Web of Science ResearcherID: I-8309-2018

Заступник декана географічного факультету з навчальної роботи

Кандидат географічних наук

доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Новосад Н. Історико-культурні рекреаційні ресурси міст Волинської області / Н. Новосад ; наук. кер. С. І. Задворний // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 108-114
 2. Івасечко О. Історико-культурні ресурси Турківської громади як джерело туристичної активності території / О. Івасечко ; наук. кер. С. І. Задворний // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 101-105
 3. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 4. Задворний С. Культурна спадщина у системі практичної підготовки фахівців сфери туризму і рекреації / С. Задворний // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 207-210
 5. Задворний С. Міждисциплінарні освітні програми: особливості функціонування та специфіка практичної підготовки здобувачів / С. Задворний // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 75-81
 6. Задворний С. І. Туристично-інформаційні центри Тернопільської області: сучасна мережа та особливості функціонування / С. І. Задворний // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково- практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) – Львів : Камула, 2023. – С. 184-190

2022 рік

 1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавськата та ін. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
 2. Задворний С. І. Культурна релокація: український досвід / С. І. Задворний // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 151–156.
 3. Задворний С. Суспільно-географічні особливості мережі закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти Тернопільської області / С. Задворний // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 19-25
 4. Задворний С. Сучасні особливості географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Тернопільської області / С. Задворний // Society and Science. Problems and Prospects : proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (January 25 – 28, 2022, London, England). – London, 2022. – С. 160–163.
 5. Задворний С. Перспективна мережа баз управлінської підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 242 туризм у Тернопільській області / С. Задворний // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 35-39
 6. Pezhynska O. LINGUOCULTURAL FEATURES OF THE MAIN URBANONYMS OF LOCAL COMMUNITIES OF UKRAINE IN THE PHANTOM FRONTIER AS A MARKER OF TERRITORIAL IDENTITY / O. Pezhynska, S. Zadvornyi  // Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – 2022. – Anul XLIV. – Vol. 44. – Nr. 1-2. – P. 155-167. – DOI : https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v44i1-2.57https://www.scopus.com
 7. Kuzyshyn A. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the carpathian-podillia region (Ukraine) / A. Kuzyshyn, A. Kuczabski, I. Poplavska, S. Zadvornyi // Czasopismo Geograficzne. – 2022. – Vol. 93, Issue 3. – P. 473-493. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Задворний С. І. Геопросторові аспекти системи професійної підготовки вчителів французької мови у Західному регіоні України / С. І. Задворний // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 39–42.
 2. Задворний C. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Тернопільської області з країнами Європейського Союзу / С. І. Задворний // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 26–30.
 3. Задворний С. Креативні індустрії крізь призму конструювання територіальної ідентичності: децентралізаційний контекст / С. І. Задворний // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 17 грудня 2020 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 114–119.
 4. Задворний С. Навчальна дисципліна «культурна спадщина в туризмі» у системі освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 242 туризм / С. Задворний // Наукові записки. – 2021. – № 11. – С. 96-98.
 5. Задворний С. Суспільно-географічні особливості функціонування базової мережі закладів культури Тернопільської міської територіальної громади / С. Задворний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 91-100.
 6. Задворний С. Товари і послуги культурного призначення у системі зовнішньоекономічної діяльності Тернопільської області /  С. Задворний // Trends in the Development of Practice and Science : abstracts of XV International Scientific and Practical Conference (December 28 – 31, 2021, Oslo, Norway). – Oslo, 2021. – С. 112–115.
 7. Уніфікація чи унізація Європи та українські перспективи / І. В. Поплавська, С. В. Кравець, О. Я. Мединська, С. І. Задворний, А. В. Кузишин // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29-34.

2020 рік

 1. Задворний С. І. Культурологічне значення французької мови в освітніх програмах туристичного спрямування / С. І. Задворний // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 102-106.
 2. Задворний С. Вектори освітньої діяльності на географічному факультеті ТНПУ: ретроспектива, сьогодення, тренди зростання / С. Задворний // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 38–48.
 3. Задворний С. І. Формування корпоративної культури у процесі практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі / С. І. Задворний // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 53–57.
 4. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: науковець, який творить модерну суспільну географію, людина, яка своїм ідеям підносить національну географію до світового рівня / Я. Мариняк, А. Кузишин, С. Задворний // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 119-123.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах