Web of Science ResearcherID: I-7574-2018

Zulyak

Доктор історичних наук

Професор, член НТШ

Заслужений працівник освіти України

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Зуляк І. Кирило Студинський - гологва НТШ у 1923-1932 роках / І. Зуляк, А. Кліш // 150 років на службі української науки та культури : гуманітарні науки. – Львів : Дослідно-видавничий центр НТШ, 2023. – С. 146-166
 2. Зуляк І. Функціонування Центральної школи митної варти в Ґурікальварії (1925 р.) / І. Зуляк, С. Кулик // XIV Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція : тези доповідей. (Чернівці, 27 - 28 жовтня 2023 р.). – Чернівці : Технодрук, 2023. – С. 223-225
 3. Zulyak I. Education issue under the conditions of the russian occupation of Eastern Galicia and Northern Bukovyna (1914 - 1917) / I. Zulyak, V. Kovbasa // SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. – DROHOBYCH : IVAN FRANKO DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIV, 2023. – Issue 26. – P. 43-54 URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com
 4. Zuliak I. MATERIAL, MEDICAL AND SOCIAL SECURITY OF INSPECTORATES OF THE CUSTOMS GUARD OF THE DIRECTORATE OF DUTIES IN LVIV (the mid-1920s) / I. Zuliak, S. Kulyk // East European Historical Bulletin. 2023. – Vol. 2023, іssue 29. – P. 130-145 URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Зуляк І. Рідна мова – основа самоідентифікації українства (за матералами діяльності християнських суспільників в Галичині наприкінці ХІХ ст.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 174–177.
 2. Зуляк І. «Чи ми брати?» особливості ментальності українця і москаля (на матеріалі повісті І.Нечуй-Левицького «Хмари») / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 152-156
 3. Zuliak I. Occupation Policy of the Russian Authorities in Governor-General of Halychyna in 1914 (On the Example of Ternopil Province) / I. Zuliak, S. Seheda // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 1. – P. 48–62. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000802984700004

2021 рік

 1. Зуляк І. С. Взаємини Володимира Гнатюка зі своїми дітьми: крізь призму епістолярію / І. С. Зуляк, Г. Я. Зуляк // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 206-217
 2. Зуляк І. С. Ціннісні орієнтири християнських суспільників Галичини на початку ХХ ст. / І. С. Зуляк, А. Б. Кліш, О. В. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 117–123.
 3. Zulyak  I. Social and political orientation of the rome-catholic higher clergy in galicia in the early 1900's / I. Zulyak, A. Klish // Storinky istoriyi-history pages. – 2021. – Issue 52. – P. 104–111. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000744158900007

2020 рік

 1. Зуляк І. Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 червня 2020 року). – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020. – С. 306-311.
 2. Зуляк І. Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 102-105.
 3. Łuchakivska I. Anti-Soviet activity of Jewish religious communities in the USSR (1945s - 1950s) / I. Łuchakivska, I. Zulyak, A. Klish // Historia Ecclesiastica. – 2020. – Vol. 11, Issue 2. – P. 256-270. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099720462&origin=resultslist&sort=plf-f

2019 рік

 1. Зуляк І. Антін Крушельницький: життя і діяльність, 1878–1937 рр. : монографія / І. Зуляк, М. Зуляк. – Тернопіль : Осадца Ю. В, 2019. – 302 с.
 2. Зуляк І. Бережанська гімназія – освітньо-культурний центр краю : за творами Б. Лепкого / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 130–132.
 3. Зуляк І. Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період / І. Зуляк, А. Кліш // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції (27-29 травня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 35-39. – URL. : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/45695/2/2019_Zuliak_I-Rol_Prosvity_Zakhidnoi_Ukrainy_35-39.pdf
 4. Зуляк І. [Рецензія] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 195–198. – Рец. на кн.: Російська військова окупація правобережної України (друга половина XVIII–ХІХ ст.) / М. В. Бармак, Б. В. Луговий, Н. С. Мацко. – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 c. 
 5. Зуляк І. Суспільно-політичні орієнтації вищого галицького греко-католицького духовенства на початку XX ст. / І. Зуляк, А. Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 67–74.
 6. Anton krushelnytskyi's participation in the activity of ukrainian civil instutitions in eastern halychyna (the first third of the xxth century) / I. Zulyak, A. Klish // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2019. – Issue 10. – P. 74-84. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466598100009

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах