Vityak Y

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Герасимчук О. Барокові шукання та орієнтири у творчості Григорія Сковороди / О. Герасимчук ; наук. кер. Ю. Вітяк // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 16-21
 2. Вітяк Ю. М. Епітексткальний ореол перекладу / Ю. М. Вітяк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 120-121
 3. Вітяк Ю. М. Інформація про перекладача як модусний паратекст / Ю. М. Вітяк ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 21-22 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ФОП Шпак В. Б. 2023. – Вип. 24. – С. 244-245
 4. Вітяк Ю. М. Оніми у перітекстуальному просторі перекладу (на матеріалах українськомовних версій твору «Black Beauty») / Ю. М. Вітяк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Гельветика, 2023. – Випуск 4(207). – С. 36-41. DOI https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-5
 5. Вітяк Ю. Паратекст як маніфестація перекладацької видимості / Ю. Вітяк // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 79-83.
 6. Беркита Ю. Педагогічні орієнтири Григорія Сковороди в оптиці Нової української школи / Ю. Беркита ; наук. кер. Ю. Вітяк // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 83-87
 7. Вітяк Ю. М. Примітки як вид паратекстуальних інтервенцій / Ю. М. Вітяк // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. – Харків : ХНПУ ім. Г .С. Сковороди, 2023. – Вип. 58. – С. 226-235. DOI : https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.16
 8. Вдовиченко Х. Рецепція образу Григорія Сковороди в художній літературі / Х. Вдовиченко ; наук. кер. Ю. Вітяк // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 10-12
 9. Марцинюк А. Свобода як основна антропологічна цінність у творчості Григорія Сковороди / А. Марцинюк ; наук. кер. Ю. Вітяк // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 38-41
 10. Вітяк Ю. Статус «діафане» як питання ціності автора і перекладача / Ю. Вітяк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 81-83
 11. Вітяк Ю. М. Суперобкладинка як особливий простір для паратексту (на матеріалі філософських нарисів «Земля Людей» Антуана де Сент-Екзюпері) / Ю. М. Вітяк ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Глухівські цитання - 2023. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : збірник матеріалів ХІІІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії (6-8 рудня 2023 р.). – Глухів : Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 2023. – С. 147-149
 12. Мелех А. Філософія свободи у творчості Григорія Сковороди / А. Мелех ; наук. кер. Ю. Вітяк // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 41-45

2022 рік

 1. Вітяк Ю. Перекладацький коментар як прийом відтворення онімів у художніх творах / Ю. Вітяк // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 47-52
 2. Вітяк Ю. Примітки як прийом рецепції тексту (на матеріалі «Казка мойого життя» Богдана Лепкого) / Ю. Вітяк // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 111-113

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах