Web of Science ResearcherID: I-7379-2018

mohun

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Заблоцька Л. М. Викладання іноземних мов в онлайн-середовищі / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 142-144
 2. Zablotska L. Enhancement of the undergraduate students' foreign language communicative competence / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ. 2023. – Вип. 1. – С. 236-246. DOI : 10.31494/2412-9208-2023-1-1-236-246
 3. Zablotska L. Formation of undergraduate students’ intercultural communicative competence / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Modern conceptual models and trends in the development of pedagogical education and philology : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – Р. 213-226. DOI : 10.46299/ISG.2023.MONO.PED.2.2.4
 4. Zablotska L. Influence of Language Coaching Techniques on Undergraduate Students’ Motivation in the Process of Foreign Languages Teaching at Non-linguistic Specialties / L. Zablotska, T. Olendr, I. Tsar // Arab World English Journal (AWEJ), 2023. – Vol. 14. – N. 1. – P. 394-408. DOI : https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol14no1.25 URL: https://www.webofscience.com
 5. Zablotska L. Motivation in the foreign language learning / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 10 березня 2023 р.): у 2 ч. – Кропивницький : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 1. – С. 43-45
 6. Zablotska L. The quality of foreign language learning at Ukrainian universities in war conditions / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // World science priorities : IV International Scientific and Practical Conference (June 08 – 09, 2023). – Vienna : World of Conferences, 2023. – P. 44-50

2022 рік

 1. Заблоцька Л. М. Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87-89.
 2. Zablotska L. DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE C OMPETENCE OF UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES / L. Zablotska, L. Cherniy, V. Meleshchenko // Scientific Collection «InterConf» № 99 February, 2022 : International scientific discussion: problems, tasks and prospects : Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (19-20.02.2022). – Brighton : A.C.M. Webb Publishing Co Ltd, 2022. – P. 169-176. DOI : 10.51582/interconf 19-20.02.2022.019
 3. Zablotska L.. Development of professional foreign language communicative competency in undergraduates of non-linguistic specialties in the conditions of distant learning / L.Zablotska, I. Tsar // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 160-169. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.19
 4. Focus on English : навчально–методичний посібник з англійської мови для здобувачів першого рівня вищої освіти / Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній, В. О. Мелещенко [et al.] ; за заг. ред. М. О. Сокол. – Тернопіль : Artполіграф, 2022. – 214 с.
 5. Zablotska L. FOREIGN LANGUAGE TEACHING USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Cherniy // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». –  Черкаси, 2022. – Вип. 3. – C. 10–20. DOI : 10.31651/2524-2660-2022-3-10-20
 6. Zablotska L. ENHANCING THE UNDERGRADUATE STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH THE USAGE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES / L. Zablotska, L. Cherniy, V. Meleshchenko // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference (May 24-27, 2022). – Warsaw, 2022. – P. 456-461

2021 рік

 1. Мелещенко В. О. Постколоніальний досвіт роману Тоні Моррісон «Улюблена» / В. О. Мелещенко, Л. В. Черній, Л. М. Заблоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 51. – Т. 2. – С. 53-56
 2. Master’s trainer. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови / уклад.: Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній. – Тернопіль: Вектор, 2021. – 129 с.
 3. Zablotska L. Mobile Technologies in Education / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Intellectual Archieve. – Toronto : Shiny World Corp, 2021. – Vol. 10. – No. 4. October - December. – P. 84-89
 4. Meleshchenko V. O. The Role of Narrative Texts for Children / V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, L. M. Zablotska, // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : Міжнародна науково практична конференція (м. Одеса, 24-25 грудня 2021). – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2021. – С. 120-122.
 5. Zablotska L. Virtual classes in distance learning foreing languages for specific purposes / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Advances in Technology and Science : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (March 16 – 19. 2021). – Berlin, Germany, 2021. – P. 154–157.
 6. Zablotska L. M. Application of modern education technologies in foreigh language teaching for specific purposes in conditions of distant learning / L. M. Zablotska, V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, I. O. Tsar // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (April 9, 2021). – Amsterdam, The Netherlands : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 43–47.

2020 рік

 1. Заблоцька Л. М. Mobile devices in foreign language teaching / Л. М. Заблоцька, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 313-316.
 2. Заблоцька Л. М. Формування іншомовної фахової компетенції на основі використання ігрових методів / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Dynamics of the development of world science : The 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 453–461.
 3. Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media / L. Chernii, V Meleshchenko, L. Zablotska, I. Tsar [et al.] // Arab World English Journal (AWEJ). – November 2020. – P. 234–243. – URl.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612779500021 
 4. Цар І. О. Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови / І. О. Цар, Л. М. Заблоцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 165–167.
 5. Черній Л. В. Методичні вказівки щодо вступу до магістратури з англійської мови за результатами ЗНО / Л. В. Черній, Л. М. Заблоцька.  Тернопіль : Вектор, 2020.  19 с. 

2019 рік

 1. Заблоцька Л. М. Використання мультимеційних технологій у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали III міжнародної конференції (12-14 листопада 2019, м. Амстердам, Нідерланди). – Дніпро ; Амстердам, 2019. – С.47–51.
 2. Zablotska L. Innovative methods of teaching English for specific purposes at higher educational institutions / Zablotska L., Meleshchenko V., Chernii L. // Інженерні та освітні технології. – Кременчук, 2019.  – Т. 7, № 3. – С. 85–95.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах