Web of Science ResearcherID: I-7321-2018

Yavorivskyi

Завідувач лабораторії морфології та систематики рослин – гербарій

Асистент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бабій М. Аналіз видового складу родини Осокові (Cyperaceae J. St. Hil.) у флорі Гусятинського (нині Чортківського) району Тернопільської області / М. Бабій ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 146-150
 2. Яворівський Р. Аналіз еколого-ценотичної структури родини Euphorbiaceae Klok. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / Р. Яворівський, Я. Колодій // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 6-8.
 3. Кострець Я. Біологічні особливості та поширення Asplenium scolopendrium L. у флорі Тернопільської області / Я. Кострець ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 122-124
 4. Конончук О. Б. Бур’яни Тернопільської області : навчальний посібник / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 108 с.
 5. Валентина Омелянівна Шиманська – відома українська вчена-ботанік та педагог / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-21
 6. Яворівський Р. Л. Вплив стресових чинників середовища на зміну анатомічної структури листків Aesculus hippocastanum L. / Р. Л. Яворівський, Н. В. Поровчук // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України. Секція 2. Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (Київ, 25 трав. 2023 р.). – Київ : НУБіП України, 2023. – С. 473–475
 7. Горбняк-Юліна Л. Знахідки Pulsatilla grandis Wender. на території Тернопільської області / Л. Горбняк-Юліна, Р. Яворівський, С. Худик // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали доповідей XIV-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Т. XIV: Виміри сталого розвитку в теорії та практиці. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Просвіт, 2023. – С. 142-143
 8. Поровчук Н. Історія інтродукції видів роду Aesculus L. у Лісостепу України / Н. Поровчук, Р. Яворівський // «Шевченківська весна: досягнення в науках про життя / Advancements in Life Sciences 2023»: збірник тез XX Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 27-28 квітня 2023 р.). – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2023. – С. 164-166
 9. Янковська Л. Наукові підходи до моделювання екологічних систем і процесів / Л. Янковська, Р. Яворівський, С. Сверстюк // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 199-201
 10. Яворівський Р. Популяції сону великого (Pulsatilla grandis Wender.) на території НПП «Дністровський каньйон» / Р. Яворівський, Т. Микитюк, Л. Горбняк-Юліна [та ін.] // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 31 жовтня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 5–6
 11. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 12. Яворівський Р. Характеристика видового складу та раритетної фракції родини Cyperaceae J. ST. HIL. у флорі Гусятинського (Чортківського) району Тернопільської області / Р. Яворівський, М. Бабій // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 30 листопада 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 6-8
 13. Трач О. Рід Allium L. у флорі тернопільського геоботанічного округу / О. Трач ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 124-127

2022 рік

 1. Романишин К. Аналіз видового складу родини молочайні (Euphorbiaceae Klok.) у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / К. Романишин ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 108-112
 2. Яворівський Р. Аналіз ценопопуляцій Allium flavescens besser на території Західного Поділля / Р. Яворівський // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи утилітарна цінність наукових досліджень. – 2022. – Т. 13. – С. 243-246.
 3. Яворівський Р. Л. Видовий склад родини EUPHORBIACEAE KLOK. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, К. Ю. Романишин // Modern research in world science : the 9th International scientific and practical conference (November 28-30, 2022). – Lviv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2022. – P. 163–169.
 4. Яворівський Р. Видове різноманіття роду Allium L. у флорі Західного Поділля / Р. Яворівський, Н. Рубановська, В. Сердюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : зб. наук. праць XLVIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 30 черв. 2022 р.). – Переяслав, 2022. – С. 7–9.
 5. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 6. Ліснічук А. М. Внесок Кременецького ботанічного саду в розвиток ботанічної науки / А. М. Ліснічук, Р. Л. Яворівський, Н. Й. Созанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 20-28. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.3
 7. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 8. Cодомора М. Кореляційні схеми між показниками структури та урожайністю гібриду ріпаку озимого Куга / М. Содомора, О. Мацюк, Р. Яворівський // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (Тернопіль, 6–7 грудня 2022 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – С. 55–56.
 9. Яворівський Р. Л. Особливості поширення листовика сколопедрового (Asplenium scolopendrium L.) на території Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, Д. Б. Шевчук, О. О. Безсмертна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 166-169
 10. Конончук О. Б. Польові зернові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 76 с.
 11. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 12. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 13. Яворівський Р. Л. Поширення Asplenium scolopendrium L. на території України / Р. Л. Яворівський , О. О. Безсмертна, Д. Б. Шевчук  // Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах : збірник тез доповідей Міжнародної науко-практичної конференції (Полтава, 22 квіт. 2022 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – С. 43–44.

2021 рік

 1. Яворівський Р. Видовий склад родини Apiaceae (Umbelliferae) Moris. у флорі Шумського (Кременецького) району Тернопільської області / Р. Яворівський, О. Спас // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матер. XLI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 31 жовт. 2021 р.). Переяслав, 2021. С. 11–13.
 2. Еколого-біологічні особливості Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) на території НПП «Дворічанський» / М. О. Пархоментко,  В. Г. Клетьонкін, Ю. В. Щербата ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 6-10. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.1
 3. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 4. Безсмертна О. О. Хорологія та охорона Salvinia natans (L.) All. у Київській області / О. О. Безсмертна, Р. Л. Яворівський, О. С. Фармега // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 21–22 жовт. 2021 р.). – Полтава : Астрая, 2021. – С. 207–209.
 5. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 6. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 7. Полівчак І. Різноманітність і поширення аборигенних видів роду Betula L. у флорі України / І. С. Полівчак, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Шевченківська весна : досягнення біологічної науки / BioScience Advances : зб. тез XІX Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених (Київ, 12–13 трав. 2021 р.). – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2021. – С. 216–219
 8. Полівчак І. С. Філогенетичні зв’язки та геологічна історія видів роду Betula L. / І. С. Полівчак, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 122–125.
 9. Фармега О. С. Поширення та стан популяцій сальвінії плаваючої (Salvinia natans (L.) All., Salviniaceae, Polypodiopsida) в Україні / О. С. Фармега, О. О. Безсмертна, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Біотехнологія : звершення та надії : матер. IX Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 20–21 трав. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 126–127
 10. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 11. Yavorivski R. L. The analysis of the ecology-cenotical structures of flora of Ternopil region / R. L. Yavorivski, P. M. Demyanchuk // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 137-141

2020 рік

 1. Яворівський Р. Л. Аналіз еколого-ценотичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 49-53.
 2. Яворівський Р. Л. Рослинний світ /  Р. Л. Яворівський, П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 285-325. – Додаток с. 480-514.

2019 рік
 1. Яворівський Р. Л. Видовий склад родини liliaceae hall. у флорі Підгаєцького району Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, Г. Я. Кунцьо // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 39–42.
 2. Яворівський Р. Л. Аналіз систематичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення "Могила"  / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 311–314.
 3. Яворівський Р. Л. Червонокнижні види грибів південно-західної частини Хмельницької області та їх аналіз / Р. Л. Яворівський, А. В. Квятковська // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 179–185.
 4. Яворівський Р. Л. Представленість видів роду Crassula L. у ботанічних садах та дендропарках України / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019.
 5. Яворівський Р. Видовий склад родини Scrophulariaceae R. Br. у флорі Зборівського району Тернопільської області / Р. Яворівський, О. Яблонська // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : інтердисциплінарні виміри. – Конін ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – C. 256–258.
 6. Яворівський Р. Господарсько цінні представники роду Salix L. та перспективи їхнього використання у промисловості / Р. Яворівський, О. Банах, А. Бабицький // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 січня 2019 року). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 9‒13.
 7. Яворівський Р. Л. Аналіз раритетної фракції флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. П. Вільгушинська // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 154-155.
 8. Яворівський Р. Л. Еколого-біологічні особливості crassula arborescens (mill.) Wild. (Crassulaceae DC.) / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 155-157.
 9. Яворівський Р. Salix fragilis L. – перспективна рослина для створення біоенергетичних плантацій в умовах України / Р. Яворівський, О. Банах // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Конін ; Ужгород ; Бєльско-Бяла ; Київ : Посвіт, 2019. – Т. VII : Ідентичність і свобода в освіті та науці. – С. 232–233.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах