«Перша українська Національна академія наук»
(150 років від дня заснування
Літературного товариства ім. Т. Шевченка)

 

   На Тернопільщині 2023 рік проголосили роком Наукового товариства імені Шевченка. Цьогоріч воно відзначатиме 150-річчя від дня заснування.ntsh 150

   Наприкінці ХІХ століття Україна переживала не найкращі часи у політичному контексті, хоча науково була сильною державою. Однак інтелігенції, студентству, поетам та науковцям доводилося жити в умовах одвічного розподілу рідних земель між іноземними державами.
   І коли інтелігенція вже не могла залишатися в тіні, виникла недержавна спільнота, що проіснувала, всупереч скептичним думкам сучасників, немало – майже сімдесят років. Мабуть, Наукове товариство Шевченка (НТШ) є найстарішою українською громадською інституцією, що була організована спільними силами суспільства без політичного підтексту та без допомоги з боку влади.
   У 1873 році, коли Товариство тільки почало роботу, його знали як Літературне товариство імені Шевченка, тоді як з березня 1892 року воно стало Науковим товариством імені Шевченка і працювало як своєрідна академія наук.
   Спільнота з’явилася у Львові з ініціативи вчених східної України на чолі з Олександром Кониським. За собою він мав неабияку братію однодумців: Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький. Меценатами новоствореного товариства стали Євген Милорадович, Дмитро Пильчиков, Михайло Жученко і ще понад тридцять мешканців Галичини.
   По суті, це безпрецедентна організація, яка дотримувалася ідей Шевченка щодо служіння Україні та назвалася його ім’ям. Перший етап її роботи був пов’язаний більше з розбудовою видавничо-літературної діяльності, тоді як другий, що розпочався з прийняттям статуту у 1892 році, перетворив її на багатопрофільну академію наук.
   У Львові 23 грудня 1873 року створили Літературне товариство імені Тараса Шевченка. У 1892 Літературне товариство змінило назву на Наукове товариство імені Тараса Шевченка.
   Першим головою Товариства став громадсько-культурний діяч з Галичини, один з керівників народовців Корнило Сушкевич.
   Найбільшого розвитку НТШ сягнуло за часів головування Михайла Грушевського (1897–1916). Його спільно з Володимиром Гнатюком та Іваном Франком називали "золотою трійцею" Товариства.
   Товариство в умовах дії Валуєвського циркуляра (1863) та Емського указу (1876) мало на меті відродити й розвивати українську літературу та мову, особливо на східноукраїнських землях.
   НТШ мало свою науково-організаційну структуру. При ньому було створено три секції: історично-філософська, філологічна, математично-природописно-лікарська.
   У 1920–30 роках НТШ зазнало переслідувань від польської влади. У 1939 році радянська влада його ліквідувала. Свою діяльність Товариство відновило в 1947 в Західній Європі та США. На території України знову почало діяти лише в 1989 році.
   Членами НТШ свого часу були Іван Пулюй, Степан Рудницький, Володимир Вернадський, Степан Томашівський, Іван Крип’якевич, Мирон Кордуба, Кость Левицький, Станіслав Дністрянський, Михайло Лозинський, Василь Панейко та інші.
   Дійсними членами-чужинцями НТШ були Альберт Айнштайн, Давид Ґільберт, Альфред Єнсен, Раймунд Кайндль, Фелікс Кляйн.
   Діяльність Наукового Товариства імені Тараса Шевченка – приклад самовідданої роботи не лише у неоднозначних реаліях рідної держави, а й в еміграції, на порозі буремного ХХ століття.

 

Інформаційно-бібліографічнгий відділ
Інформаційний список літератури

 

1. Альманах Українського Народного Союзу на рік 1973 = Almanac of the Ukrainian National Association : річник 63. – Джерзі-Ситі : Свобода, 1973. – 226 с.


2. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упоряд. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 498 с.


3. Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка : 1892–1930 / Любомир Винар. – Мюнхен-Клівленд : Дніпрова хвиля, 1970. – 112 с.


4. Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету : матеріали Міжнародної наукової конференції, Пряшів–Свидник, 12–15 червня 1991 р. / упоряд. М. Мушинка. – Київ : ККДНК, 1992. – 408 с.


5. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики / ред. Р. Кирчів, О. Купчинський. – Львів : Наукове т-во ім. Т. Шевченка, 1992. – 453 с.


6. Західньоканадський збірник. Ч. 4 / упоряд. Я. Славутич. – Едмонтон : [НТШ], 2000. – 448 с. – (Канадське наукове товариство ім. Т. Шевченка ; т. 38).


7. Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка = Scientific Collection. Т. 7. Праці Інженерно-технічної комісії / редкол.: В. Андрійчук, Б. Андрушків, Б. Гевко [та ін.]. – Тернопіль : Джура, 2012. – 214 с.


8. Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія : [140-річчя від заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка присвячується]. Т. 1. А–Бібл / ред. тому: О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. – Київ ; Львів ; Тернопіль : [НТШ], 2012. – 600 с.


9. Сапеляк О. А. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка (1898–1939 рр.) : [монографія] / Оксана Сапеляк ; відп. ред. Р. Кирчів. – Львів : [Місіонер], 2000. – 208 с.

 

***

 

10. Андрейчин М. Наукове товариство ім. Шевченка на Тернопільщині: минуле і сучасність / Михайло Андрейчин // Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка. – 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 17–23.


11. Верига В. До початків українознавчих студій у Канаді / В. Верига // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 280–286.


12. Гирич І. Наукове товариство ім. Т. Шевченка як культурно-політичний проект М. Грушевського / Ігор Гирич // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики. – 2012. – С. 256–273.


13. Гомотюк О. Наукове товариство ім. Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства / О. Гомотюк // Історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 64–72.


14. Гомотюк О. Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 2. – С. 233–236.


15. Гошко Ю. НТШ і Лемківщина / Ю. Гошко // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 172–178.


16. Джафарова С. Вплив Івана Франка на розвиток науки у НТШ / С. Джафарова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2010. – Вип. 2. – С. 39–45. – Бібліогр. в кінці ст.


17. Жила В. "НТШ в розсіянні і його місце в українській науці" / В. Жила // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 147–148.


18. Зайцева З. Інтеграція наукового товариства ім. Шевченка у науково-інформаційний простір (1894–1914 рр.) / З. Зайцева // Пам'ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 235–250.


19. Ківшар Т. І. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічний напрям діяльності / Таїсія Іванівна Ківшар // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / редкол.: В. І. Попик, Т. І. Ківшар, С. М. Ляшко [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2015. – Вип. 12. – С. 118–147. – Бібліогр.: с. 143.


20. Кравець Д. Відносини між науковим товариством імені Тараса Шевченка та Всеукраїнською академією наук у 1920 – на початку 1930-х рр. у галузі історичних дисциплін / Данило Кравець // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 42–48. – Бібліогр. в кінці ст.


21. Кушнір Р. М. Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє / Кушнір Роман Михайлович, Фелонюк Андрій Васильович // Вісник Національної Академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 64–84. – Бібліогр. наприкінці ст.


22. Людкевич Н. Громадсько-культурна діяльність членів НТШ – вихідців з Тернопільщини наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століття / Н. Людкевич // Магістр. – 2009. – Вип. 7. – С 54–58.


23. Рудницький Л. НТШ у США й науковий світ Заходу. Спроба аналізу / Л. Рудницький // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 149–156.


24. Савенко В. Боротьба НТШ за відкриття Українського університету у Львові в 20-х р. ХХ ст. / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 2. – С. 139–146.


25. Савенко В. Видавнича діяльність НТШ на історичну тематику протягом 1892–1913 рр / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 2. – С. 64–68.


26. Савенко В. Деякі аспекти діяльності НТШ в духовному відродженні українського народу / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 12–15.


27. Савенко В. Діяльність НТШ в українознавчій сфері (кiнець ХIХ – початок ХХ ст.) / Вiктор Савенко // Україна–Європа–Світ. – 2010. – Вип. 5 – С. 109–116. – Бібліогр. в кінці ст.


28. Савенко В. Періодичні та серійні видання НТШ : 1894–1939 рр. / Віктор Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2012. – Вип. 2. – С. 48–53. – Бібліогр. в кінці ст.


29. Савенко В. Підготовка і видання НТШ "Української загальної енциклопедії" / В. Савенко / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2010. – Вип. 2. – С. 148–153. – Бібліогр. в кінці ст.


30. Савенко В. Роль НТШ у діяльності Українського таємного університету (1921–1925) / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 1. – С. 46–52.


31. Савенко В. Роль НТШ у формуванні і розвитку української наукової термінології / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2006. – Вип. 1. – С. 24–29.


32. Савенко В. Наукова діяльність НТШ в міжвоєнний період (1918–1939) / Віктор Савенко, Тетяна Савенко // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка / редкол.: М. Андрейчин, О. Веретюк, Я. Вольський [та ін.]. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. – С. 47–60. – Бібліогр. в кінці ст.


33. Савенко Т. Бібліографічні видання та секційні збірки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка / Тетяна Савенко // Історія України: сучасні виклики. – 2016. – С. 104–112.


34. Савенко Т. Видання науковим товариством ім. Шевченка Української загальної енциклопедії / Т. Савенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 3. – С. 24–29.


35. Савенко Т. Деякі аспекти діяльності наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період / Т. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2006. – Вип. 2. – С. 40–45.


36. Савенко Т. Науково-громадська діяльність наукового товариства ім. Шевченка у міжвоєнний період / Т. Савенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 1. – С. 92–97.


37. Савенко Т. Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині / Т. Савенко // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 20–24.


38. Тарка В. Організація музикознавчої комісії наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові / В. Тарка // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 25. – С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.


39. Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896–1918) / Надія Володимирівна Халак // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – С. 340–357.


40. Хланта І. Місце Наукового товариства імені Шевченка у вивченні української народної казки / І. Хланта // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 170–171.


41. Щербань Т. Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру / Т. Щербань // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 45–55.


42. Юрчак Н. М. З історії діяльності наукового товариства ім. Шевченка / Н. М. Юрчак // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – 1995. – Вип. 2, ч. 2. – С. 85–88.


43. Янів В. Нарис співдії НТШ і УВУ в екзилі / В. Янів // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 179–199.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
(грудень 2023 р., 43 джерела)

 

Скарбниця української духовності (145 рокiв із часу заснування (1873) Наукового товариства iм. Т. Шевченка)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах