Zagorodnya L ZКандидат філологічних наук,
доцент 
 

Персональні веб–ресурси:

 

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Загородня Л. З. Англійські узагальнено-особові речення із займенником-підметом “one” як проблема перекладу українською мовою / Л. З. Загородня // Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 10 січня 2024 р.): у 3 ч. – Біла Церква : ЦФЕНД, 2024. – Ч. 1. – С. 44–45.
 2. Загородня Л. З. Переклад англійських неозначено-особових та узагальнено-особових речень українською мовою / Л. З. Загородня // Research work in the system of training teachers in technological fields : The II International Scientific and Practical Conference (January 15-17, 2024). – Berlin, 2024. – С. 290–293.
 3. Zahorodnia L. Semantic and stylistic peculiarities of English prepositional phrases and methods of their translation into Ukrainian / L. Zahorodnia // Advanced technologies for the implementation of new ideas : The 1st International scientific and practical conference (January 09 - 12, 2024). – Brussels : International Science Group, 2024. – P. 247-250

2023 рік

 1. Хомин В. Аналіз англомовних фразеологічних одиниць на позначення негативної емоційної дії / В. Хомин ; наук. кер. Л. Загородня // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський національний університет, 2023. – С. 51-54
 2. Хомин В. М. Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та їх способи відтворення українською мовою / В. М. Хомин ; наук. кер. Л. З. Загородня // Світ наукових досліджень: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.). – Тернопіль ; Переворськ : ФОП Шпак В. Б., 2023. – Вип. 16. – С. 251-253
 3. Загородня Л. З. Делакунізація лексико-семантичних лакунарних одиниць в англо-українському перекладі / Л. З. Загородня, А. В. Косенко, І. В. Беженар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Гельветика, 2023. – Вип. № 59 . – Т. 1. – С. 190-193
 4. Загородня Л. З. Еліптовані квантитативні словосполучення в англо-українському перекладі / Л. З. Загоробня, Т. О. Цепенюк, О. Я. Ничко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 105-107
 5. Храпко М. М. Значення перекладацької діяльності у житті суспільства / М. М. Храпко ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-30
 6. Іванкевич Ю. Р. Іван Франко – основоположник українського перекладознавства / Ю. Р. Іванкевич ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-16
 7. Дідик В. В. Історична роль перекладу у становленні національних мов / В. В. Дідик ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 13-14
 8. Олійник А. В. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії: короткий огляд / А. В. Олійник ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 19-21
 9. Сковоринська Н. В. Історія українського перекладознавства ХХ століття / Н. В. Сковоринська ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-25
 10. Гудименко В. О. Месроп Маштоц – перекладач, творець вірменської абетки / В. О. Гудименко ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 10-12
 11. Загородня Л. Особливості відтворення атрибутивних of-фраз в англо-українському перекладі / Л. Загородня, О. Ничко, І. Стецько // Новітня парадигма сучасної лінгвістики, іншомовної комунікації та методики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2023 року ). – Тернопіль, 2023. – С. 26-28
 12. Стефурак І. Особливості перекладу ділових листів різних типів / І. Стефурак ; наук. кер. Л. Загородня // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський національний університет, 2023. – С. 84-87
 13. Особливості художнього перекладу : навчально-методичний посібник для студентів 2 року навчання факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / Н. І. Пасічник, Л. З. Загородня, А. В. Косенко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.
 14. Гайдук О. О. Перекладацька діяльність «Толедської школи» / О. О. Гайдук ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 9-10
 15. Мартинів К. В. Перекладацька діяльність у Межиріччі / К. В. Мартинів ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 18-19
 16. Трач А. М. Перекладацька діяльність у Стародавньому Єгипті / А. М. Трач ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-26
 17. Лучко О. О. Перекладацькі концепції Йоганн-Готфріда Гердера / О. О. Лучко ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 16-17
 18. Погрібна Н. І. Перекладацькі погляди Боеція / Н. І. Погрібга ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-22
 19. Черник І. А. Перекладацькі погляди та діяльність Ієроніма Стридонського / І. А. Черник ; наук. кер. Л. З. Загородня / Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 30-31
 20. Бородіна В. В. Перекладацькі погляди Цицерона / В. В. Бородіна ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 8-9
 21. Гураль М. С. Перекладознавчі погляди Миколи Зерова / М. С. Гураль ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 12-13
 22. Стефурак І. В. Порівняльна характеристика англійського й українського листування / І. В. Стефурак ; наук. кер. Л. З. Загородня // Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.). – Тернопіль ; Переворськ : ФОП Шпак В. Б., 2023. – Вип. 16. – С. 244-251
 23. Поцілуйко А. Школа перекладачів Толедо / А. Поцілуйко ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 22-23
 24. English for Information Technology : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / О. В. Іванців, Л. З. Загородня, Н. І. Пасічник [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 60 с.
 25. Дужик В. І. PECULIARITIES OF THE TRANSLATION OF PROPER NAMES IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATIONS OF LITERARY WORKS / В. І. Дужик, І. В. Іванина, Н. П. Пилипчук ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-65
 26. Костюк Я. С. «TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS» IN THE ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION / Я. С. Костюк, О. І.Малюта, В. В. Ямнюк ; наук. кер. Л. З. Загородня // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 74-76

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах