Web of Science ResearcherID: E-7031-2018

Ayrema

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 Бібліографія

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гаргай Ю. А. Граматико-синтаксичні особливості британського та американського варіантів англійської мови / Ю. А. Гаргай ; наук. кер. О. Б. Ярема // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С.186-187
 2. Шикман А. М. Інтертекстуальність як стильова ознака художнього постмодерного наративу / А. М. Шикман ; наук. кер. О. Б. Ярема // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 138-140
 3. Пастернак В. Ю. Інтернаціональні терміни у різних типах дискурсу / В. Ю. Пастернак ; наук. кер. О. Б. Ярема // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 104-106
 4. Панкратьєва А. В. Основні поняття медіалінгвістики як науки / А. В. Панкратьєва ; наук. кер. О. Б. Ярема // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 196-198

2022 рік

 1. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
 2. Ladyka O. V. Success concept in english phraseology: cognitive-semantic aspect / O. V. Ladyka, O. B. Yarema // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 6-9.

2021 рік

 1. Ладика О. В. Англійськомовні сленгові тренди спілкування молоді у соцмережах / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 27–29.
 2. Ладика О. В. Урок медіаграмотноті: блогери - інфлуенсери чи  маніпулятори / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 224–226.
 3. Остапчук І. І. English Sounds Trainer : навчально-методичний посібник. P. 1 : Vowels / І. І. Остапчук, О. Б. Ярема, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 186 с.
 4.  Modern English Lexicology in Practice : навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / Укладач О. Б. Ярема.  – Тернопіль : Вектор, 2021. – 172 с.
 5. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

2020 рік

 1. Ладика О. В. Інтернет-шахрайство: вчимось розрізняти / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 124-127.
 2. Ладика О. Навчання запобігання видам шахрайства у медійному просторі / О. Ладика, О. Ярема // Критичне мислення в епоху токсичного контенту : Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 474-481.
 3. Ярема О. Б. Modern English Lexicology in Practice : Workbook on English lexicology for students majoring in foreign languages / О. Б. Ярема. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 140 с.
 4. Остапчук І. І. English Sounds Trainer: Part 1. Vowels : навчально-методичний посібник. / І. І. Остапчук, О. Б. Ярема, В.А. Шепітчак. –Тернопіль : Вектор, 2020. – 144 с.
 5. Ladyka O. THE CONCEPT MODERN LIFE IN MODERN UKRAINIAN LINGUACULTURE / O. Ladyka, O. Yarema // RESEARCH TRENDS IN MODERN LINGUISTICS AND LITERATURE. – 2020. – Vol. 3. – P. 40-54.

2019 рік
 1. Ярема О. Б. The Handbook of Modern English Lexicology (for students majoring in foreign languages) : навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / О. Б. Ярема. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 238 с.
 2. Yarema О. Lexical realization of the concept american dream in 16-19th centuries / O. Yarema, O. Ladyka // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2019. – Т. 1(31). – С. 94-104.
 3. Yarema O. Distribution of allusions in british modernist poetry: A statistical approach / Yarema O. // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2019. – Vol. 41, Issue 1-2. – P. 244–255. –URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078838118&origin=AuthorNamesList&txGid=30442da1d3194689855aec288260cb04

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах