«Польський геній кременецької землі»
(до 205 - річчя від дня народження
Юліуша Словацького)

  Юліуш Словацький – один з найвидатніших польських поетів-романтиків, філософ і борець за правду, займає достойне місце серед геніїв світової літератури. Він увійшов в історію літератури як мислитель виняткової сили, як геніальний поет.

«Титан польського і світового письменства»

1_big

 

Якщо ти будеш у моїй країні,
Де котить Іква води свої сині,
Де гори пнуться у блакить високу,
Де дзвонить місто над сріблом потоку,
Де квітчані конваліями луки
Біжать по схилах по міському бруку, –
Якщо там будеш, душе моя мила,
Хоч з променя повернена до тіла, –
Мою журбу ти спом’янеш в тім краї.
Вона, мов ангел, золотий, ширяє.
А часом лине, як орел крилатий,
І знов сіда на скелях спочивати.
Легке повітря мов цілющу воду,
Там лив з грудей я рідному народу.
                                                                                               Юліуш Словацький


  Юліуш Словацький увійшов в історію польської і світової літератур як великий драматург, однак і так звані «малі поетичні жанри» в його геніальній спадщині стоять в ряду найбільших досягнень світової лірики.
  Вірші його – це схвильований поетичний коментар доби, пристрасне, часом болюче шукання дороги до вільної вітчизни і визволеного народу. Тут  злились в єдине горе, невблаганна ностальгія і глибокий патріотизм.
  Юліуш Словацький – виходець з України. Народився 4 вересня 1809 року у волинському містечку  Кременці, в родині професора ліцею, свого часу відомого поета Евзебіуша Словацького. Впродовж перших двадцяти років життя, то живучи у Вільно і навчаючись там спочатку в гімназії, а потім і в університеті, то в Кременці, навідуючись сюди під час канікул, майбутній поет не втрачав зв’язків з людьми, побутом, звичаями волинського краю. Власне, про Волинь і Поділля, а надто про Кременець, він і пізніше, в еміграції, найчастіше згадує.
  Перший друкований твір «Українська дума» (1826). Рання творчість Словацького відбиває романтичні впливи Байрона й Міцкевича. Польське повстання 1830 р. змінило тематику і стиль його творчості – він стає глашатаєм повстанських і разом з тим демократичних ідей.
  З 1831 р. живе у Франції, подорожує по Європі та Близькому Сході. Національно-визвольний рух і його поразка залишається головною темою творчості поета, але паралельно з нею в ній живе інтимна сповідь та надзвичайно проникливі спостереження за почуттями людини в безвихідній, трагічній ситуації. Так поруч з драмами «Кордіан», «Лілля Венеда», «Срібний сон Саломеї», «Мазепа», «Фантазій» з’являються поеми «У Швейцарії», «Батько зачумлених» та ін.
  Одним з найвидатніших творінь Словацького є поема «Ангеллі», де показано міжусобиці в патріотично настроєному польському еміграційному елітарному угрупованні, яке нездатне об’єднатися в боротьбі за незалежну Польщу.
  Вся творчість Словацького перейнята ідеєю верховенства духу над матеріальними чинниками в житті людини і в історії народу. Найвищим осягненням політичної лірики Словацького є його «Відповіді на «Псалми майбутності», де він полемізує із Зигмундом Красинським. У цьому творі відчуваємо шевченківську непримиренність з усіма формами несправедливості, особливо тієї, яка існувала в стосунках шляхти з плебсом. Реалістичним твором Словацького є віршований роман «Беньовський», у якому відтворено немало подій з української історії. Українськими мотивами, власне, перенизана вся творчість Словацького. У поемі «Вацлав» геніальний польський поет пророкував «воскресіння» України як самостійної держави.
  Творчість Словацького шанована в Україні, його перекладали М. Рильський, М. Бажан, Г. Кочур, про нього є немало досліджень, але його творчість потребує нового аналізу, звільненого від ідеологічних радянських стереотипів.
  Словацький – поет з незвичайною вогненною уявою, чародій слова, який з однаковим успіхом виступав у багатьох жанрах лірики. Образи його завжди вибагливі, конструкція фрази складна, ритміко-мелодійне багатство його творів надзвичайне. В нестримному потоці образів, барв і звуків поезії Ю. Словацького, в цьому бурхливому каскаді слів ми часом не зразу вловлюємо думку, хоч вона завжди пронизує твір від початку і до кінця, залізною логікою з’єднує його частини в одне нерозривне ціле, увесь час натрапляємо на затемнені місця.
  Помер поет у Парижі в 1849 році від туберкульозу. Був похований на цвинтарі Монмартра. Його тіло перевезене 1927 року до Кракова і поховано на Вавелі (хоча на місці попереднього поховання збережено надгробок поета).

Бібліографічний огляд літератури

Вервес, Г. Д. Юліуш Словацький і Україна : літературно-критичний нарис / Г. Д. Вервес. – К. : Рад. письменник, 1959. – 168 с.

  Нарис присвячений відзначенню 150-річчя з дня народження великого польського письменника.
  Проаналізовано твори Ю. Словацького і переклади його віршів, поем і драм на українську мову, зроблені перекладачами і українськими радянськими письменниками, зокрема, М. Рильським, М. Бажаном, В. Сосюрою та ін.

Кравчук, Л. В. Ю. Словацький і Кременець / Л. В. Кравчук, Л. О. Кравчук. – Кременець : Папірус, 1999. – 39 с.

  Коротке біографічне висвітлення творчої та громадської діяльності Ю. Словацького, що охоплює найважливіші періоди життя, як у Кременці, так і в еміграції.

Радишевський, Р. П. Юліуш Словацький : життя і творчість / Р. П. Радишевський. – К. : Дніпро, 1985. – 207 с. – (Класики зарубіжної літератури).

  Автор розповідає про життєвий і творчий шлях великого польського поета. На тлі соціального й літературного життя епохи характеризується революційно-патріотична та інтимна лірика поета, аналізуються його поеми, драматичні твори, які є вершиною творчості поета.
  Окремі сторінки присвячені зв’язку творчості Ю. Словацького з Україною.

Словацький, Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; передм. Г. Вервеса ; пер. з пол. ; за ред. М. Рильського. – К. : Держлітвидав України, 1959.

Т. 1 : Вірші ; Поеми. – 445 с. – Зміст : Українська дума ; Сонети ; Ода вольності ; Гімн ; Кулик ; Розлука ; Пісня над Нілом ; Рим ; Мій заповіт ; Якщо ти будеш у моїй країні... ; Віват, познанці! ; Ян Білецький ; Змій ; В Швейцарії ; Батько зачумлених ; Беньовський та ін.

Т. 2 : Драми. – 596 с. – Зміст : Марія Стюарт ; Мазепа ; Балладина ; Фантазій.

Словацький, Ю. Беньовський (кримські пригоди) : фрагменти поеми / Юліуш Словацький ; пер. з пол., передм., комент. І. Глинського ; під ред. О. Пахльовської. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 158 с.

  Поема великого польського поета Юліуша Словацького «Беньовський» – одна із найбільш відомих шедеврів польської літератури. У поемі багато ліричних відступів, роздумів про самотність і стіну непорозуміння, яка оточує поета, про романтичні штампи, трапляються також і гострі полемічні виступи проти літературних опонентів.

Словацький, Ю. Гімн ; Сумління ; Пожертва ; Ангеллі / Ю. Словацький // Дзвони зимою : антологія польської поезії / пер. Д. Павличка. – К. : Основи, 2000. – С. 57–106.

  До антології увійшли не лише прозові твори письменника, але й поема «Ангеллі», де показано міжусобиці в патріотично настроєному польському еміграційному елітарному угрупованні, яке нездатне об’єднатися в боротьбі за незалежну Польщу.

Словацький, Ю. Поезії  / Юліуш Словацький ; пер. з пол.. ; передм. Г. Вервеса. – К. : Дніпро, 1969. – 211 с. – (Перлини світової лірики).

  До поетичної збірки польського письменника увійшли твори, які перейняті революційними і демократичними ідеалами, прославленням трудової людини, до якої б нації і раси вона не належала, твори, позначені справжньою народністю і національним колоритом.

Словацкий, Ю. Путешествие из Неаполя к святым местам / Ю. Словацкий // Польская романтическая поэма XIX века / пер. с пол.; под ред. Д. Самойлова, Б. Стахеева. – М. : Худ. лит., 1982. – С. 197–272.

  Незакінчена поема «Подорож до святої землі з Неаполя» отримала ще назву «Подорож на Схід». Збереглося вісім пісень, окремі з яких писались відразу під впливом вражень від побаченого. Поетичний щоденниковий запис, збагачений глибокими філософськими роздумами про долі народів і людини.

Словацький, Ю. Українська дума = Dumka Ukrainska / Юліуш Словацький ; пер. з пол. ; упоряд. та вступ. ст. В. Звенигородського. – Львів : Каменяр, 1993. – 127 с. – Текст пол. та укр. мовами.

  Видання містить ранні твори геніального польського поета, тематично повязані з Україною, де пройшли його дитячі та юнацькі роки.

Кременець пам'ятає свого поета : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 45 с. – Текст пол., укр., рос. мовами.

  Біобібліогрфічний покажчик висвітлює життя та творчість польського письменника Юліуша Словацького, який народився в мальовничому місті Кременці. Покажчик рекомендований науковцям, педагогічним працівникам, студентам та всім хто цікавиться життям і творчістю великого поета.

Юліуш Словацький (4.09.1809–3.04.1849) : бібліографічний покажчик : до 200-річчя з дня народж. Ю. Словацького / уклад.: М. Друневич, В. Миськів, О. Проців [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Вітенко. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 160 с. – (Родом з України ; вип. 5). – Текст укр. та пол. мовами.

  Покажчик містить нариси про Юліуша Словацького та бібліографію його творів і літератури про нього українською та польською мовами. Адресований літературознавцям, науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, працівникам архівів, музеїв, а також усім шанувальникам творчості Ю. Словацького.

Огляд підготувала Любка І. М.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort