vavriv

 

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Тарнавська В. І. Відтворення заклинань в англо-українському перекладі (на матеріалі творів Дж. Ролінг з серії про Гаррі Поттера) / В. І. Тарнавська ; наук. кер. І. Я. Ваврів // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 116-118
  2. Кушнір В. М. Стратегії одомашнення і очуження в українському перекладі англійських казок / В. М. Кушнір ; наук. кер. І. Я. Ваврів // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 161-163
  3. Остапишин В. С. Сучасні англомовні абревіатури в інтернет комунікації: способи перекладу / В. С. Остапишин ; наук. кер. І. Я. Ваврів // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 168-170

2021 рік

  1. Цепенюк Т. О. Мовленнєвий портрет персонажа художнього твору в оригіналі і перекладі / Т. О. Цепенюк, І. Я. Ваврів, І.-А. В. Дзюбановська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.Філологія. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 49. – Т. 2. – С. 178-182.
  2. Дзюбановська І. А. Фахова компетентність майбутніх вихователів: теоретичні підходи до її формування на засадах компетентісного підходу / І. А. Дзюбановська, Т. Цепенюк, І. Ваврів // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 494–504.
  3. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах