних переживань, скорбота, пафос, сміливість передбачень. Він використав величезний арсенал поетичних форм, засобів, прийомів, збагативши українську літературу світовим поетичним досвідом.

   Ставлячи перед собою просвітницькі цілі, маючи величезну ерудицію, творчо перероблюючи кращі світові надбання, він прагнув зробити літературу різних країн частиною української культури. Він надавав величезного значення своїй перекладацькій діяльності, в якій чільне місце посідають переклади з античних літератур. За активною участю, з редагуванням і передмовами Франка вийшли у світ окремими виданнями трагедії Шекспіра у перекладах П. Куліша, які є спеціальними дослідженнями, присвяченими аналізу кожного твору.

   Твори Івана Франка перекладено багатьма мовами світу. Окремі поезії покладено на музику, деякі прозові твори екранізовано та інсценізовано.

   Професор, доктор філософії з Відня Йосип Застирець 26 листопада 1915 р. висунув кандидатуру Франка на здобуття Нобелівської премії 1916 року, що саме по собі стало визнанням його заслуг перед національною та світовою літературою, культурою, наукою. Разом із тим, ця неординарна постать продовжує викликати інтерес вітчизняних та зарубіжних дослідників, літературознавців, соціологів та філософів, оскільки значна частина доробку І. Франка, його активна світоглядна позиція та складний, проте захопливий життєвий шлях продовжують залишатись маловивченими та потребують подальшої актуалізації у науково-культурному просторі України та світу.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ


Бібліографічний огляд нової літератури

 

1

   Франко І.  Грицева шкільна наука : для мол. та серед. шк. віку / Іван Франко ; упоряд. та передм. Л. Слободянюк. – Київ : Школа, 2009. – 238 с.

 

   До видання увійшли твори для дітей класика української літератури Івана Франка (1856–1916) – людини глибоких знань та незвичайних можливостей.

   Добірка поданих текстів зумовлена шкільною програмою з української літератури.

   Розраховано на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю І. Я. Франка. 
2

   Франко І.  Зів’яле листя = Zwiedle liscie = Увядшие листя : лір. драма / І. Франко ; пер. пол. мовою К. Ангельської, пер. рос. мовою А. Ахматової. – Львів : Каменяр, 2004. – 182 с.

 

   Книга містить поетичну збірку класика української літератури Івана Франка (1856–1916), яка належить до вершинних явищ світової лірики, мовою оригіналу та в перекладах польською і російською.

3

   Франко І.  Лис Микита / І. Франко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 85 с. : іл.

 

   Лев, цар звірячого краю, скликає усіх своїх підданців на велику раду. І ніхто не сміє ослухатися правителя, крім хитрого Лиса Микити, на якого скаржаться бідолашні тварини. Лев наказує покарати зухвальця. Проте з Лисом не так то легко впоратися. Він обводить круг пальця царських радників – Ведмедя Бурмила, Кота Мурлику, Вовка Неситого – і навіть здобуває царську ласку завдяки своєму красномовству та підступності.

4

   Франко І.  Мойсей = Moses / І. Франко. – Toronto : The Basilian Press, 2002. – 141 с.

 

   Поема Івана Франка «Мойсей» –  це глибоко філософський твір, окраса і гордість вітчизняної літератури.

   У поемі І. Франко осмислює історичну долю українського народу, трагічні шляхи його життя, відображає його прагнення до національної самостійності, до волі.

   Поема «Мойсей» – це духовний заповіт митця своєму народові. Це твір про українців і Україну.

5  

   Франко І.  Під Украйни єднаймося прапор : вибрані твори / І. Франко. – Київ : Країна Мрій, 2009. – 751 с.

 

   До видання ввійшли вибрані вірші, поеми, епічні та драматичні твори видатного літератора, що виносяться на обов’язкове та самостійне вивчення за Програмою 12-річної загальноосвітньої школи з української літератури.

6  

   Франко І.  Сотворення світу / Іван Франко ; упоряд., передм., комент. В. Погребенника ; наук. керівник серії О. Мишанич. – Київ : Обереги, 2004. – 160 с. : іл. 

 

   Ця науково-популярна студія, відсутня у повному обсязі в 50-томовому виданні, аналізує П’ятикнижжя пророка Мойсея з точки зору авторства, в зв’язку з давніми пам’ятками східного мистецтва тощо. Автор критично осмислив цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та природознавчої науки. «Сотворення світу» – явище раціоналістичної думки і твір, що «збагачує самобутню духовну скарбницю України» (Лев Силенко), – цікавий також публікацією фрагментів давньо-вавилонської космогонічної поеми у перекладі І. Франка. 

7

   Франко І.  Украдене щастя / І. Франко. – Київ : Фоліо, 2005. – 415 с.

 

   Творчість талановитого майстра слова Івана Франка (1856–1916) представлена не тільки драматичними творами, а й легкими та ніжними віршами про кохання, дружбу, про вічні проблеми добра і зла.

   До книжки увійшли твори, передбачені програмою для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, – поема «Мойсей», драма «Украдене щастя», повість «Перехресні стежки», а також вірші зі збірок «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій ізмарагд».

8

   Франко І.  Україно, моя сердечна нене! : вірші та поеми / І. Франко. – Київ : Велес, 2007. – 190 с.

 

   У цій книжці надруковано поетичні твори із знаменитих збірок “З вершин і низин”, “Зів‘яле листя”, “Мій Ізмарагд”, “Із літ моєї молодості”; славнозвісні поеми “Мойсей”, “Іван Вишенський”, а також поезії “Легенда про вічне життя”, “Смерть Олега” яких немає в багатьох інших виданнях поезій І. Я. Франка.

9

   Франко І. Перехресні стежки : повість : шкільна версія аналізу повісті “Перехресні стежки” / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 255 с.

 

   Ця книжка покликана допомогти вчителям-словсникам, студентам-філологам, учням старших класів глибше ознайомитися з повістю Івана Франка «Перехресні стежки», яка нещодавно почала вивчатися в школі. Структура книжки дозволяє реалізувати нову ефективну навчальну технологію, побудовану на принципі так званого «паралельного читання», – спочатку читач знайомиться з текстом повісті, а потім – з її аналізом, здійсненим відомим літературознавцем Володимиром Панченком.

   Включення в структуру книжки творчо розроблених конспектів уроків по вивченню «Перехресних стежок» дасть змогу піднести рівень вивчення цього твору в школі.

   А втім, видання має не лише навчальну мету. Воно стане в нагоді всім, хто прагне глибше пізнати рідну літературу.

10

Франко І.  Три міхи хитрощів та інші казки / І. Франко. – Харків : Ранок, 2015. – 59 с. : іл.

 

   Що допомагає виховувати малюка? Звичайно, казки. Надзвичайні пригоди улюблених казкових героїв, чарівні перетворення і всеперемагаюча сила добра захоплюють дитячу уяву. Саме такі, захоплюючі казки створив для дітей видатний український письменник Іван Франко. Він писав казки про тварин, але, звісно, мав на увазі людей.

   Автор не тільки оповідає про цікаве, але й прагне, щоб маленький читач замислився над тим, як слід жити на світі. Жити по правді, не брехати, не лінитися і не чинити нікому зла. Пориньте у часи, коли звірі ще говорили, і повного мірою насолодіться дивом української казки.

11

   Франко І. Я.  Баляди і розкази = Баляды и росказы : до 150-річчя від дня народж. Івана Франка та 130-річчя виходу в світ його першої поетичної збірки / Іван Франко ; упоряд. та вступ. ст. Б. Тихолоза ; комент. та пояснення слів М. Ізбенко. – [Фотокопія вид. 1876 р.]. – Львів : Львівське від-ня ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – 272 с. : іл. 

 

   Дебютна поетична збірка Івана Франка, яку 20-літній письменник видав у Львові 1876 р., жодного разу не перевидавалася у первозданному вигляді. Цей документ"молодечого романтизму" майбутнього автора "Каменярів" і "Мойсея" має неперебутню історико-літературну вартість і заслуговує на пильну увагу науковців з огляду на те, що в згорнутому, сконденсованому, почасти, навіть, ембріональному вигляді містить магістральні траєкторії подальшого творчого розвитку митця. Крім того, збірка викликає інтерес як один із хронологічно найпізніших виявів українського романтизму, а також як важлива пам’ятка історії української літературної мови другої половини ХІХ ст., зокрема західноукраїнського її варіанту.
17

   Франко І. Я.  Вибрані твори / Іван Франко ; упоряд. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 368 с.

 

   Ця невеличка книжечка допоможе познайомитись з різними гранями творчості митця. Відкривши її, ви зможете прочитати поезію, поеми, драми та літературну критику Івана Франка.

12

   Франко І. Я.  Вибрані твори : у 3 т. Т. 1. Поезії. Поеми / І. Я. Франко ; упоряд. та ред. М. Шалата. – Дрогобич : Коло, 2004. – 824 с. 

 

   До першого тому вибраних творів Івана Франка увійшли основні оригінальні поезії письменника – серед них і ті, що в режимний час не друкувалися – а також три його найпопулярніші поеми. Твори, як правило, подаються за першодруками або за останньою прижиттєвою авторською публікацією із максимальним дотриманням мови поета.
13

   Франко І. Я.  Вибрані твори : у 3 т. Т. 2. Проза. Драматургія / І. Я. Франко ; упоряд. та ред. З. Гузар. – Дрогобич : Коло, 2004. – 708 с. 

 

   До другого тому ввійшли кращі оповідання Івана Франка, роман «Перехресні стежки», драма «Украдене щастя».

   Видання адресоване учням, студентам, учителям, науковцям, усім, хто цікавиться творчою спадщиною Івана Франка.
14

   Франко І. Я.  Вибрані твори : у 3 т. Т. 3. Літературознавство. Публіцистика / І. Я. Франко ; упоряд. та ред. О. Баган. – Дрогобич : Коло, 2004. – 690 с. 

 

   До третього тому ввійшли літературознавчі, публіцистичні та політологічні праці Івана Франка. Вперше в українській видавничій практиці твори письменника і вченого друкуються без купюр.

   Видання адресоване учням, студентам, учителям, науковцям, усім, хто цікавиться творчою спадщиною Івана Франка.

16

   Франко І. Я.  З вершин і низин = From Heights and Depths : збірка поезій / Іван Франко ; упоряд. та авт. післям. Б. Якимович. – Репринтне вітворення з вид. 1893 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 498 с. 

 

   Представлено найбільше, посмертне видання збірки поезії Івана Франка «З верши і низин». На початку вміщено нарис про письменника, написаний Василем Сімовичем (В. Верниволя), а також передмову І. Франка до другого видання цієї збірки. До книги ввійшли поезії зі збірок «З вершин і низин» та «Зів’яле листя», а також кращі твори, зокрема поема «Панські жарти» з передмовою автора.

   Також опубліковано «Великі роковини» – пролог до вистави «Наталка Полтавка» із нагоди 100-річчя виходу «Енеїди» І. Котляревського.
15  

   Франко І. Я.  Коли ще звірі говорили : [казки для дітей] : для мол. та серед. шк. віку / Іван Франко ; упоряд. та передм. І. Андрусяка ; худож. Т. Кудиненко. – Київ : Нац. кн. проект, 2010. – 176 с. 

 

   Відомий український письменник І. Я. Франко написав низку чудових поезій та оповідань для дітей, поему «Лис Микита», а також оповів чимало казок, найкращі з яких увійшли до збірки «Коли ще звірі говорили», вперше виданої 1903 року у Львові. Ця книжка не менш цікава сучасним дітям, ніж нашим прабабусям.
18  

   Франко І. Я.  Мозаїка : із творів, що не ввійшли до зібрання творів у 50 томах / Іван Франко ; упоряд., передм. З. Т. Франко, М. Г. Василенко ; ред. Д. Сапіга. – Львів : Каменяр, 2002. – 432 с. 

 

   Представлені в книзі твори І. Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Цей збірник лише вибране з того, що не ввійшло до 50-томного зібрання творів видатного письменника, вченого, громадського діяча.

   Нові обрії, після ознайомлення з таким доробком, значно розширяться і поглибляться, а враження буде неперевершеним, якщо зважити на багатогранну діяльність Великого Каменяра і глибину досліджуваного предмета.
19  

   Франко І. Я.  Поезія ; Іван Вишенський ; Мойсей : поеми ; Перехресні стежки : повість / Іван Франко ; передм. О. В. Осадча. – Київ : Наукова думка, 2007. – 434 с.

 

   У книзі вмищено поезію, поеми "Іван Вишенський" та "Мойсей" і повість "Перехресні стежки". Ці твори рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.
20  

   Франко І. Я.  Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с. 

 

   У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших десятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та інших виданнях.

  Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.

   Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.

   Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.

Бібліографічний огляд літератури

підготувала У. І. Безпалько

серпень 2021, 20 джерел

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах