Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Богдан Лепкий – гордість Тернопільщини»
(до 140-річчя від дня народження)

 

Розділ І. Твори Богдана Лепкого

 

1. Лепкий, Б.  "В'їзд Хмельницького до Києва" образ Миколи Івасюка / Б. Лепкий // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С. 54-57.

2. Лепкий, Б.  Вибір віршів / Б. Лепкий. – Вецляр : Струя, 1921. – 60 c.

3. Лепкий, Б.  З села [Текст] : оповъданя / Б. Лепкий. – Ужгород : Викторія, 1923. – 31 с.

4. Лепкий, Б.  Заспів ; Журавлі ; Весна 1915 р. : [поезія] / Б. Лепкий // Вітчизна. – 2001. – № 5–6. – С. 60-63. – XX сторіччя української поезії.

5. Лепкий, Б.  Каяла : історичне оповідання з нагоди 750-ліття походу князя Ігоря Святославича на половців 1185 р. / Б. Лепкий. – 2-ге вид., незакінч. – Нью-Йорк : Говерля, 1956. – 68 с.

6. Лепкий, Б.  Починок / Б. Лепкий. – Нью Йорк : З друкарні "Свободи", 1917. – 32 с.

7. Лепкий, Б. С.  Вибране / Б. С. Лепкий ; передм. М. М. Ільницького ; ред. Н. І. Степула. – Львів : Світ, 1990. – 184 с. 

8. Лепкий, Б. С.  Вибрані твори : у 2 т. Т. 1 / Б. С. Лепкий ; упоряд., вступ. сл., та передм. Н. І. Білик, Н. І. Гавдиди. – К. : Смолоскип, 2007. – 606 с. – (Розстріляне Відродження).

9. Лепкий, Б. С.  Вибрані твори : у 2 т. Т. 2 / Б. С. Лепкий ; упоряд.: Н. Білик, Н. Гавдиди ; приміт.: Н. Білик, Н. Гавдиди, Л. Білик. – К. : Смолоскип, 2011. – 616 с. – З автографом упорядника.

10. Лепкий, Б. С.  Вибрані твори. Т. 2. Мотря : іст. повість ; Орли : іст. оповідання з років 1734  1750 ; Крутіж : іст. повість ; Оповідання / Б. С. Лепкий ; уклад.-ред. Б. Мельничук. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 400 с.

11. Лепкий, Б. С.  Журавлі повертаються... : з епістолярної спадщини / Б. С. Лепкий ; упоряд., авт.передм., прим. і коментарів В. Качкан. – Львів : Фенікс, 2001. – 920 с.

12. Лепкий, Б. С.  З-під Полтави до Бендер ; Крутіж : історичні повісті / Б. С. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 336 с. – (Істор. б-ка "Дзвона" ; Ч.5).

13. Лепкий, Б. С.  З-під Полтави до Бендер : історична повість / Б. С. Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. – 266 с.

14. Лепкий, Б. С.  Казка мойого життя : Крогулець; До Зарваниці !; Бережани / Б. С. Лепкий. – Івано-Франківськ : Б.в., 1998. – 256 с.

15. Лепкий, Б. С.  Казки : для мол. шк. віку / Б. С. Лепкий ; упоряд., передм. та прим. Ф. Погребенника ; худож. Є. Крига. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 2009. – 96 с.

16. Лепкий, Б. С.  Казки : для мол. шк. віку / Б. С. Лепкий ; упоряд. та передм. Ф. Погребенника. – К. : Веселка, 1991. – 96 с.

17. Лепкий, Б. С.  Крутіж : історичні повісті : для ст. шк. віку / Б. С. Лепкий ; передм. та упоряд. Р. Коритка ; ред. Я. М. Орос ; худож. Г. Акулов. – К. : Веселка, 1992. – 390 с.

18. Лепкий, Б. С.  Мазепа : трилогія. Мотря : історична повість : у 2 т. / Б. С. Лепкий ; худож. оформл. В. Шнитка ; ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 496 с.

19. Лепкий, Б. С.  Мазепа : трилогія. Мотря : історична повість : у 2 т. / Б. С. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 389 с. – (Історична бібліотека "Дзвона" ; ч. 6).

20. Лепкий, Б. С.  Мазепа : трилогія. Не вбивай. Батурин: іст. повісті / Б. С. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 389 с. – (Іст. б-ка "Дзвона" ; Ч.8).

21. Лепкий, Б. С.  Мазепа : трилогія. Полтава: іст. повісті / Б. С. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 407 с. – (Іст. б-ка "Дзвона" ; Ч.10).

22. Лепкий, Б. С.  Мазепа, гетьман український : сповідь перед людьми і часом / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ управління по пресі, 1991. – 84 с.

23. Лепкий, Б. С.  Мотря : історична повість / Б. С. Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. – 464 с.

24. Лепкий, Б. С.  Не вбивай ; Батурин : історична повість / Б. С. Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. – 535 с.

25. Лепкий, Б. С.  Поезіє, розрадо одинока / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Обл. т-во ім. Б. Лепкого, 1996. – 86 с.

26. Лепкий, Б. С.  Поезії / Б. С. Лепкий. – К. : Рад. письменник, 1990. – 383 с. – (Б-ка поета).

27. Лепкий, Б. С.  Полтава : історична повість / Б. С. Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. – 487 с.

28. Лепкий, Б. С.  Про житє великого поета Тараса Шевченка / Б. С. Лепкий. – Львів : Просьвіта, 1911. – 48 с.

29. Лепкий, Б. С.  Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Джура, 2004. – 184 с.

30. Лепкий, Б. С.  Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. С. Лепкий. – К. : Україна, 1994. – 173 с.

31. Лепкий, Б. С.  Сотниківна : історична картина з часів Івана Виговського / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ управління по пресі, 1991. – 116 с.

32. Лепкий, Б. С.  Твори : в 2 т. Т. 1. Поезія, оповідання і нариси, історичні повісті / Б. С. Лепкий ; упоряд., авт. передм. та приміт. М. М. Ільницький ; [ред. Л. C. Пономаренко]. – К. : Дніпро, 1991. – 862 с. .

33. Лепкий, Б. С.  Твори : в 2 т. Т. 1. Поетичні твори. Прозові твори. Мемуари / Б. С. Лепкий ; ред. М. Г. Жулинський. – К. : Наук. думка, 1997. – 846 с. – (Б-ка укр. літ. Новіт. укр. літ.).

34. Лепкий, Б. С.  Твори : в 2 т. Т. 2. Повість ; Спогади ; Виступи / Б. С. Лепкий ; упоряд. авт. приміт. М. М. Ільницького ; [ред. Л. С. Пономаренко]. – К. : Дніпро, 1991. – 719 с.

35. Лепкий, Б. С.  Твори : в 2 т. Т. 2. Прозові твори / Б. С. Лепкий ; упоряд. та комент.  В. Ф. Погребенника ; післям. Ф. П. Погребенника ; ред. М. Г. Жулинський. – К. : Наук.думка, 1997. – 694 с. – (Б-ка укр. літ. Новіт.укр. літ.).

36. Лепкий, Б. С.  Цвіт споминів : Віршовані казки . Великодня, різдвяна, новорічна поезія. Оповідання : твори для дітей / Б. С. Лепкий ; упоряд. Н. Дирда. – Бережани : Музей Б. Лепкого ; Тернопіль : Джура, 2002. – 184 с.

37. Лепкий, Б.(Федір Крегулецький).  Чекає нас велика річ : прольог / Б. Лепкий. – Краків : [б. в.], 1910. – 11 с.

38. Лепкий, Б.(Ярослав Марченко).  Власна хата : прольог, написаний на відчиненє Народного дому в Бережанах 1.III.1903. р. / Б. Лепкий. – Коломия : Поступ, 1903. – 14 с.

39. Мазурак, Я.  Вітер рідного Поділля : 18 пісень на вірші Б. Лепкого / Ярослав Мазурак. – Бережани : [б.в.], 1996. – 30 с.

40. Подуфалий, В.  Українські пісні на слова Богдана Лепкого / В. Подуфалий // Народна творчість та етнографія. – 2002. – №5-6. – С. 75–72.

41. Чуєш, брате мій : [пісня] / муз. Л. Лепкого, сл. Б. Лепкого // Позакласний час. – 2007. – № 6. – С. 51.

 

Розділ ІІ. Критичні матеріали життя і творчості Богдана Лепкого (книги)

 

1. Альманах Українського Народного Союзу на рік 1989 = Almanac of the Ukrainian National Association : річник 79 / ред. З. Снилик. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1989. – 256 с.

2. Бережанські гімназисти. Медики та природодослідники : історико-краєзнавчі нариси / авт. проекту Я. Проців ; керівник проекту Г. Проців ; упоряд. М. Проців. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2006. – 180 с.

3. Білик-Лиса, Н.  Богдан Лепкий у духовному відродженні українського народу / Н. Білик-Лиса. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1999. – 128с.

4. Богдан Лепкий - видатний український письменник : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника / відпов. ред. : Р. Т. Гром'як., М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1993. – 195 с.

5. Богдан Лепкий - письменник, учений, митець : матеріали наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. Богдана Лепкого / ред. Л. Кіліченко. – Івано-Франківськ, 1992. – 162 с.

6. Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наукової конференції. Бережани, 27 серпня 2005 р. / за наук. ред. Р. Т. Гром'яка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 128 с.

7. Богдан Лепкий у школі : методичні рекомендації щодо проведення уроків і позакласних заходів, на допомогу вчителям укр. мови і літератури. – Тернопіль : Збруч, 1993.

8. Богдан Лепкий, 1872-1941 : збірник у пошану пам'яті поета / за ред. Є. Ю. Пеленського. – К.; Львів : Українське вид-во, 1943. – 77 с.

9. З історії української літератури / Виданнє союза визволення України. – Репринтне видання. – Відень, 1915. – 33 с .

10. Голомб, Л. Г.  Із спостережень над українською поезією ХІХ – ХХ століть : збірник статей / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Гражда, 2005. – 380 с.

11. Гром'як, Р. Т.  Орієнтації. Розмисли. Дискурси, 1997 – 2007 [Текст] / Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : Джура, 2007. – 368 с.

12. Дуда, І. М.  Тернопільщина літературна : 325 імен на карті області : путівник / І. М. Дуда. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. – 76 с.

13. Жулинський, М. Г.  Із забуття – в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Г. Жулинський ; ред. А. В. Жукова. – К. : Дніпро, 1990. – 447 с.

14. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Т. СХСІІІ. Богдан Лепкий, 1872 – 1941 : життя і творчість / написав В. Лев. – Ню Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : НТШ, 1976. – 399 с.

15. Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Т. 1 / редкол.: М. Андрейчин, Р. Гром'як, А. Гудима [та ін.]. – Тернопіль : Рада, 2004. – 316 с. – 15.00.

16. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип'якевича. – 4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

17. Історія української літератури : кінець XIX – початок ХХ ст. : підруч. для студ. вузів : у 2 кн. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. ; за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – 496 с.

18. Історія української літератури : кінець XIX – початок ХХ ст. : підруч. для студ. вузів : у 2 кн. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. ; за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2005. – 624 с.

19. Історія української літератури ХХ століття : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти : у 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття / В. П. Агеєва, Л. С. Бойко, В. С. Брюховецький та ін. ; за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 464 с.

20. Качкан, В. А.  Екскурси і дискурси : укр. історія, літ., культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні : панорама проблем : монографія / В. А. Качкан, О. В. Качкан. – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського нац. мед. ун-ту, 2009. – 212 с. – З автогр. автора.

21. Качкан, В. А.  Пастори слова : укр. письменники, вчені, громадські діячі - із священицьких родин / В. А. Качкан, О. В. Качкан ; наук. ред. М. Г. Іщенко. – К. : Літопис-ХХ, 2011. – 360 с. – З автогр. автора.

22. Климишин, М.  Лірика Богдана Лепкого : спроба нової оцінки / М. Климишин. – Тернопіль : Тернограф, 2003. – 152 с.

23. Костецька, О. І.  Жанрова система прози Богдана Лепкого в рецепції літературної критики 30 – 40-х років ХХ століття / О. І. Костецька ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 73с.

24. Лев, В.  Богдан Лепкий = Bogdan Lepky : 1872 – 1941 : життя і творчість / В. Лев. – Ню Йорк : [б. в.], 1976. – 399 с. – (Записки НТШ ; Т. 193).

25. Лепкіана Уляни Скальської : присвяч. 130-літтю від дня народж. Богдана Лепкого / упоряд. Я. Коземчук ; передм. Б. Ступарик ; клуб укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого. – Івано-Франківськ : Грань, 2002. – 140 с.

26. Лиса, Н.  Богдан Лепкий в духовній історії України / Н. Лиса. – Чікаго : Тернопіль : Вид-во Романа Смика, 1996. – 56 с.

27. Лупак, Н. М.  Літературно-музичне буття образу Мазепи : монографія / Н. М. Лупак ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 200 с.

28. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій : монографія / за ред. Р. Гром'яка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 320 с.

29. Незабутні літературні нариси Богдана Лепкого. – Ню Йорк : Говерля, 1978. – 84 с. – (Б-ка українського слова ; Ч. 4).

30. Повернення Україні Богдана Лепкого. Кн. 2. Видання присвячене 55-річчю смерті Богдана Лепкого / видав. Р. Смик. – Чікаго : Україна, 1996. – 404 с.

31. Повернення Україні Богдана Лепкого. Кн. 4. Святкування 125-річчя від дня народження Богдана Лепкого, 1872 – 1997 / видав. Р. Смик. – Чікаго : Соборна Україна, 1998. – 416 с.

32. Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали міжнар. наук. конф., Тернопіль, 2 – 3 лист. 2007 р. / за ред. М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – 388 с.

33. Провідники духовності в Україні : довідник / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв та ін. ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.

34. Самі про себе : автобіографії видатних українців ХIХ-го століття. / ред.Ю. Луцький. – Нью- Йорк : УВАН, 1989. – 328с.

35. Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника / відпов. за випуск і ред. Н. М. Поплавська. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 388 с.

36. Творчість Ганни Черінь : збірник статей, наукових досліджень і рефератів / упоряд. Петро Сорока. – Тернопіль : ТДПІ, 1998. – 257 с.

37. Тернопіль : незалежний громадсько-історичний та літературно-мистецький український народний часопис. Додаток 2. Тернопільщина літературна / гол. ред. М. Ониськів. – Тернопіль : Тернопіль, 1991. – 88 с.

38. Ткачук, М. П.  Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 128 с.

39. Ткачук, М. П.  Наративні моделі українського письменства = Narrative models of Ukrainian writers / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ: Медобори, 2007. – 464 с.

40. Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студ. і аспірантів іст. фак. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – 322 c.

41. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч.1 / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 352 с.

42. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років = Ukrainian Literary Thought in Halychyna for 150 years : хрестоматія: в 2 т. Т.2 / за ред. Л. Т. Сеника; редкол.: Л. Бондар, Д. Гамаш, І. Денисюк та інші. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 288 с.

43. Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : навч. посіб. : у 3 кн. Кн. 1 / упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. – 704 с.

44. Українські літературознавчі наближення = Ukrainskie Zblizenia Literaturoznawcze / під ред. І. Набитовича. – Lublin : UMCS, 2006. – 228 c.

45. Фразеологізми у творах Богдана Лепкого : словник / гол. ред. С. Є. Панцьо ; уклад.: І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Н. І. Лісняк [та ін.]. – Тернопіль : Джура, 2010. – 220 с.

46. Хто є хто на Тернопільщині : видатні земляки : довідково-біографічне видання. Вип. 2 / редкол.: В. Й. Бачинський, В. В. Болгов, А. В. Вихрущ [та ін.]. – К. : УАГТЗЛ, 2005. – 224 с. : іл.

47. Царик, О.  Богдан Лепкий і Владислав Оркан : Дружба митців і творчий діалог / О. Царик. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 136с.

48. Шах, С.  У 150-ліття уродин о. Маркіяна Шашкевича : 1961 рік ювілеїв / С. Шах. – Мюнхен : Християнський голос, 1961. – 83 с.

49. Шашкевичіана Богдана Лепкого : до 200-ліття від народження Будителя Галичини о. Маркіяна Шашкевича / упоряд.: У. Скальська, Є. Баран. – Івано-Франківськ : Грань, 2011. – 288 с.

 

Розділ ІІІ. Критичні матеріали життя і творчості Богдана Лепкого на сторінках періодичних видань

 

1. Білик, (Лиса) Н.  Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого / (Лиса) Н. Білик // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 45–50.

2. Білик, Н.  Б.С.Лепкий – діяч Союзу визволення України / Н. Білик // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – 2006. – Т. 2 : Національно- визвольні змагання укр. народу у ХХ ст. – С. 24–44.

3. Білик, Н.  Богдан Лепкий на шляху до епопеї "Мазепа" / Н. Білик // Тернопіль вечірній. – 2010. – 22 груд. (№ 56). – С. 15.

4. Білик, Н.  На шляху від Барви до Слова : творчість Богдана Лепкого крізь призму літературно-мистецької взаємодії / Н. Білик, Н. Гавдида // Визвольний шлях. – 2005. – № 3. – С. 74–83.

5. Білик, Н.  Повість Богдана Лепкого "Сотниківна": історико-культурологічний аспект / Н. Білик // Літературний Тернопіль. – 2010. – № 1. – С. 99–109. – До 137-ї річниці від дня народження Богдана Лепкого та 350-ліття Конотопської битви 1659 р.

6. Білик, Н.  Рукописи Б. Лепкого у фондах київських архівів / Н. Білик // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 251–256.

7. Білічак, Л. С.  Золота липа і журавлиний ключ Богдана Лепкого : усний літературний журнал / Л. С. Білічак // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 33. – С. 24–27.

8. Бородіна, Т.  Б. Лепкий "Цвіт щастя". Зв'язок новели з народною легендою : [урок української літератури] / Т. Бородіна // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2012. – № 13. – С. 13–15.

9. Букачик, В.  Наративні рівні та інстанції в повісті "Крутіж" Б.Лепкого / В. Букачик // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1 (14). – С. 3–8.

10. Бурківська, Л.  Про деякі особливості ідіостилю Богдана Лепког : на матеріалі тетралогії "Мазепа" / Л. Бурківська // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 58–62.

11. Видатні діячі м. Тернополя // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 5–6.

12. Візінська, М. С.  Богдан Лепкий. Казка "Мишка" : [урок проблемного пошуку] / М. С. Візінська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 8. – С. 28–32.

13. Вільчинська, Т.  Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого / Т. Вільчинська // Наукові записки ТНПУ ім. В .Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2004. – Вип. 2(12). – С.198–203.

14. Вони прославляли та прославляють... Тернопільщину // Позакласний час. – № 12. – С. 55–60, 69–74.

15. Гавдида, Н.  Богдан Лепкий - письменник, маляр і громадянин: до 135-ї річниці з Дня народження / Н. Гавдида // Рада. – 2007. – № 10. – С. 42–44.

16. Гавдида, Н.  Богдан Лепкий та Микола Івасюк: Творчі взаємини мистців / Н. Гавдида // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С. 44-53.

17. Гавдида, Н.  Малярскі ремінісценсії в літературних творах Богдана Лепкого / Н. Гавдида // Визвольний шлях. – 2007. – № 11. – С. 21–28.

18. Гавдида, Н.  Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого / Н. Гавдида // Визвольний шлях. – 2007. – № 12. – С. 17–24.

19. Гальонка, О.  Недоспівана пісня : літературна композиція за творами Богдана Лепкого / О. Гальонка // Шкільний світ. – 2005. – № 21–24. – С. 7–11.

20. Говдида, Н.  Пісня Б.Лепкого "Чуєш, брате мій" у контексті українського літературного процесу ХХ століття: націєконсолідуючий аспект / Н. Говдида // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – 2006. – Т. 2 : Національно- визвольні змагання укр. народу у ХХ ст. – С. 59–70.

21. Дегтярьова, Г.  Осінь очима Богдана Лепкого : сценарій літературного вечора / Г. Дегтярьова // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7–8. – С. 45–48.

22. Дудар, І.  Народні джерела світобачення Богдана Лепкого / І. Дудар // Дивослово. – 2005. – № 1. – С. 52–55.

23. Жила, С.  Магнетичні поля суміжних мистецтв у процесі вивчення повісті Богдана Лепкого "Мотря" / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 5. – С. 2–8.

24. Корчева, Л. М.  Б. Лепкий новела "Цвіт щастя" : [урок позакласного читання] / Л. М. Корчева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 28. – С. 16–17.

25. Крецул, Л. В.  Образ Івана Мазепи в романі "Мазепа" Богдана Лепкого : [урок української літератури] / Л. В. Крецул // Все для вчителя. – 2007. – № 4. – С. 49–54.

26. Кучер, С.  Специфіка осмислення образу Мазепи у творчості Дж. Байрона і Б. Лепкого / С. Кучер // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – Вип. 10. – С. 142–144.

27. Лавренюк, В.  Національно-патріотичний пафос і загальнолюдські мотиви прози Богдана Лепкого : соціальне та екзистеційне у повісті Є. Гуцала "Милосердя по-американськи" / В. Лавренюк // Історико-літературний журнал. – 2007. – № 13. – С. 166–178.

28. Лісович, О.  Усний журнал "Пора воскресіння" : Богдану Лепкому – 135 років / О. Лісович // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2007. – № 39. – С. 4–7.

29. Лупак, Н.  Музично-пісенний компонент у структурі образу Мазепи в пенталогії Богдана Лепкого "Мазепа" / Н. Лупак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2005. – Вип. 1(16). – С. 56–62.

30. Лупак, Н.  Тріумф чи трагедія Івана Мазепи? : сторінками пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" / Н. Лупак // Мандрівець. – 2003. – №2. – С. 32–35.

31. Машталер, Г.  Високе небо Богдана Лепкого : літературно-музичний вечір / Г. Машталер // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 4. – С. 40–44.

32. Мельничук, Б.  Богдан Лепкий – гордість Тернопільщини / Б. Мельничук, В. Уніят // Тернопіль вечірній. – 2011. – 2 листоп. (№ 44). – С. 8.

33. Мисевич, М.  "Його ім'я горітиме, як полум'я" : літературне свято до дня народження Богдана Лепкого у 8-му класі / М. Мисевич // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2010. – № 1-2. – С. 29–31.

24. Михайліна, Т.  Він дбав про долю України : бінарний урок-дослідження з української літератури та історії України за трилогії Богдана Лепкого "Мотря" : 10 клас / Т. Михайліна // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 1. – С. 40–46.

35. Скоморовська, Н.  Історія в літературі : система уроків для старшої школи / Н. Скоморовська // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2006. – № 6–8. – С. 30–52.

36. Скорський, М.  "Я жив, терпів і вмер за міліони..." : поетична Шевченкіана Богдана Лепкого / М. Скорський // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 43–45.

37. Ткаченко, О.  Б. Лепкий "Мишка" : [урок української літератури] / О. Ткаченко // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2012. – № 13. – С. 16–17.

38. Фариба, І. А.  Б. Лепкий "Цвіт щастя" : [урок української літератури] / І. А. Фариба // Все для вчителя. – 2012. – № 17/18. – С. 118–120.

39. Фасоля, А.  Моделі уроків : 7 клас 12-річної школи II семестр / А. Фасоля, О. Гаврилюк // Бібліотечка "Дивослова". – 2007. – № 12. – С. 10–61.

40. Фурсова, Л.  Поетична творчість Богдана Лепкого. Інтегрований урок. 11 кл. / Л. Фурсова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С.38–40.

41. Хомів, П.  Перлина Надзбруччя : презентує Гусятинщина / П. Хомів // Рада. – 2007. – № 5. – С. 17–32.

42. Царик, О.  Елементи порівняльного вивчення літератури у творчій спадщині Богдана Лепкого / О. Царик // Освітянин. – 2003. – № 1. – С. 24–26.

43. Шалата-Барна, І.  Шашкевичіана Богдана Лепкого / І. Шалата-Барна // Дзвін. – 2011. – № 11/12. – С. 136–140.

44. Юкало, В.  Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі / В. Юкало // Дивослово. – 2007. – № 7. – С. 58–61.

 

Рекомендаційний список літератури (134 дж.)
підготувала Беновська І. В. (листопад 2012 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах