Web of Science ResearcherID: I-6291-2018

Jawuk

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Ящик О. Використання доповненої реальності у навчальному процесі / О. Ящик, С. Ільків // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 412-415
 2. Рак В. І. Використання імерсивних технологій на уроках фізичного виховання / В. І. Рак, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 150-155
 3. Леськів О. К. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі / О. К. Леськів, О. Б. Ящик // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року ). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 160-163.
 4. Ящик О. Б. Захист інформації в системах електронного урядування та електронної демократії / О. Б. Ящик, А. В. Огнистий // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 101-104
 5. Гевко І. Кібербезпека в децентралізованій інтернет-екосистемі web 3.0 / І. Гевко, О. Ящик, Т. Савчин, Л. Гільтай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 61-68. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.8
 6. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 7. Волинський П. В. Основи навчання робототехніки у загальноосвітній школі / П. В. Волинський, О. Б. Ящик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-22
 8. Огнистий А. В. Формування молодіжних лідерів у спорті за програмою BWF «Shuttle time youth leadership workshop» / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 128-131
 9. Криворука В. І. Формування фахових умінь у студентів коледжів в процесі вивчення технологій САПР / В. І. Криворука, О. Б. Ящик // Актувауальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 45-47
 10. Ohnystyi A. Computer Technologies in Physical Education in Forming the Quality of Life of a University Teacher / A. Ohnistyi, V. Rak, O. Yashchyk // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 3-6
 11. Ohnistyi A. OLYMPISM AND THE CHANGE OF ITS VALUES UNDER THE INFLUENCE OF TIME AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT / A. Ohnistyi, K. Ohnista, O. Yashchyk, V. Karlenko // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-32
 12. Shielding Web Application against Cyber-Attacks using SIEM / A. Yushko, R. Shevchuk, K.Lopacinski [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 393-396. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Ящик О. Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами / О. Ящик, І. Твердохліб, Ю. Франко, М. Ожга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 113-120.
 2. Ящик О. Б. Застосування технології блокчейн в інформаційній системі управління освітними документами / О. Б. Ящик, М. М. Ожга // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 31-33.
 3. Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, І. Б. Луцик  [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Vol. 87, Issue 1. – P. 95-110. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000795164900006 ; https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4710
 4. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.
 5. Ладика П. І. Потреби освітного процесу зі спортивно-педагогічних дисциплін у комп'ютерних технологіях / П. І. Ладика, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 114–118.

2021 рік

 1. Ящик О. Б. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: навчальний посібник / О. Б. Ящик, І. М. Цідило, С. В. Козіброда. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 350 с.
 2. Використання відкритих онлайн курсів в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Ю. С. Рамський, І. А. Твердохліб, О. Б. Ящик, А. Ю. Рамський // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – Том 84. – №4. – С. 138–157.
 3. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 192 с.
 4. Ящик О. Б. Етика – академічних взаємовідносин (сучасні практики ТНПУ ім. В. Гнатюка) / О. Б. Ящик, А. В. Огнистий // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 140-147.
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології [Текст] / Уклад.: І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 c.
 6. Ящик О. Б. Профілактика інтернет-залежності в учнів старших класів / О. Б. Ящик, Р. Д. Марцинюк // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 77-78.
 7. The use of open online courses in a blended learning environment in the training of future information technology specialists / Y.S. Ramskyi, I.A.Tverdokhlib, O.B. Yashchyk [et al.] // Information technologies and learning tools. – 2021. – Vol. 84, issue 4. – P. 137–157. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000723916400009
 8. The Impact of the Informatization of Society on the Labor MarketOYashchyk, V.Shevchenko, VKiptenko [et al.] // Postmodern openings. – 2021. – Vol. 12, іssue 3. – P. 155–167. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000744228000010 ; https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup1/357

2020 рік

 1. Calculation and Behavior of Lyapunov's Exponents for Incommensurate Superstructure Described by Two-Components Parameter of Order / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Karpa [et al.] // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings. – 2020. – P. 200–203. – URL.: https://ieeexplore.ieee.org/document/9208850
 2. Ящик О. Б. Використання ігрових технологій при вивченні програмування в школі / І. А.Твердохліб, О. Б. Ящик // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 грудня 2020). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – Т. 2. – С. 32–34.
 3. Ящик О. Б. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 133–140.
 4. Ящик О. Б. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 2 : Основи експлуатацiйного обслуговування ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
 5. Ящик О. Б. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 1 : Технічна діагностика та системне програмне забезпечення ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
 6. Ящик О. Б. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.

2019 рік
 1. Ящик О. Б. Впровадження інформаційної кібербезпеки в ЗНЗ / О. Б. Ящик // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSITS): 2 міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів доповодідей та тез (м. Київ, 11-12 квітня 2019 р.). – Київ : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, 2019. – С. 349–351.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
 3.  Технологічна практика : Методичні рекомендації до проведення технологічної практики для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 44 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах