Web of Science ResearcherID: I-7652-2018

mohun

Кандидат технічних наук

Cтарший науковий співробітник

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Загородній Р. І. Автономна логістика як невід’ємна складова підготовки фахівців професійної освіти / Р. І. Загородній, О. Р. Торчило, В. І. Кокітко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 220-221
  2. Загородній Р. І. Електромобілі як джерело автономного живлення в кризових умовах / Р. І. Загородній, М. О. Бернадін, Р. І. Морценишин [та ін.] // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 222-223
  3. Білан Н. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Н. Білан, Р. Горбатюк, Р. Загородній, Я. Замора // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 140-148. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.18
  4. Determining the performance of explosives for blasting management / M.Kononenko, O.Khomenko, I.Kovalenko [et al.] // RUDARSKO-GEOLOSKO-NAFTNI ZBORNIK. – ZAGREB : UNIV ZAGREB, FAC MINING, GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING, 2023. – Vol. 38, іssue3. – P. 19-28. – URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

  1. Федорейко В. С. Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора, Р. І. Загородній // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies. – 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261

2020 рік

  1. Optimization of heat production processes in the biofuel vortex combustion systems / V. S. Fedoreiko, M. I. Rutylo, I. S. Iskerskyi, R. I. Zahorodnii // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – Issue 6. – P. 83-88. –URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

  1. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський [та ін.] // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : III International scientific-technical conference (7-9 February 2019, Kielce). – Kielce, 2019. – С. 53.
  2. Федорейко В. С., Енергоефективне спалювання несертифікованого палива у зерносушильних комплексах / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 20-24 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 108-110.
  3. Федорейко В. С. Економічний аспект диверсифікації джерел енергії на основі біоресурсних технологій / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський // Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - PEMS'19 : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції (м. Києв, 04-07 червня 2019 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 81–82.
  4. Enhancing the efficiency of energy generation systems based on solid biofuels: technical and economic aspects / V. S. Fedoreiko, M. R. Luchko, I. S. Iskerskyi [et al.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – № 2. – С. 94–100. – URL.: https://www.scopus.com
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах