«Місіонер національної ідеї»

(150 років від дня народження Богдана Лепкого (1872–1941),

українського письменника, критика, перекладача, літературознавця)

 

Lepkiy

   Богдан Лепкий – не епізодичне ім’я в українській літературі, це постать першорядної ваги, непересічного таланту. Поет, прозаїк, перекладач,літературознавець, видавець – він у кожній з цих галузей вніс вагомий вклад в історію рідної культури. Творчість Б. Лепкого тривала майже півстоліття, на яке припали складні і драматичні події та суспільно-політичні процеси.

   Великої шани заслужив Лепкий як учений і педагог, громадський діяч і професор кафедри української літератури в Ягеллонському університеті. Він був членом українських наукових інститутів у Варшаві, Кракові, Берліні, Наукового товариства імені Шевченка у Львові, почесним членом товариства «Просвіта», головою Товариства письменників і журналістів ім. І. Франка.

   Б. Лепкий спілкувався з відомими письменниками і вченими України та інших слов’янських народів. Почав писати ще в гімназійні роки і залишив по собі велику і різноманітну за жанрами спадщину – поезію, прозу, літературознавчі праці, переклади, зокрема творів української літератури польською та німецькою мовами.

   Йому належать літературознавчі праці, інтерпретації творів Т. Шевченка. Крім численних збірок оповідань, Б. Лепкий залишив роман «Мазепа» (1926), повість «Вадим», історичні повісті «Крутіж», «Сотниківна», опублікував спогади. Був автором підручників і навчальних посібників з української літератури.

   Останні роки життя Богдана Лепкого видалися тяжкими, бо припали на час фашистської окупації Польщі. Старий, хворий письменник не тільки втратив місце в університеті, а й зазнав переслідувань. Це наблизило його кінець. Помер Лепкий у 1941 році, похований у Кракові на Раковецькому кладовищі. У 1972 році на його могилі встановлено барельєф.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Бібліографічний список літератури

 

 1. Александрова Г.А. "Начерк історії української літератури" Богдана Лепкого і проблема міжлітературних контактів / Г. А. Александрова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 25–29. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2737.
 2. Баракатова Н.А. Польські фразеологізми у творчості Богдана Лепкого / Н. А. Баракатова // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку. – 2015. – С. 32—33. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Бияк Н. Топонімний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин»/ Наталія Бияк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 300–310. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL.: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10213
 4. Білик Н. "Українське питання" в епістолярії Богдана Лепкого/ Надія Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – Вип. 1, ч. 2. – С. 151–155. – Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Білик Н. Богдан Лепкий – почесний член товариства "Просвіта"/ Надія Білик // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу. – 2009. – С. 211–215. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. Білик Н. Богдан Лепкий в духовній історії України (історіографічний огляд)/ Надія Білик (Лиса) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 8. – С. 198– – Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Білик Н. Богдан Лепкий і "Християнсько-суспільний союз"/ Надія Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2000. – Вип. 11. – С. 22–26. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу / Надія Білик // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 52–58.
 9. Білик Н. Доля особового архіву Богдана Лепкого / Надія Білик // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 2. – С. 96–101.
 10. Білик Н. Митрополит Андрей Шептицький у рецепції Богдана Лепкого / Надія Білик // Українська греко-католицька церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. – 2015. – С.173–175.
 11. Білик Н. Наукова діяльність Богдана Лепкого / Надія Білик (Лиса) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 9. – С. 20-25. – Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Білик Н. Педагогічна діяльність Богдана Лепкого / Надія Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2001. – Вип. 12. – С. 50–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Білик Н. Повість Богдана Лепкого "Сотниківна": історико-культурний аспект / Надія Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 33–39. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2741. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. Білик Н. Постать Богдана Лепкого в бібліографічній спадщині Зенона Кузелі / Надія Білик // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 35–38. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Білик Н. Промови Богдана Лепкого як чинник збереження національної ідентичності українців / Надія Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2019. – Вип. 2. – С. 165–170. – Бібліогр. в кінці ст.
 16. Білик Н. І. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого = Bohdan Lepky's Cultural Heritage : монографія/ Надія Білик. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-10-3513-2 : 85,00.
 17. Білик Н. І. Публіцистика Богдана Лепкого як історичний документ / Н. І. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 3–18.
 18. Білотіл Г. Мовностилістичні особливості у прозових творах Богдана Лепкого : до 140-річчя від дня народження письменника / Галина Білотіл // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 11/12. – С. 19–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 19. Бірченко М. Богдан Лепкий. Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою. Істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя в оповіданні "Цвіт щастя" : [урок української літератури: 7 кл.] / Марія Бірченко // Українська мова та література. – 2017. – № 1/2. – С. 29–31.
 20. Бородіна Т. Б. Лепкий "Цвіт щастя". Зв'язок новели з народною легендою : [урок української літератури] / Тетяна Бородіна // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2012. – № 13. – С. 13–15.
 21. Бородіца С. Історіософський дискурс повісті «Сотниківна» Б. Лепкого / Світлана Бородіца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 107–115. – Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Бородіца С. Літературно-малярський феномен Богдана Лепкого/ Світлана Бородіца // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 318–320. – Рец. на кн.: Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого / Наталія Гавдида. – Київ : Смолоскип, 2012. – 228 с.
 23. БуркалецьН. Проблема "образу автора" у малій прозі Богдана Лепкого / Наталія Буркалець // Філологічні студії : науковий часопис / редкол.: В. Л. Удалов, Л. В. Бублейник, В. С. Зубович [та ін.]. – Луцьк : Волинський державний університет ім. Л. Українки, 1999. – №  – С. 3–7. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. В ключі української ментальності (Богдан Лепкий) // Українське народознавство в іменах : навчальний посібник для студ. гуманіт. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів : у 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – Київ : Либідь, 1994. – Ч. 1. – С. 243–254. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. ВальнюкБ. Характер часоплину в історичній повісті Богдана Лепкого "Батурин" / Богдана Вальнюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 1997. – Вип. 2. – С. 80–84. – Бібліогр. наприкінці ст.
 26. ВасейкоЮ. Теорія перекладу Богдана Лепкого та її практична реалізація в інтерпретаціях польською мовою поезій Тараса Шевченка / Юлія Васейко // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 212–220. – Бібліогр. в кінці ст.
 27. ВасилишинО.В.  Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука / О. В. Василишин, Р. О. Дубровський // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 44. – С. 119–122. – Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Вашків Л. Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого / Леся Вашків// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 217–229. – Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Високе небо Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні : до 60-річчя від дня смерті Богдана Лепкого/ Музей Богдана Лепкого м.Бережани ; ред.-упоряд. Н. Дирда. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2001. – 203 с.
 30. ГавдидаН. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Наталія Гавдида. – Київ : Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українські студії). – ISBN 978-966-1676-41-0 : 25,00.
 31. ГавдидаН.І.  Богдан Лепкий у рецепції сучасників / Н. І. Гавдида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 229–239. – Бібліогр. наприкінці ст.
 32. ГарачковськаО. Природа сміху у творчості Богдана Лепкого / Оксана Гарачковська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 43–46. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2748. – Бібліогр. в кінці ст.
 33. ГлотовО. Останнє слово Богдана Лепкого / Олександр Глотов // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 44. – С. 113–118.
 34. ГоломбЛ. Закарпаття в історіософській концепції Богдана Лепкого / Лідія Голомб // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 23. – С. 11–14. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. ГонтарТ. Листування Богдана Лепкого з Іваном Белеєм / Тетяна Гонтар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 50–53. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2749. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. ДанилевичМ.М.  Новели Б. Лепкого «Над ставом» та «Закутник» крізь призму модернізації соціальної проблематики / М. М. Данилевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 115–128. – Бібліогр. наприкінці ст.
 37. ДанилінаО. Епістолярний образ Богдана Лепкого / Олена Даниліна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 18–26.
 38. Джафарова С. Богдан Лепкий та Іван Франко: історія взаємин / Світлана Джафарова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 54–58. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753. – Бібліогр. в кінці ст.
 39. Дирда Н. Відзначення 60-річчя ювілею Богдана Лепкого : за матеріалами фондів музея Б. Лепкого / Надія Дирда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 59–61. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2754. – Бібліогр. в кінці ст.
 40. Дуда І. Богдан Лепкий – художник / Ігор Дуда // Літературний Тернопіль. – 2016. – № 4. – С. 73–75.
 41. Загній Т. Славний син "галицьких антен" : до 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого / Тетяна Загній // Літературна Україна. – 2012. – 15 листоп. (№ 44). – С. 1.
 42. Зіневич Л. В. Богдан Лепкий і Михайло Коцюбинський: творчі взаємини в умовах розмежованої і заблокованої культури / Л. В. Зіневич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 26–34.
 43. Зуляк І. С. Листування Богдана Лепкого з Олександром Барвінським / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 61–65. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2760. – Бібліогр. в кінці ст.
 44. ЗушманМ. Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б.Лепкого та його сучасників / Михайло Зушман // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 104-110. – Бібліогр. в кінці ст.
 45. КондирєваМ. Творчість Богдана Лепкого у форматі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / Майя Кондирєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 273–289. – Бібліогр. наприкінці ст.
 46. КоненкоО. Літописець долі рідного краю : [до річниці пам'яті Богдана Лепкого] / Ольга Коненко // Свобода. – 2012. – 9 листоп. (№ 93). – С. 8.
 47. КонопліцькаО.І.  Екскурс в епістолярій Богдана Лепкого / О. І. Конопліцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 53–66. – Бібліогр. наприкінці ст.
 48. КороідТ. "Цвіт щастя" Богдана Лепкого – то формула щастя : пейзажні описи, їх роль у творі : 7 клас : [урок української літератури] / Т. Короід, В. Корган, О. Білецька // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2013. – № 11/12. – С. 51–55.
 49. КорчеваЛ.М.  Б. Лепкий новела "Цвіт щастя" : [урок позакласного читання] / Л. М. Корчева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 28. – С. 16-17.
 50. КосіноваО. М.  Проблеми символізму у творчості Богдана Лепкого та Павла Тичини / О. М. Косінова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 71–76. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2766. – Бібліогр. в кінці ст.
 51. КостецькаО. Генологічний дискурс з приводу "Мазепи" Богдана Лепкого / Олена Костецька // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зірник наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 96–103. – Бібліогр.в кінці ст.
 52. Костецька О. До проблеми жанрового розмежування прози Б.Лепкого/ Олена Костецька // Studia methodologica. – 2002. – Вип. 12. – С. 86–88. – Бібліогр. в кінці ст.
 53. КостецькаО.І.  Структурування художнього світу Богдана Лепкого / О. І. Костецька // Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій. – 2005. – С. 113–156. – Бібліогр. в кінці ст.
 54. КостюкС.В.  Богдан Лепкий у малярстві: фонди тернопільського обласного краєзнавчого музею / С. В. Костюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 76–77. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2767.
 55. КравченкоС.І.  Видавнича діяльність Богдана Лепкого у Польщі в першій половині ХХ століття / С. І. Кравченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 77–80. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2768. – Бібліогр. в кінці ст.
 56. КузьменкоО. Фольклорні ремінісценції воєнних поезій Б. Лепкого (з історії народного життя пісень "Що то за грім, осінній грім", "Чи то буря, чи то грім") : [розглянуто історія пісень на слова Б. Лепкого] / Оксана Кузьменко // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 44. – С. 123–131. – Бібліогр. наприкінці ст.
 57. Кульчицький І. Богдан Лепкий в українсько-польських взаєминах на початку ХХ століття/ Ігор Кульчицький // Українсько-польські відносини в ХХ столітті: державність, суспільство, культура : матеріали міжнародної наукової конференції 15–16 квітня 1999 р. / М. М. Алексієвець., М. Г. Братасюк., С. І. Васюта та ін. – Тернопіль : Лілея, 1999. – С. 240–243.
 58. Куца Л. П. Пейзажні «образки» Б. Лепкого та І. Франка: суб’єктний діалог/ Л. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 66–77. – Бібліогр. наприкінці ст.
 59. Куца О. Казковість як естетичний код "Казки мойого життя" Богдана Лепкого/ Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 21–25. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2771. – Бібліогр. в кінці ст.
 60. Куца О. Сповідальний автобіографізм Богдана Лепкого (на матеріалі повісті «Казка мойого життя»)/ Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 140–153. – Бібліогр. наприкінці ст.
 61. КучмаН. Потать Богдана Лепкого в оцінках сучасників / Наталія Кучма // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 44. – С. 148–153. – Бібліогр. наприкінці ст.
 62. ЛавренюкВ. Вшанування пам'яті Богдана Лепкого на Тернопільщині / Венедикт Лавренюк // Наукові записки. – 1997. – Кн. 2, ч. 2. – С. 178–
 63. ЛисаН. Богдан Лепкий і Україна. / Н. Лиса // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студ. і аспірантів іст. фак. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – С. 113–115. – Бібліогр. в кінці ст.
 64. Лиса Н. Богдан Лепкий і українська національна ідея / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1997. – Вип. 6. – С. 211-215. – Бібліогр. в кінці ст.
 65. Лиса Н. Богдан Лепкий як популяризатор української культури у Польщі/ Надія Лиса // Slavica Tarnopolensia. – 1996. – Вип. 3. – С. 47–53.
 66. Лиса Н. Польський голос про Богдана Лепкого (творчість Б. Лепкого в оцінці М. Якубця) / Надія Лиса // Studia methodologica. Сер. Філософія та методологія. – 1997. – Вип.3. – С. 121–122.
 67. ЛисаН. (. Богдан Лепкий і "Слов'янський Клуб" у Кракові / Н. Лиса (Білик) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1998. – Вип. 7. – С. 187-193. – Бібліогр. в кінці ст.
 68. ЛуцанЛ. Традиції Богдана Лепкого у творах Бориса Харчука / Леся Луцан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 80–84. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2778. – Бібліогр. в кінці ст.
 69. ЛуцькаМ. "Чуєш, брате мій..." : [до 80-річчя з дня смерті Богдана Лепкого та 50-річчя з дня смерті Левка Лепкого] / Марія Луцька // Вільне життя. – 2021. – 30 лип. (№ 59). – С. 6.
 70. МаслійМ. Богдан Лепкий: "Крегулець – казка мого життя" : [до 140-річчя з дня народження одного з вершинних світочів українського письменства] / Михайло Маслій // Нова Тернопільська газета. – 2012. – 7-13 листоп. (№ 44). – С. 6.
 71. МельничайкоВ. Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин" / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 110–117. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2783. – Бібліогр. в кінці ст.
 72. МиронюкВ.М.  Семантика колористичних образів у прозі Богдана Лепкого / В. М. Миронюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 86–90. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2784.
 73. Мориквас Н. Творче побратимство Богдана Лепкого та Степана Чарнецького/ Надія Мориквас // Свобода. – 2021. – 23 лип. (№ 55). – С. 5.
 74. Назарець В. Жанрові форми адресованої лірики Богдана Лепкого / Віталій Назарець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 93–97. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2786. – Бібліогр. в кінці ст.
 75. Новосядлий Б. Нове слово про Богдана Лепкого / Богдан Новосядлий// Свобода. – 2012. – 2 листоп. (№ 91). – С. 5.
 76. Оляндер Л. Людина і часопростір в історичній прозі Богдана Лепкого / Луїза Оляндер // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 97–101. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2787.
 77. Павлів І. Богдан Лепкий. Коротко про письменника. "Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)". Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті основної думки, мора: [урок української літератури : 7 клас] / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 9. – С. 30–33.
 78. Печарський А. Етнопсихологічний аспект творчості Богдана Лепкого/ Андрій Печарський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 153–167.
 79. Погребенник В. Творча індивідуальність Богдана Лепкого: лейтмотиви негромадянської поезії/ Володимир Погребенник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 101–106. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2793.
 80. Радишевський Р. Богдан Лепкий – невтомний популяризатор творчості Тараса Шевченка/ Ростислав Радишевський // Життя зі словом. – 2014. – С. 411–420. – Бібліогр. в кінці ст.
 81. Сипко Л. Богдан Лепкий і Федір Сологуб: типологічні паралелі/ Людмила Сипко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 248–254. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2798.
 82. СмикР. З виступу на соті роковини Богдана Лепкого / Роман Смик // Наукові записки. – 1997. – Кн. 2, ч. 2. – С. 185–196.
 83. СмолякО. Музична стилістика гаївок зі села Богдана Лепкого : с. Поручин Бережанського району Тернопільської області / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 306–309. – Бібліогр. в кінці ст.
 84. СмолякП. Різдвяні свята в родині Богдана Лепкого : село Поручин Бережанського району Тернопільської області / Павло Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 302–305. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2800. – Бібліогр. в кінці ст.
 85. СтрілецьН.Л.  Постать Богдана Лепкого у світлі архівних документів (за матеріалами фондів меморіального музею письменника в м. Бережани) / Н. Л. Стрілець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 77–85. – Бібліогр. наприкінці ст.
 86. СтупінськаГ. Філософічна глибина повісті Богдана Лепкого "Крутіж" : до уроку з позакласного читання у 9 класі / Галина Ступінська // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого. – 2007. – С. 212–217. – Бібліогр. в кінці ст.
 87. Ткачук М. Мала проза Богдана Лепкого у світлі жанрової матриці новели/ Микола Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 167–182. – Бібліогр. наприкінці ст.
 88. ТкачукО. Вивчення лірики Богдана Лепкого в десятому класі : профільний рівень / Олександр Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2013. – Вип. 37. – С. 174–187.
 89. ТкачукО.М.  Творчість Т. Шевченка в літературно-критичному дискурсі Б. Лепкого / О. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 251–261. – Бібліогр. наприкінці ст.
 90. УхманІ. Творчість Богдана Лепкого в інтерпретації Богдана Мельничука / Ірина Ухман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 120–123. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2807. – Бібліогр. в кінці ст.
 91. ФарибаІ.А.  Б. Лепкий "Цвіт щастя" : [урок української літератури] / І. А. Фариба // Все для вчителя. – 2012. – № 17/18. – С. 118–120.
 92. ХмілярЛ. Богдан Лепкий: відомий і невідомий / Лідія Хміляр // Свобода. – 2013. – 11 січ. (№ 3). – С. 5.
 93. ХоробС. Богдан Лепкий – історик української літератури: методологічний концептуалізм / Степан Хороб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 261–273. – Бібліогр. наприкінці ст.
 94. ХоробС. Публіцистичні розмисли Богдана Лепкого (на матеріалі епістолярію) / Соломія Хороб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 85–97. – Бібліогр. наприкіці ст.
 95. ЦарикО. Виступ Богдана Лепкого у сенаті Речі Посполитої / Ольга Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1998. – Вип. 2 (3). – С. 276-284. – Промову Б. Лепкого подано автором статті у власному перекладі з польської мови за стенографічним звітом про засідання Сенату.
 96. ЦарикО. Деякі генетико-типологічні аспекти інтерпретації малої прози Б. Лепкого та В. Оркана / Ольга Царик // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1999. – Вип. 2 (5). – С. 292–299. – Бібліогр. в кінці ст.
 97. ЦарикО. Мотиви польської літератури в творчій спадщині Богдана Лепкого / Ольга Царик // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 359–365. – Бібліогр. в кінці ст.
 98. ЧеремшинськийО. Щира дружба і співпраця Володимира Гнатюка і Богдана Лепкого / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 123–126. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2809. – Бібліогр. в кінці ст.
 99. Шалата-БарнаІ. Шашкевичіана Богдана Лепкого / Ірина Шалата-Барна //  Дзвін. – 2011. – № 11/12. – С. 136-140.
 100. ШанайдаВ. Філософські аспекти творчості Богдана Лепкого / В. Шанайда, П. Залюбовський // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студ. і аспірантів іст. фак. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – С. 110–113. – Бібліогр. в кінці ст.
 101. Штефуряк Н. Вивчаємо творчість Богдана Лепкого : урок за новелою "Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)", 7 кл./ Наталія Штефуряк // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 15–18.
 102. Шульга О. Осінні мотиви в ліриці Богдана Лепкого й Івана Буніна: спроба зіставлення/ Ольга Шульга // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 58–60. – Бібліогр. в кінці ст.
 103. Шульга-ПасічникО. Події 1914–1920 років у творчості Богдана Лепкого / Ольга Шульга-Пасічник // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 53–57. – Бібліогр. в кінці ст.
 104. ЮкалоВ. Музей видатного діяча української науки і культури Богдана Лепкого в Бережанах на Тернопіллі / Володимир Юкало // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка / редкол.: М. Андрейчин, О. Веретюк, Я. Вольський [та ін.]. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. – С. 425–436. – Бібліогр. в кінці ст.
 105. Яблонська О. На роздоріжжі імперій: історіософічні спостереження БЛепкого : [висвітлено мотиви поезій та пафос малої прози Б. Лепкого] / Ольга Яблонська // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 44. – С. 141–147. – Бібліогр. наприкінці ст.

Підготувала Н. В. Галіцька

Листопад 2022 р., 105 джерел

 

⇒ «Богдан Лепкий – гордість Тернопільщини» (до 140-річчя від дня народження)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах