Web of Science ResearcherID: I-9255-2018

Кандидат історичних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мацьопа Н. Дозвілля та відпочинок у сільських жителів у післявоєнний час (на прикладі Чернігівської обл.) / Н. Мацьопа ; наук. кер. О. Ятищук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 230-234
 2. Стецюк Ю. Обов’язки і права опікуна в Галиччині ХХ ст. в складі Австро-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої, Української РСР / Ю. Стецюк ; наук. кер. О. Ятищук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 255-230
 3. Зуляк І. «Чи ми брати?» особливості ментальності українця і москаля (на матеріалі повісті І.Нечуй-Левицького «Хмари») / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 152-156

2022 рік

 1. Ятищук О. Етнографізм малої прози Богдана Лепкого / О. Ятищук // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 59-63
 2. Зуляк І. Рідна мова – основа самоідентифікації українства (за матералами діяльності християнських суспільників в Галичині наприкінці ХІХ ст.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 174–177.

2021 рік

 1. Ятищук О. В. Динаміка змін у етнополітиці України / О. В. Ятищук // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 70–72.
 2. Зуляк І. С. Ціннісні орієнтири християнських суспільників Галичини на початку ХХ ст. / І. С. Зуляк, А. Б. Кліш, О. В. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 117–123.

2020 рік

 1. Зуляк І. Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 червня 2020 року). – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020. – С. 306-311.
 2. Зуляк І. Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 102-105

2019 рік
 1. Зуляк І. Бережанська гімназія – освітньо-культурний центр краю : за творами Б. Лепкого / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 130–132.
 2. Тестові завдання з етнології (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) / розр. Ятищук О. В. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2019. – 92 с. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах