«Апостол правди і науки»
(до 160-річчя від дня народження  Софії Федорівни Русової –
українського педагога, прозаїка, літературознавця і громадського діяча)

rysovaВелике слово – школа!

Се скарб найкращий кожного народу,

се ключ золотий, що розмикає пута несвідомості,
се шлях до волі, до науки, до добробуту.

У вселюдськім житті тільки той народ

і бере перемогу, який має найкращу школу.
Софія Русова

  У сузір’ї постатей, які визначають історію розвитку української суспільно-громадської думки, просвітницького руху кінця ХІХ і до 40-х років ХХ ст., вагоме місце посідає Софія Русова, котра присвятила своє життя створенню національної системи виховання й освіти.
  Проте для кількох поколінь творча спадщина видатного педагога і громадської діячки була недоступною. Ця знана жінка згадувалась у літературі лише як українська буржуазна націоналістка та емігрантка.

   В історії є багато ще імен незаслужено забутих, замовчуваних, недооцінених або присвоєних чужою культурою…
   Ім'я Софії Ліндфорс-Русової (1856–1940) належить до найкращого цвіту українського жіноцтва поруч з такими іменами як Олександра Єфименко, Олена Пчілка, Людмила Старицька-Черняхівська, Марійка Підгірянка, Мілена Рудницька, Марія Омельченко та інші.
   Софія Федорівна Русова (уроджена Ліндфорс) народилася 18 лютого 1856 року, в селі Олешня на Чернігівщині у французько-шведській родині. Її батько Федір Ліндфорс був ад'ютантом у губернатора Омська. Одружившись, придбав на Чернігівщині садибу. Софія була п'ятою дитиною. Її дитячі роки пройшли серед чудової природи, в оточенні людей, які дотримувались українських народних звичаїв. Сім'я Ліндфорс підтримувала добрі стосунки з селянами. Все це, безумовно, впливало на Софію, на формування її світогляду та ставлення до українського народу. Вона вважала Україну Вітчизною, не мислила своєї долі поза нею.
   В 10-річному віці Софія з родиною переїхала до Києва. Навчалася у Фундуклеєвській гімназії, яка вважалася на той час чи не найкращою.
    Від 1871 року, разом із сестрою Марією, в Києві відкрили перший дитячий садок в Європі.
   У 1874–1876 роках у Санкт-Петербурзі працювала в українському земляцтві, допомагала чоловікові в підготовці повного «Кобзаря» Тараса Шевченка для видання у Празі 1876 року.
   Згодом на хуторі поблизу Борзни працювала як повитуха й вела культурно-освітянську роботу. Від 1879 року вчителювала в Олешні.
  Ув'язнена 1881 року за зв'язки з російськими революційними колами і відтоді постійно перебувала під поліційним наглядом. Часто переслідувана, змінювала місце перебування, проте всюди включалася у громадську роботу. Працювала в «Київській Громаді», «Одеській Українській Громаді», «Харківському Обществі Грамотности», була головою «Національного Комітету Учителів». Влаштовувала прилюдні народні читання, організувала таємні школи.
   Від 1909 року Софія Русова – викладач і професор на Вищих жіночих курсах А. В. Жекуліної та у Фребелівському педагогічному інституті в Києві.
   Співзасновниця і співробітниця педагогічного журналу «Світло» (1910–1914).
1917 року – член Української Центральної Ради. У Міністерстві освіти (за гетьманату) очолювала департамент дошкільної та позашкільної освіти, брала активну участь у дерусифікації шкіл, а також влаштовуванні курсів українознавства, підготовці українських шкільних підручників і в укладанні плану й програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка мала мати національний характер і базуватися на теорії Кершенштайнера (Трудова школа).
  1920 року Софія Русова – лектор педагогіки Кам'янець-Подільського державного українського університету і голова Української національної жіночої ради (до 1938 року).З 1923 у Празі – професор педагогіки Українського Педагогічного Інституту імені Михайла Драгоманова.
   У радянській Україні ім'я Софії Русової було забуте. Її праці не використовувались у науковому обігу та практиці дошкільного виховання. Ярлик педагога буржуазно-націоналістичного напряму наклав «табу» на багатогранну і цілком сучасну спадщину Софії Русової, яка стояла біля витоків суспільного українського дошкільного виховання, теоретично обґрунтувала принципи його розвитку. Прикро, що кілька поколінь дошкільних працівників і вчителів в Україні не чули її імені, не читали її творів.
   Лише в роки проголошення в Україні власної державності виринуло із забуття ім'я палкої прихильниці національного виховання і до нас повертається творча спадщина Софії Русової. Її педагогічні праці вивчають науковці. Практичні працівники знаходять в них цілком сучасні думки і положення, творчо використовують їх у своїй роботі. Її твори перевидаються. На міжнародних конференціях обговорюються актуальні ідеї Софії Русової щодо національних дитячих садків та досвід практичного впровадження цих ідей в умовах сучасних дошкільних закладів.
   До 135-річчя з дня народження Софії Русової в Україні випущений пам'ятний знак з написом: «Громадська діячка, просвітитель».
  Вшановуючи внесок Софії Русової у розвиток педагогічної науки та її роль у створенні національної системи освіти, 2005 року Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак «Софія Русова».
   Померла Софія Федорівна Русова 5 лютого 1940р. в Празі, де й похована на Ольшанському цвинтарі.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

Софія Федорівна Русова // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підручник для студ. вузів / А. М. Бойко,

В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ : Професіонал, 2004. – С. 321–338.

 

   У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів. Серед них – Софія Федорівна Русова.
   Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

2

Джус, О. В.  Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції : [монографія] / О. В. Джус ; наук. ред. Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 260 с.

 

   У монографії розкрито основні напрями багатогранної діяльності та зміст науково-теоретичної спадщини періоду еміграції Софії Федорівни Русової (1856–1940)  –  педагога європейського рівня, визначного культурно-просвітницького і громадського діяча, літературного критика, мемуариста.
   На основі глибокого вивчення архівних матеріалів та праць ученої та її сучасників всебічно проаналізовано особливості розгортання педагогічно-просвітницької роботи С. Русової за межами України, окреслено її внесок у розвиток українського шкільництва і науки в Чехо-Словацькій Республіці та внесок у теорію і практику національної освіти й виховання.
   Монографія адресована студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам освітньої галузі та всім, хто цікавиться історією української школи й педагогіки.

3

Педагогічна спадщина С. Ф. Русової / С. В. Білецька, В. М. Білик,

Н. О. Борисенко [та ін.] // Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко, А. Г. Відченко ; за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – С. 381–386.

 

   У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів висвітлено питання, пов'язані з розвитком світової педагогічної думки від первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти, зокрема користувач знайде корисну інформацію про педагогічну спадщину С. Русової; основні напрями реформаторської педагогіки початку XX століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини XX століття.

4

Любар, О. О.  С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання /

О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – С. 317–323. – (Вища освіта ХХI століття).

 

   У посібнику на системній основі подано аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. Окремою темою автори виділяють матеріал про педагогічну діяльність Софії Русової, її погляд на національну систему освіти та виховання.
  Посібник розрахований насамперед для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям історії та українознавства.

5

Проніков, О. К.  Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції (М. Грушевський, І. Стешенко, С. Русова) /

О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 265–276.

 

   У підручнику викладено курс лекцій відповідно до вимог навчальної програми "Історія педагогіки" для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості та специфіку їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми.
   Зокрема 15 тема підручника висвітлює питання розвитку педагогічної науки у XX ст., де подано матеріал про просвітницьку діяльність і педагогічні погляди М. Грушевського, С. Русової, І. Стешенка, Г. Ващенка та ін.
Підручник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів та аспірантів які забезпечують підготовку майбутніх учителів.

6

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; вступ. ст. Є. І. Коваленко. – Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 175 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 6).

 

   Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії «Видатні педагоги світу» присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856–1940) – видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху.
   У покажчику представлено бібліографію праць С Ф. Русової, що видані з початку 80-х років XlX ст. до 2010 року в Україні та світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного вище періоду.
   Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя, освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової.

7

Сисоєва, С. О.  Софія Русова (1856–1940) : [видатний педагог] /

С. О. Сисоєва, І. В. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – Київ : ЦУЛ, 2003. – С. 197–204.

 

   У навчальному посібнику висвітлено культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. Матеріал систематизовано в інформаційні блоки: «Розвиток світової педагогічної думки: на теренах історії», «На шляху до створення національної системи освіти: витоки й основні тенденції», «XX століття в історії світової і вітчизняної педагогіки».
   Подано бібліографію імен та педагогічних праць видатних філософів, вчених-педагогів та письменників, які сприяли становленню та розвитку особистісно-орієнтованої педагогіки.
   Навчальний посібник адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, педучилищ і коледжів, а також тим, хто вивчає курс «Основи педагогіки і психології».

8

Замашкіна, О.  С. Русова про навчання і розвиток дітей молодшого шкільного віку / О. Замашкіна // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький : П-ХДПІ ім. Г. С. Сковороди : Астон, 2001. – Вип. 1. – С. 190–198.

 

   Збірник наукових праць містить ретроспективний аналіз історії педагогіки й початкової школи, ґрунтовні дослідження провідних учених, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені теорії, методиці й практиці навчання та виховання молодших школярів і педагогічної освіти майбутніх спеціалістів до здійснення професійно-педагогічної діяльності.
   Зокрема користувач знайде інформацію про погляди Софії Русової на навчання і розвиток дітей молодшого шкільного віку.

9

Якименко, С. І.  Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 296 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами").

 

   У монографії розкрито суспільно-історичні та науково-педагогічні чинники становлення й розвитку педагогічних ідей C Русової та М. Монтессорі, здійснено їх систематизацію та порівняння з погляду європейської реформаторської педагогіки, а також удосконалено та розроблено на основі сформульованих положень педагогічної концепції C Русової та системи М. Монтессорі напрямки їх використання у навчально-виховному процесі сучасних навчальних закладів.
   Рекомендовано викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розширити і поглибити свої знання та цікавиться цією історико-теоретичною проблемою.

 

Рекомендаційний список літератури


1.    Антонець, Н.  Дві гілки родоводу Софії Русової / Наталія Антонець // Педагогічна газета. – 2012. – № 9. – С. 7.

 

2.    Антонець, Н.  Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Освіта України. – 2012. – 24 верес. (№ 39). – С. 16.

 

3.    Антонець, Н.  Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Перша вчителька. – 2012. – № 2. – С. 58–61.

 

4.    Архитко, Ю.  Софія Русова: хрест великої Українки / Юлія Архитко // Свобода. – 2011. – 18 лют. (№ 13). – С. 6.

 

5.    Груць, Г.  Проблеми духовно-релігійного виховання у педагогічній спадщині С. Русової / Галина Груць // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку : наук.-практ. конф., присвяч. 15 річниці прийняття Концепції української національної школи, 15 груд. 2006 р. / редкол.: Б. Б. Буяк, І. П. Равлів, Л. С. Білик [та ін.] ; відп. за вип. О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Груць, Г.  Проблеми краезнавства і географіі у творчому доробку Софії Русової / Г. Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 2. – С. 70–73.

 

7.    Груць, Г. М.  С. Русова і просвітительський рух в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Груць Галина Михайлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. В. П. Кравець. – Тернопіль, 1998. – 193 с. + [Т. 2 – Додатки, 165 с.]. – Бібліогр.:с. 174–193.

 

8.    Груць, Г. М.  Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Г. М. Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 2. – С. 55–59. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Гулей, І.  Софія Русова і Тернопільщина / Іван Гулей // Вільне життя. – 2014. – 4 лип. (№ 53). – С. 2–3.

 

10.    Джус, О.  Софія Русова як історик педагогіки / О. Джус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – 2002. – № 7. – С. 97–102.

 

11.    Джус, О.  Український високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова у житті Софії Русової / Оксана Джус // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка / редкол.: М. Г. Стельмахович, Б. В. Грицуляк, Л. Е. Орбан [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип. 2. – С. 76–84. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12.    Джус, О. В.  Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922–1940 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Джус Оксана Володимирівна ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

 

13.    Джус, О. В.  Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Євдокименко, І.  Публіцистична і педагогічна діяльність Софії Русової / Ірина Євдокименко // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 24–27. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Єресько, О.  Софія Русова та журнал "ДВ" : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / О. Єресько // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 2–3.

 

16.    Єржабкова, Б.  Мої "особисті зустрічі" із Софією Русовою : до 150-річчя від дня народження Софії Русової / Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна–Чехія–Німеччина : [в 2 кн.] / Б. Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 58–62. – Бібліогр. в кінці ст.

 

17.    Життєвий подвиг і творча спадщина Софії Русової в оцінці громадськості Західної України та зарубіжжя // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / упоряд.: З. Нагачевська, О. Джус. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – Т. 2 : "Сеньйорка українського жіноцтва...". – С. 113–348.

 

18.    Зайцева, Л.  Під владою мистецтва: музична діяльність Софії Русової в контексті розвитку музичної культури України другої половини ХIX – початку ХХ століття / Л. Зайцева, О. Бадалов // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 153–157.

 

19.    Козирський, В.  Видатна просвітителька : до 150-річчя від дня народження С. Русової / В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт. – 2006. – № 2. – С. 13–15.

 

20.    Козуля, О.  Жінки в історії України / О. Козуля. – К. : Український центр духовної культури, 1993. – 255 с.

 

21.    Корж, Н. М.  Втілення педагогічних ідей Софії Русової / Н. М. Корж // Управління школою. – 2006. – № 2. – С. 20–23.

 

22.    Корж, Н. М.  Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н. М. Корж // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 2–4.

 

23.    Кривопуск, О. М.  Естетичне виховання дошкільників засобами пізнання природи на основі педагогічних поглядів С. Ф. Русової / Кривопуск Олена Миколаївна // Світ виховання. – 2014. – № 4. – С. 56–58.

 

24.    Мельник, О.  Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / Ольга Мельник // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 2/3. – С. 150–155.

 

25.    Міхно, О. П.  Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі "Світло" (1910–1914 рр.) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 41–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

26.    Мосіяшенко, В. А.  Українська етнопедагогіка : навчальний посібник для студ. вузів / В. А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2015. – 176 с.

 

27.    Опанасенко, Н.  Софія Русова про роль національної школи у формуванні особистості молодшого школяра / Н. Опанасенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 6. – С. 25–29.

 

28.    Петренко, О.  Софія Русова: від жіночого руху до коедукації в навчанні і вихованні / О. Петренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 1. – С. 17–22.

 

29.    Пшеврацька, О.  Гуманізм педагогіки В. О. Сухомлинського та С. Ф. Русової / О. Пшеврацька // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – № 7 (27). – С. 120–123.

 

30.    Рогова, П.  Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову / Павла Рогова // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.

 

31.    Самофал, Я.  Проблема сімейного та громадського виховання в педагогічній спадщині Софії Русової / Я. Самофал // Сучасне українське виховання : матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Основа, 1997. – С. 98–102.

 

32.    Сокільський, Д.  Краєзнавство – складова національного виховання в педагогіці С. Ф. Русової / Д. Сокільський // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти : матеріали наук.-практ. конф. "Національна школа України: закономірності становлення і розвитку", м. Тернопіль, 6 груд. 1996 р. / редкол.: В. Бондар, А. Вихрущ, І. Гаврищак [та ін.] – Тернопіль : [б. в.], 1996. – № 3. – С. 25–26.

 

33.    Федяєва, В. Л.  Сімейне виховання в науковій концепції освіти і виховання підростаючого покоління Софії Русової / В. Л. Федяєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2008. – Вип. 48. – С. 14–21.

 

34.    Химич, Л.  Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С. Русової / Лілія Химич // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку : наук.-практ. конф., присвяч. 15 річниці прийняття Концепції української національної школи, 15 груд. 2006 р. / редкол.: Б. Б. Буяк, І. П. Равлів, Л. С. Білик [та ін.] ; відп. за вип. О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 49–51. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Додаткову інформацію можна переглянути → Берегиня української національної школи (до 155-річчя від д/н С. Ф. Русової)

 

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(лютий 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort