«Веди мене, дорого правоти…»

(до 90 років від дня народження Дмитра Павличка – українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча)


PavlychkoЯ тілом – дужий, духом – чистий:
В мені землі моєї кров.
Мої зернини – то слова.
Як відберуть їх на насіння –
Мене чекає воскресіння,
І сонце, і весна нова,
І слави жнива золоті.
/Д. Павличко/


   Художник і мислитель світового масштабу, Дмитро Павличко належить до поетів, значення яких для розвитку культури і мистецтва невмируще. Його досвід поета і громадянина-патріота має визначальний вплив на характер і напрям українського поетичного розвитку.

   Народився поет 28 вересня 1929 р. в с. Стопчатові на Івано-Франківщині в багатодітній родині, «коли копати картоплю мати з батьком йшли» «тверда земля Дмитрові була за ліжко, шорсткий киптар за пелюшки». Доля судилася поетові така, як і всім українцям, та ще бідакам: нужда, тяжка праця, бідненька освіта такий шлях і слався сину лісоруба. Кпини та знущання за рідну мову, за босі ноги.
   Початкову освіту поет розпочав здобувати в польській школі в Яблуневому, де «за мову мужицьку не раз на коліна довелося у школі ставати...». Вересень 1939 р. приніс зміни школа рідною мовою (Коломийська гімназія, де опанував німецьку мову та латинь), десятирічка у Яблуневі, українські книжки.
   1948 р. Дмитро Павличко вступає на філологічний факультет Львівського університету, де вивчає українську мову та літературу. Студентом очолює літературну частину Львівського театру юного глядача, згодом відділ поезії журналу «Жовтень» (1957-1959).
   1964 р. Дмитро Павличко з родиною переїхав до Києва й очолив сценарну майстерню кіностудії ім. О. Довженка. За його сценаріями поставлені фільми «Сон» (1965) у співавторстві з В. Денисенком та «Захар Беркут» (1970). З 1966 р. по 1968 р. поет працює в секретаріаті Спілки письменників України, а з 1971 р. по 1978 р. редагує журнал «Всесвіт». 1977 р. Д. Павличко стає лауреатом Державної премії України ім.Т. Шевченка.
   1953 року вийшла перша книжка віршів «Любов і ненависть». На слова Д. Павличка О. Білаш та інші композитори створили десятки пісень. Найвідоміші з них: «Два кольори», «Явір і яворина», «Долиною туман тече».
   Дмитро Павличко є також і визначним майстром перекладу (перекладає з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської, та багатьох слов’янських мов). Своїми перекладами Павличко запропонував нове прочитання творів Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарки, Мікеланджело Буонарроті, Федеріко Гарсіа Лорки, Хосе Марті, Сесара Вальехо, Рубена Даріо, Йогана Вольфганга Ґете, Генріха Гайне, Райнер Марія Рільке, Генріка Ібсена, Леопольда Стаффа.
   У 2004 році Дмитрові Павличку присвоєно звання Герой України.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1


   Павличко Д. Твори : в 3 т. Т. 1. Поезії / Дмитро Павличко ; авт. передм. В. П. Моренець. – Київ : Дніпро, 1989. – 501 с.

   До першого тому вибраних творів відомого українського поета ввійшли вірші з книжок : «Любов і ненависть», «Моя земля», «Правда кличе!», «Пальмова віть», «Гранослов», «Сонети подільської осені», поеми : «Земля» та «Іван Загайчук»; притчі.


   Павличко Д. Твори : в 3 т. Т. 2. Поезії / Дмитро Павличко ; ред. О. С. Зелик. – Київ : Дніпро, 1989. – 542 с.

 

   До другого тому ввійшли вірші з книжок : «Вогнище», «Таємниця твого обличчя», «Спіраль», поеми: «Вогнище», «Поєдинок», «Князь»; рубаї. Окремі розділи складають цикли «Задивлений в будущину», «З минулих літ», а також твори для дітей.


   Павличко Д. Твори : в 3 т. Т. 3. Переклади / Дмитро Павличко. – Київ : Дніпро, 1989. – 494 с.

 

   До третього тому ввійшли вибрані переклади з вітчизняної та зарубіжної класики.

2

   Павличко Д. Вибране / Дмитро Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 286 с.


   До збірки Дмитра Павличка ввійшли вірші й поеми. Кращі твори поета, відомі далеко за межами України, позначені мистецькою довершеністю, філософськими роздумами, високою ідейною наповненістю. Поет оспівує рідну землю, велич трудових звершень, інтимних почуттів. Багато віршів Павличка, покладені на музику, стали популярними піснями.

3

   Павличко Д. Правда кличе: поезії : для ст. шк. віку / Дмитро Павличко. – Київ : Веселка, 1995. – 318 с.

 

   До збірки українського поета і державного діяча ввійшли твори, написані від початку його творчості до сьогодні.
   Автор глибоко переймається визначними подіями, конфліктами епохи і, володіючи вмінням співвідносити їх з історичним досвідом нашого народу, ніби запрошує читача до філософського осмислення вічних тем: добра і зла, любові й ненависті, життя і смерті, праці, творчості, сенсу буття. Інтимна і політична лірика – два крила його таланту.

4

   Павличко Д. Поклик : збірка поезій / Дмитро Павличко. – Дрогобич : Коло, 2009. – 176 с. – (Сто поезій).

 

   До книги вибраних поезій Дмитра Павличка «Поклик» увійшли вірші, написані в різні роки і в різні політичні епохи (1944-2004). Вони демонструють цілісність таланту, його болісну почуттєву напругу, патріотичну душу, оригінальність мистецького і філософського мислення.

5

   Павличко Д. Не зрадь! : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2005. – 110 с.


   «Не зрадь»! – збірка поезій, написаних напередодні, під час та після політичних подій 2004 року в Україні. Деякі з них випередили час і стали пророчими. Усвідомлюючи всю важливість пережитого українським суспільством, автор застерігає нових лідерів від зради народові – волею, стійкістю та силою якого було здобуто перемогу.
   За цією перемогою – духовна спадщина сотень тисяч українців минулих поколінь, потужний струмінь якої допоміг вистояти. Це дає моральну підставу возвести політичні події тієї суворої зими до рангу релігійних свят українського народу.

6

   Павличко Д. Наперсток : поезії / Дмитро Павличко ; [передм. Я. Джевуського]. – Київ : Основи, 2002. – 126 с.

 

   «Наперсток» – збірка переважно філософських поезій, де найпростіші явища і речі набувають багатозначності. Це – вільні вірші, часом зовсім оголені думки без жодних зовнішніх прикрас.
   Провідний мотив книжки фіксує увагу читача на проминальності людського життя, але поруч виступає ідея тривкості основних людських почувань, серед яких найважливіше – любов до правди, батьківщини, до життя.
   Частина книжки написана у Варшаві, де автор працював на посаді посла України, що наклало відбиток на віршах.

7

   Павличко Д. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; передм автора ; уклад. і ред. Д. Пилипчук. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2009. – 900 с.

 

   Видання якнайширше репрезентує читачеві жанрове розмаїття поезії Дмитра Павличка. До книжки видатного українського поета увійшов його поетичний доробок останніх двох десятиліть.

8

   Савчин Т. О. Сонети Дмитра Павличка. Поетика жанру / Т. О. Савчин. – Київ : Знання, 1999. – 111 с.

   Монографія присвячена сонетарію відомого українського поета, лауреата Державної премії імені М. Рильського – Дмитру Павличкові. Ідейно-тематичне багатство, образна палітра, інваріантність жанру, самобутність таланту поета-сонетяра розглядається на широкому фоні розвитку українського і світового сонета – від Данте, Петрарки, Шекспіра до “Покаяних псалмів” (1995) Дмитра Павличка.
   Розрахована на філологів, викладачів, студентів, учнівську молодь та широке коло читачів, які шанують українське слово і люблять поезію Д. Павличка.

9

   Бурляй Ю. Боєць життя нового: про Дмитра Павличка / Юрій Бурляй. – Київ : Молодь, 1963. – 102 с.

 

   У художньо-публіцистичному нарисі «Боєць життя нового» автор змальовує творчу лабораторію молодого радянського митця – поета Дмитра Павличка.
   В усій красі і величі із поезій постає наш сучасник, людина неспокійної вдачі, з його душевними поривами і стремліннями, думами і мріями. Перед читачем проходять картини з дитячих років поета – серед мальовничої природи Гуцульщини, навчання у Львівському університеті, творче зростання, велика громадська робота.

10

   Ільницький М. М. Дмитро Павличко : нарис творчості / М. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 1985. – 189 с. – (Літературний портрет).

 

   Нарис присвячено творчості українського радянського поета, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, республіканських премій імені М. Островського та імені М. Рильського – Дмитра Павличка, перу якого належать збірки «Гранослов», «Хліб і стяг», «Сонети подільської осені», «Таємниця твого обличчя», «Любов і ненависть» та ін.
   Ідейне та тематичне багатство, образна палітра, самобутність творчого доробку митця розглядається на широкому тлі всесоюзної літератури. Яскравою сторінкою представлена діяльність Д. Павличка – перекладача, критика, літературознавця.


Підготувала Н. С. Тимбак

вересень 2019 р., 12 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах