valionКандидат історичних наук

Доцент  кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Валіон О. П. Цифрова трансформація економіки Республіки Білорусь: аксіологічні, нормативно-правові і технологічні аспекти  / О. П. Валіон // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 83–90.
  2. Aleksiievets L. Trade and Economic Cooperation Between Ukraine and the Republic of Belarus: Historical Discourse (1991-2020) / L. Aleksiievets, O. Valion // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2021. – Issue 4. – P. 114–126. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000752288900009
  3. Valion O. Belarus' economic relations with ukraine and russia. Trends, dynamics, challenges (2014–2021) = Relațiile economice ale belarusului cu ucraina și rusia. Tendințe, dinamică, provocări (2014-2021). / O. Valion // Codrul Cosminului. – 2021. – Vol. 27, issue 2. – P. 355–378. – URL.:https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777502500003

 2020 рік

  1. Валіон О. П. Cоціально-економічна сфера республіки Білорусь в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення  / О. П. Валіон // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 80–86.
  2. Валіон О. Приватизаційні процеси у Республіці Білорусь: сучасний контекст  / О. Валіон // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 92–109.

2019 рік

  1. Валіон О. П. Використання STEM-технологій на заняттях з історії у вищій школі / О. П. Валіон // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 38–41.
  2. Valion O. interstate cooperation of ukraine and the republic of belarus at the present stage: a trade-economic aspect / O. Valion // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 23–32.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах