Кандидат мистецтвознавства

Доцент 

 

 Персональні веб–ресурси:

 

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of Science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Жулковський Б. Є. Невідомий Петро Ніщинський (за матеріалами щоденника та епістолярію архімандрита Антоніна (Капустіна) / Б. Є. Жулковський // Музикознавча думка Дніпропетровщини, 2022. – Вип. 2 (23). – С. 16-27. DOI 10.33287/222231
  2. Жулковський Б. Є. Семітсько-сирійсько-грецький кондак і києво-руський кондaкaрний спів у зaхідноєвропейській тa aмерикaнській візaнтиністиці й пaлеослaвістиці / Б. Є. Жулковський // Рукописна та книжкова спадщина України, 2022. – Вип. 28. – С. 404-420.

2021 рік

  1. Жулковський Б. Міжжанрова дифузія у православній гімнографії (на прикладі піснеспівів тропарної субсистеми) / Б. Жулковський // Часопис : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2021. – № 1 (50). – С. 64-78.
  2. Жулковський Б. Є. Рецепція греко-візантійського пападичного та києво-руського кондакарного жанрових стилів в українській сакральній монодії XV – XXI століть / Б. Є. Жулковський // Музикознавча думка Дніпропетровщини, 2021. – Вип. 2 (21). – С. 173-184. DOI 10.33287/222135

2020 рік

  1. Жулковський Б. Кондаки мінейного та тріодного циклів в українських нотолінійних Ірмолоях / Б. Жулковський // Актуальні питання гуманітарних наук, 2020. – Вип. 27 (1). – С. 18-23. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/27.203343

2019 рік

  1. Жулковський Б. Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: від минулого до сучасності / Б. Жулковський // Рідна школа, 2019. – № 5-6. – С. 60-66

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах